Humanitariniai mokslai / Literatūra

Slapyvardis - tarsi šriftas ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis‘‘ – teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjo slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus.

0 atsiliepimų
Autorius:

Slapyvardis – tai vietoje tikrojo vardo vartojamas sugalvotas asmenvardis. Neretai vienas asmuo naudoja kelis skirtingus slapyvardžius. Jį gali sugalvoti pats asmuo arba draugai, kolegos ar kiti žmonės. Kartais slapyvardžiai tampa oficialiais vardais ir pavardėmis. Nemažai Lietuvos rašytojų ir kitų kultūros veikėjų rinkosi slapyvardžius. Kiekvienas jų turėjo skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis.
Slapyvardžių plitimą Lietuvoje paspartino tautos kultūrai ir švietimui nepalankios sąlygos. Tai carizmo priespauda, lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas, fašistinė ir sovietinė okupacija. Carinei Rusijai įvedus lietuviškos spaudos draudimą daugelis rašytojų, mokslininkų ir publicistų ėmė pasirašinėti vien slapyvardžiais. Taip pat svarbią vietą užėmė ir pasaulėžiūros priežastys. Skirtingi požiūriai į tautines vertybes, bažnyčios ir religijos vaidmenį visuomenės gyvenime skaldė visuomenę į grupes, kovojusias tarpusavyje. Tokioje kovoje slapyvardžiai buvo neišvengiami. Vienas to meto rašytojų – Petras Cvirka. Julius Būtėnas rašo: ,,Petras Cvirka jaunystėje rašė daug korespondencijų, šiaip informacinių žinučių į periodinę spaudą. Tačiau daugumą jų pasirašinėjo kriptonimais.‘‘ Petras Cvirka pasirašinėjo tokiais slapyvardžiais kaip Cvingelis, Kanapeikus, Kazys Gerutis, Klangis, Lamakys ir kitais. Kitas to meto rašytojų naudojusių slapyvardžius – Kazys Boruta. Jis ne tik kūrė, bet ir dirbo Lietuvių literatūros institute, saugojo lituanistikos rankraštinį fondą bei padėjo gelbėti žydus. Tačiau buvo suimtas už ideologinį pasyvumą ir tik žmonos dėka nebuvo ištremtas į Sibirą. Išėjęs iš kalėjimo Kazys Boruta ilgai negalėjo publikuoti savo kūrybos, o vertimus pasirašinėjo tik slapyvardžiais, tokiais kaip Vincas Dovinė, Antanas Avižienius, Anupras Paketuris.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
625 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti