Ekonomika ir verslas / Vadyba

12 H.Emersono darbo našumo principų šiuolaikinėje organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Žymus amerikiečių ekonomistas H.Emersonas dar XX amžiaus pradžioje suformulavo ir išdėstė požiūrių sistemą į gamybos racionalizavimą, kaip priemonę prieš bet kokį išteklių švaistymą, neekonomišką jų panaudojimą. Visi jo suformuluoti principai iki pat šių dienų išliko aktualūs, ypač organizuojant gamybinių įmonių veiklą.

Šių principų esmė:

 1. Racionaliai organizuoti veiklą galima tik teisingai pasirinkus idealus ir preciziškai suformulavus tikslus. Neįvykdžius šio reikalavimo (principo), bet kokia organizacinė veikla netenka prasmės, nes ji, kaip taisyklė, būna chaotiška ir gali turėti ne tik teigiamas, bet ir neigiamas pasekmes.
 2. Organizacijoje priimami sprendimai turi būti pagrįsti, optimalūs. Reikia drąsiai diegti naujoves, atsisakyti įsisenėjusių stereotipų.
 3. Našus darbas įmanomas tik naudojant gerus, techniškai tobulus įrengimus. Antra vertus, tokių įrengimų įsigijimas – gana brangus reikalas, todėl juos būtina optimaliai naudoti, darbą organizuoti taip, kad įrengimai neprastovėtų, kad jie nespėtų moraliai susidėvėti, pasenti jų visiškai nesunaudojus.
 4. Visose veiklos sferose būtina diegti naujausius pasiekimus, naujausias žinias. Vadovai privalo sekti naujienas, naudotis įvairiausiais informacijos šaltiniais – knygomis, žurnalais, kitų organizacijų patyrimu, kompetentingų specialistų konsultacijomis. Viską, kas naudinga, įgyvendinti savo įmonėse.
 5. Darbo drausmė – sudėtinė, organiška bet kokios veiklos dalis. Jei kiekvienas organizacijos narys bus drausmingas, tvarkingas, joje vyraus gera vidinė nuotaika, bus geri rezultatai. Ten, kur drausmė prasta, net ir turint gerus įrengimus, geras technologijas aukštų pasiekimų neįmanoma pasiekti.
 6. Kiekvienas darbuotojas turi tiksliai žinoti savo pareigas, jų atlikimo būdus. Dėl to būtina sudaryti standartines instrukcijas, pasiekti, kad visi jas įsisavintų ir dirbtų pagal jose išdėstytus reikalavimus.
 7. Darbą būtina normuoti. Normos turi būti racionalios – nei didelės, nei mažos. Racionalus intensyvumas – efektyvumo pagrindas.
 8. Darbuotojas tik tada dirbs gerai, kuomet darbo turinys atliks jo kvalifikaciją, sugebėjimus, polinkius ir pan. Šiuo požiūriu labai svarbu teisingai parinkti žmones į tam tikras darbo vietas, sudaryti sąlygas tobulintis, kelti kvalifikaciją, pereiti iš vienos darbo vietos į kitą.
 9. Darbas turi būti saugus. Nesaugiai besijaučiantys darbuotojai niekada nepasieks gerų rezultatų. Todėl administracija privalo rūpintis darbo sauga, lygiai kaip ji rūpinasi įrengimų priežiūra, remontu ar kitais reikalais.
 10. Atlyginimas už darbą privalo atitikti jo sudėtingumą ir bendrą apmokėjimo lygį. Jei tai nebus sutvarkyta, atsiras darbuotojų nepasitenkinimas, galimi socialiniai bruzdėjimai, o tai, suprantama, turės neigiamos įtakos darbo našumui.
 11. Veiklos rezultatai turi būti pastoviai, tiksliai, pilnai ir patikimai apskaitomi ir įvertinami. Nesant apskaitai arba jei ji netiksli, ne tik nežinosime, ką esame pasiekę, bet ir negalėsime planuoti ateities.
 12. Darbą reikia nuolat dispečerizuoti (kontroliuoti ir koordinuoti). Kontrolė sudaro galimybes sekti gamybos proceso vyksmą ir išvengti neigiamų pasekmių, nes nuolat turint informaciją nėra sudėtinga pastebėti galimus nukrypimus.

 

Norint atskleisti H.Emersono sufomuluotų principų svarbą, reikia remtis konkrečios organizacijos ar įmonės vidaus struktūra. Siekdama konfidencialumo, pasirinktą įmonę vadinsiu tiesiog įmone „X“.

Trumpas pasirinktos įmonės aprašymas: įmonė „X“ teikia krovinių gabenimo ir logistikos paslaugas. Kartu su kitomis grupės įmonėmis teikia paslaugas visose Baltijos šalyse. Įmonė įsteigta 1996 metais.  Nuo 1998 metų yra pasaulinės vežėjų oro transportu organizacijos WACO (World Air Cargo Organization) narė ir bendradarbiauja su daugiau kaip 50-čia partnerių įvairiose pasaulio šalyse. Šiuo metu įmonėje dirba 22 darbuotojai.

 

Mano darbo tikslas:  apžveglti visus 12 H.Emersono darbo našumo principų, aptarti bei įvertinti, kaip jie yra įgyvendinami konkrečioje įmonėje, apmąstyti, kas galėtų būti keičiama arba tobulinama bei suformuluoti atitinkamas išvadas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1962 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1) Įvadinė dalis
 • 2) Dėstomoji dalis
 • 1. Racionaliai organizuoti veiklą galima tik teisingai pasirinkus idealus ir preciziškai suformulavus tikslus.
 • 2. Organizacijoje priimami sprendimai turi būti pagrįsti, optimalūs.
 • 3. Našus darbas įmanomas tik naudojant gerus, techniškai tobulus įrengimus.
 • 4. Visose veiklos sferose būtina diegti naujausius pasiekimus, naujausias žinias.
 • 5. Darbo drausmė – sudėtinė, organiška bet kokios veiklos dalis.
 • 6. Kiekvienas darbuotojas turi tiksliai žinoti savo pareigas, jų atlikimo būdus.
 • 7. Darbą būtina normuoti.
 • 8. Darbuotojas tik tada dirbs gerai, kuomet darbo turinys atliks jo kvalifikaciją, sugebėjimus, polinkius ir pan.
 • 9. Darbas turi būti saugus.
 • 10. Atlyginimas už darbą privalo atitikti jo sudėtingumą ir bendrą apmokėjimo lygį.
 • 11. Veiklos rezultatai turi būti pastoviai, tiksliai, pilnai ir patikimai apskaitomi ir įvertinami.
 • 12. Darbą reikia nuolat dispečerizuoti (kontroliuoti ir koordinuoti). .
 • 3) Išvados, pasiūlymai, rekomendacijos
 • 4) Literatūros sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo organizacijos tyrimas
Kursinis darbas Darbo organizacijos tyrimas

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą labai [...]

Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje
Kursinis darbas Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint [...]

Organizacijos ir individualaus darbo planavimas
Referatas Organizacijos ir individualaus darbo planavimas

Ne paslaptis, jo šiais naujaisiais moderniais laikais visose organizacijose bandoma siekti geriausių ir kokybiškiausių darbo [...]

Pagrindiniai darbo apmokėjimo principai
Referatas Pagrindiniai darbo apmokėjimo principai

Darbo apmokėjimo organizavimą šiuo metu lemia ekonominiai, techniniai, socialiniai veiksniai. XX amžiaus pabaigoje, pasiekus pakankamai [...]

Planavimo procesas organizacijoje: principai ir metodai
Kursinis darbas Planavimo procesas organizacijoje: principai ir metodai

Temos aktualumas. Šiais laikais labai populiarios yra organizacijos. Taip yra todėl, nes per tūkstantmečius žmonės [...]

Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje

Kuomet kalbame apie darbuotojų motyvaciją , kalbame apie gausą veiksnių, skatinančių darbuotis. Tai ir darbo [...]

Dalykinės etikos ir etiketo samprata ir jų principų taikymo galimybės organizacijoje
Referatas Dalykinės etikos ir etiketo samprata ir jų principų taikymo galimybės organizacijoje

Be žmonių bendravimo neįmanoma jokia žmogiškoji veikla. Bendravimas yra laukas, kuriame bręsta asmenybė, formuojamas jos [...]

Vadovavimo stiliai šiuolaikinėje organizacijoje
Laboratorinis darbas Vadovavimo stiliai šiuolaikinėje organizacijoje

Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas, siekiant daryti jam įtaką ir skatinti jį [...]

Šiuolaikinės organizacijos valdymo tendencijos
Kursinis darbas Šiuolaikinės organizacijos valdymo tendencijos

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti realiai veikiančios įstaigos organizacijos valdymą bei pateikti pasiūlymus.

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Darbo teisės principai
Referatas Darbo teisės principai

Šiuolaikinėje visuomenėje tiek dirbantis žmogus, tiek darbdavys yra priversti susidurti su darbo teise [...]

Nediskriminavimo principo įgyvendinimas darbo teisėje
Kursinis darbas Nediskriminavimo principo įgyvendinimas darbo teisėje

Temos aktualumas. Viena pagrindinių šiuolaikinės visuomenės problemų yra būtent diskriminacijos reiškinys įvairiose srityse. Nediskriminavimo principo [...]

Pateikčių programa Power Point. Bendrieji darbo principai
Referatas Pateikčių programa Power Point. Bendrieji darbo principai

  Temos aktualumas: Darbo reikalais, studijoms ir mokykloje norima sukurti gražią, pasirinktos temos, prezentaciją. Kiekvieną kartą [...]

Nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje

Demokratinėje visuomenėje yra išskiriami trys sektoriai: viešasis, privatusis ir visuomeninis. Viešasis sektorius tenkina valdymo interesus [...]