,,Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos“ kritinė analizė

2 psl. / 698 žod.

Ištrauka

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011−2019 m. programa buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 . Joje svarbiausiais prioritetais buvo laikomas Lietuvos gyventojų gebėjimų naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) tobulinimas, elektroninio turinio ir jo paslaugų plėtra, jų naudojimo skatinimas bei IRT infrastruktūros plėtra. Siekiant strateginio tikslo – „pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę ir įmonių veiklos aplinką, naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis“ , pagrindiniu Programos vertintoju tampa gyventojai, kurie nuolat naudojasi internetu (numatoma, kad iki 2019 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, skatinama naudotis IRT teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis – teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę). Iš viso į Programos įgyvendinimo priemonių planą buvo pasiūlyta įtraukti 29 priemones, kurias teikė įvairios Lietuvos organizacijos ir institucijos. Tačiau konstatuotina, kad Plane trūksta priemonių, kurios skatintų verslo įmones diegti IRT naujoves, padedančias plėtoti elektroninį verslą, skatintų asmens tapatybės kortelės infrastruktūros plėtrą ir perkeltų kuo daugiau viešųjų paslaugų į elektroninę erdvę.


Reziumė

Autorius
naudinga
Tipas
Rašinys
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...

UAB „Rivona“ informacijos srautų analizė

Viešasis administravimas Referatas 2015 m. rramuneaa
Darbo objektas: UAB „Rivona“ informacijos srautai. Darbo tikslas: pateikti UAB „Rivona“ informacijos srautų analizę. Darbo uždaviniai: • Supažindinti su UAB „Rivona“ charakteristika bei...