Vidinių dėsnių funkcionavimas rusų formalizme ir komunistinėje visuomenėje

6 psl. / 961 žod.

Ištrauka

Rusų formalizmas buvo svarbus literatų mokyklos kritikavimas Rusijoje nuo 1910 iki 1930 metų. Rusų formalistai pirmieji kėlė tikslą disciplinuoti kalbėjimą apie literatūrą ir į literatūros kūrinį žiūrėti kaip savarankišką, pagal savus dėsnius funkcionuojančią visumą, atsiriboti nuo pašalinių komentarų, t.y. aptarti kūrinį be filosofijos, psichologijos, istorijos ar socialinių mokslų pagalbos. Jie suvokė, kad normos ir nukrypimai kinta sulig socialinio ir istorinio konteksto kaita. Šia prasme, poezija priklauso nuo mūsų buvimo vietos ir laiko. Tai kas laikoma literatūra, ateityje gali būti nepriskirta literatūrai ir atvirkščiai. Jeigu kasdienėje kalboje imtume naudoti daug poetiškų frazių ir išsireiškimo būdų, poezija prarastų savo „poeziškumą”.


Turinys


Reziumė

Autorius
faustula
Tipas
Rašinys
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Visuomeninės organizacijos ir jų rūšys

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2004 m. show-off
Dėl sąvokos „visuomeninė organizacija" konstitucinės teisės moksle nėra vieningos nuomonės. Šios sąvokos vartojimas dažnai priklauso nuo to, kokių kriterijų laikosi teisininkai, klasifikuodami visuomeninius...

Ryšių su visuomene praktika Radviliškio kultūros centre

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2013 m. panelelt
Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis vis daugiau dėmesio skiriama stabilaus ir stipraus organizacijų ar įstaigų įvaizdžio formavimui. Įmonių ir organizacijų įvaizdis turi lemiamos įtakos siekiant...

Darnus visuomenės vystimasis

Viešasis administravimas Referatas justyyyynka
Darnus vystymasis − vienas iš svarbiausių ES ir Lietuvos tikslų. Taip pat tai vienas iš pagrindinių sanglaudos politikos principų, įvardytų Bendrijos strateginės...