Tikrųjų vertybių svarba prarandančiame moralę pasaulyje

3 psl. / 1404 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje suvokimas apie tikrąsias, tradicines vertybes vis labiau nyksta, jos darosi neaktualios, po truputį yra išstumiamos iš žmogaus gyvenimo, nes jų vietą užima antivertybės, dėl kurių visuomenė tampi amorali, sumaterialėjusi, paviršutiniška. Žmones užvaldžius konkurencijai, jie išduoda savo įsitikinimus, todėl, mano supratimu, šiandien vienas iš aktualiausių ir diskutuojamų klausimų yra tikrųjų vertybių, įprasminančių individų būtį, grąžinimas. Žinoma, norint kažką keisti, pirmiausiai reikia, jog asmuo suvoktų, kurias vertybes galima vadinti tikrosiomis, sugebančiomis įprasminti būtį, o kurias padedančiomis įsišaknyti amoralumui. Rodos, atskirti gėrį nuo blogio nėra sunku, tačiau susidūrus su tam tikromis situacijomis, pavyzdžiui tuomet, kada žmogus turi priimti svarbų sprendimą, kuris nulems jo likusį gyvenimą, neretai asmuo ima mąstyti savanaudiškai, išsižada savo principų dėl asmeninės gerovės, visiškai negalvodamas apie tai, kaip jo pasirinkimas gali paveikti kitus. Būna ir tokių atvejų, kada žmogus praradęs viltį, praranda ir tikėjimą moralumą puoselėjančių vertybių svarba, ima vadovautis antivertybėmis. Visgi, nepaisant to, manau, jog šiandieną vis dar galima rasti žmonių, kurie net ir patyrę gyvenimo sunkumus, susidūrę su ribinėmis situacijomis, sugeba išsaugoti savo orumą, įsitikinimus bei suvokia, jog tikrosios vertybės praturtina mūsų dvasinį pasaulį, todėl yra svarbu jas puoselėti. Norėčiau pakalbėti apie tris iš jų: moralumą, atjautą bei vienas kito supratimą.


Turinys

  • įžanga
  • pagarba kitam padeda kovoti su amoralumu
  • atjauta - vertybė, padedanti pažinti ir suprasti kitą žmogų
  • vinnas kito supratimas daro mūsų dvasinį pasaulį tauresnį
  • pabaiga

Reziumė

Autorius
lauraanor
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Kai kūrinys pavadinamas „klasikiniu“, patvirtinama jo estetinė vertė ir svarba literatūros procese. Ką jums reiškia „klasikos“ sąvoka, kuriuos literatūros kūrinio bruožus išskirtumėte kaip būtinus „klasikiniam“? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys lina.vasiliauskaite
Kristijonas Donelaitis, Martynas Mažvydas, Maironis, Žemaitė, V.Šekspyras ir kt.– ar šie autoriai jums ką nors primena? Manau, kad kiekvienas save išprususiu laikantis Lietuvos...

Žmogaus teisių – daug. Kuri svarbiausia?

Lietuvių kalba Rašinys etysar
Visi šiuolaikiniai žmonės žino, kad turi žmogaus teises – universalias teises, priklausančias be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui. Jų yra daug, visuotinėje žmogaus...

Nuo visuomenės atsiradimo pradžios, pasaulyje vyravo gana daug epochų, ir jos buvo iš dalies susijusios. Antika ir Renesanas vieni šviesiausių laikotarpių, kai žmogus proto galia buvo aukštinama, siekiama idealų. Renesansą XIV – XVI a. skatino humanistinės idėjos. Tačiau dabar XXI amžiuje sociumą ištiko vertybių krizė, žmogaus dvasinė pusiausvyra nestabili. Žmonėms svarbios naujosios technologijos ir jų tobulinimas. Tai lėmė skirtumus tarp Renesanso žmogaus ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimų. Ta

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. kastutokia
Šių laikų žmogus gyvena kamuojamas savęs nepasitikėjimo, bejėgiškumo jausmo apimtą gyvenimą, visai kitokį nei Renesanso laikais. Jo pasaulėžiūra humanistinė. Tuometinei visuomenei žmogus didžiausia...

Lietuvių tarmės. Jų išsaugojimo svarba.

Lietuvių kalba Rašinys 2013 m. kamile191
Kalbininkas Aleksas Girdenis teigė, kad „išnykusi tarmė yra didesnė tragedija žmonijai negu kokio vabaliuko ar gyvūno išnykimas, nes kartu su tarme miršta tam