Visuomenės ydų kritika Petro Roizijaus poezijoje

3 psl. / 770 žod.

Ištrauka

Apžvelgiant garsiausius XVI amžiaus Lietuvos rašytojus, būtina paminėti poeto Petro Roizijaus vardą. Iš Ispanijos kilęs ir tuometinėje LDK dalį savo gyvenimo praleidęs rašytojas, būdamas kitatautis ir neturėdamas „patriotiškumo šališkumo“1, sugebėjo pamatyti tai, ko tikriausiai nebūtų pamatęs lietuvių kilmės rašytojas. Laikydamasis savo kūrybos principų (tiesos meilė, melo ir apgaulės nekentimas ir žiūrėjimas į pasaulio blogybes su šypsniu lūpose), poetas ne tik sugeba šlovinti valdovus, bet ir nevengia kritikuoti visuomenę, jos įsisenėjusius papročius bei ydas. Pravartu atkreipti dėmesį ir į faktą, jog ydos pačiam Roizijui buvo nesvetimas dalykas. Amžininkų teigimu, poetui buvo būdingas karštakošiškumas, didelis emocionalumas. Jis taip pat turėjęs silpnybių – mėgęs vyną ir linksmybes. Taigi poetas, kuriam pačiam nesvetimos klaidos, sugebėjo įžvelgti trūkumus ir Lietuvos visuomenėje, ir, kas svarbiausia, nepabijojo vaizduoti ją tokią, kokia ji iš tiesų yra – su ydomis ir silpnybėmis. Kuo pasireiškė visuomenės kritika Roizijaus poezijoje? Kokiais būdais jis tą visuomenę kritikavo?


Reziumė

Autorius
sellfish
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Petro Roizijaus poezijos retoriškumas

Literatūra Diplominis darbas 2011 m. uršulė
Šis darbas yra VU klasikinės lotynų ir senovės graikų filologijos magistrinis apie Baroką, antiką, Renesansą, Petrą Roizijų, retoriką, poeziją, literatūrines figūras, satyrines poemas,...

Dvaro gyvenimo kritika Roizijaus satyrose

Literatūra Rašinys 2015 m. literatė
Poetas Petras Roizijus satyrose duoda pamokymus paprastam dvaro gyventojui, kad šis galėtų įsiteikti ponui, pelnyti nors dalelę jo malonės. Jis siūlo derintis prie...

Už ką verta kritikuoti visuomenę?

Literatūra Rašinys 2020 m. pegasas5
Rašinys parašytas pagal VBE reikalaujamą struktūrą, mokytojos įvertintas maksimaliais 100 balų. Buvo remtasi XVI a. lietuvių raštijos veikėjo Mikalojaus Daukšos, Lietuvos prozininko, publicisto...