Domininko Burbos straipsnio „Teisinis kriminalinis bajorų ir Vilniaus miestiečių santykių aspektas XVIII a. (Vilniaus pavieto pilies teismo duomenimis)“ anotacija

3 psl. / 650 žod.

Ištrauka

Domininkas Burba – lietuvių istorikas , humanitarinių mosklų daktaras , 2002 metais pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto mokytoju. 2010 metais gruodžio 21 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro desertaciją. Pagrindinės kryptys, kurias dr. Domininkas Burba tiria yra socialinė ir kriminalinė istorija , bei Vilniaus krašto istorija ir sociopotografija. Straipsnis „Teisinis kriminalinis bajorų ir Vilniaus miestiečių santykių aspektas XVIII a. (Vilniaus pavieto pilies teismo duomenimis)“ buvo išspausdintas 2013 metais žurnale „Lituanistica“.

Straipsnio įvade autorius aptaria XVIII a . Vilniaus miesto ir jo savivaldos institucijų gyvenimą kuris nėra atsiejamas nuo bajorų institucijų gyvenimo , bei šių dviejų institucijų reprezentavimą kaip miestiečių luomo bei bajorų luomo kontaktavimus kurie persidengdavimi visrdavo konfliktais bei kaip jie atsispindėdavo teisminų medžiagoje. Straipsnio autorius įvade taip pat užsimena apie kolegas tyriančius panašius socialinius santykius XVIII Vilniaus lietuvių istoriografijoje. Tačiau autoriaus paminėti kolegų darbai apima visų pirma XVIII amžiaus antrą pusę ir Ketverių metų seimo laikotarpį, o ankstesniems laikams skiriama ne itin daug dėmesio, kita vertus, teisinis kriminalinis aspektas juose nėra pagrindinis, o ir bajorų teismų dokumentai panaudoti nedažnai.Įvado pabaigoje autorius atskleidžia , kad šio straipsnio tikslas yra atskleisti Vilniaus bajorų ir miestiečių santykių problematika XVIII a. remiantis Vilniaus pavieto teismo dokumentais.


Reziumė

Autorius
pewpewpew
Tipas
Rašinys
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Europos kolonijinė ekspansija XVI - XVIII a.

Istorija Prezentacija evitkus
Svarbiausios kolonijinės naujųjų amžių pradžios valstybės ir jų kolonijos Kolonijinės politikos tikslai Naujųjų amžių pradžios Europos valstybių prieštaravimai dėl kolonijų ir jų padariniai

Rusijos valstybės raida XVIII a.

Istorija Prezentacija evitkus
Absoliutizmo formavimosi aplinkybės Rusijoje Absoliutizmo formavimosi procesas Rusijoje Petras I ir jo ūkinės-finansinės-kultūrinės- reformos Petro I užsienio politika. Šiaurės karas ir jo reikšmė...

Vilniaus gynybinės sienos pėdsakai

Istorija Referatas 2017 m. gamber
Rugsėjo 9 dieną, prieš 514 metų (1503m.) buvo pradėta statyti Vilniaus gynybinė siena, kuri savo inžinierinėmis savybėmis buvo viena savičiausių Europoje. Tądien miesto...