Broniaus Radzevičiaus romano „Priešaušrio vieškeliai“ II dalies teksto formavimas: tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai

4 psl. / 944 žod.

Ištrauka

Analizuojant Broniaus Radzevičiaus romano „Priešaušrio vieškeliai“ antros dalies 1995-tų metų leidimą, kyla tekstologinė problema, susijusi su perdirbtu (redaguotu) tekstu. Ji atsiranda dėl to, kad, mirus Broniui Radzevičiui ir, spėjama, jam galimai nespėjus baigti romano ar bent jau pabaigti jį tinkamai suredaguoti, redaktoriaus darbo imasi Juozas Aputis. Kaip teigia A. Satkūnaitė, nepaneigiama yra tai, jog redaguotoji teksto versija gerokai skiriasi nuo neredaguotosios, tačiau ar J. Aputis kartu su redakcine komisija per daug kėsinosi pakeisti tekstą redaguodamas jį, lieka neaišku. Kitaip tariant, nežinia, „ar redak­cinei komisijai pavyko išlikti tokiai „atsargiai“, kokia ji sakėsi esanti“ 1 Taip pat neaišku lieka tai, ar Radzevičiaus mašinraštyje esantis romanas yra geresnis nei Apučio suredaguotas. Taigi čia iškyla probleminis klausimas – kurį romano variantą reikėtų laikyti pagrindiniu – Broniaus Radzevičiaus nepabaigtąjį redaguoti ar redakcinės komisijos padailintąjį?


Reziumė

Autorius
sellfish
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai