Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai suprantami jaunajai skaitytojų kartai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais

2 psl. / 971 žod.

Ištrauka

Dažnai sakoma, kad dabartinis jaunimas pasaulį suvokia primityviai, neturi vertybių sistemos, nebejaučia artimo ryšio su gimtuoju kraštu. Didžioji dalis šių dienų jaunimo vis dažniau susimąsto apie geresnį gyvenimą didmiesčiuose arba emigracijoje, pamindami senąsias tėvų, senelių viltis bei troškimus gyventi kaime, žemdirbiškoje aplinkoje. Ką jau kalbėti apie jaunosios kartos norą suprasti, kuo praeityje gyveno ir dabar tebegyvena kai kurie vyresniosios kartos atstovai! Žinant, jog keičiantis laikams, keičiasi ir žmonės, pastebima, jog kinta ir jų įpročiai. Priešingai, nei seniau, jaunimas vis mažiau skaito knygų, o jei ir skaito, tai juos domina literatūra, kupina nuotykių, veiksmo bei lengvos erotikos. O štai klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai, grįsti žemdirbiška pasaulėjauta, šių dienų jaunajai kartai nebėra patrauklūs, jie sunkiai besuprantami. Taigi kalbėdama tema „Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai literatūros kūriniai suprantami jaunajai kartai“ noriu pagrįsti teiginį, jog jaunajai kartai sunku suprasti klasikinės literatūros kūrinius apie žemdirbius, jų gyvenimą ir savitą požiūrį į gyvenimą.


Reziumė

Autorius
kristale10
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

XX a. pabaigoje svarstyta: lietuvių literatūroje nėra tikros moters, gal dėl to vis grįžtame prie Šatrijos Raganos, užčiuopusios pradinę stadiją intelektualios, visuomeniškos, turinčios vidinį gyvenimą moters (literatūrologė V. Kelertienė). Ar atsirado tikrų moterų XXI a. lietuvių literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys magnetism
Temoje iškeltas klausimas iš tiesų verčia susimąstyti, tačiau ne vien apie tai, ar XXIa. lietuvių literatūroje atsirado tikrų moterų. Tam, kad galėtume kalbėti...

Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi savo skaitytais kūriniais

Literatūra Rašinys sweetdreams
Kiekviena knyga yra naudinga, bet ne visos pritraukia šiuolaikinio jaunimo dėmesį. Norint sudominti reiklų skaitytoją, turi rašyti paaugliui suprantama kalba. Knygose turi...