Ką reiškia būti įsipareigojusiam tautai?

2 psl. / 518 žod.

Ištrauka

Kiekvienas žmogus gyvenime turi daugybę įsipareigojimų. Vieni esame įsipareigoję lankyti mokyklą ir joje mokytis, kiti – dirbti ir pan. Taip pat kiekvienas iš mūsų turime tam tikrų įsipareigojimų tautai, tėvynei Lietuvai, tačiau ne visi tai supranta. Tad daugumai iškyla klausimas : ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?

Įsipareigojimas tėvynei, tautai buvo jaučiamas visais laikais. Net Lietuvos didieji kunigaikščiai padėjo valstybei klestėti ne dėl to, jog siekė naudos tik sau, bet dėl to, kad padarytų lengvesnes sąlygas žmonėms gyventi čia – Lietuvoje. Taip rašė vienas žymiausių XX a. rašytojų V. Krėvė – Mickevičius dramoje „Skirgaila“. Šiame kūrinyje rašytojas aprašė Lietuvos kunigaikščio Skirgailos siekius išlaikyti Lietuvą vieningą. V. Krėvė – Mickevičius rašė apie tai, kaip valdovas uždarė kunigaikštytę Oną Duonutę , jog ji negalėtų ištekėti už Mozūrų kunigaikščio ir tuo pačiu neperleisti jam dalies Lietuvos žemių. Didysis kunigaikštis Skirgaila vedamas noro išsaugoti Lietuvą buvo pasiryžęs bet kam, net sugriauti asmeninę Onos Duonutės laimę. Kunigaikštyteiįsimylėjus narsų riterį vienuolį Kelerį, Skirgaila atranda progą su riteriu susidoroti : kunigaištis liepia pavaldiniams palaidoti Kelerį gyvą, Nors po tokio poelgio jo nekentė dauguma žmonių, tarp kurių ir kunigaikštytė Ona Duonutė, tačiau Skirgaila atliko tai, ką buvo įsipareigojęs – išlaikyti Lietuvą vieningą. Ne visiems rūpi, kokių rezultatų galima sulaukti stengiantis vykdyti įsipareigojimus tėvynei.


Turinys

  • 1. Įžanga.
  • 2. Dėstymo pastraipa. Joje remiamasi V. Krėvės - Mickevičiaus drama „Skirgaila".
  • 3. Dėstymo pastraipa. Joje remiamasi Maironio eilėraščiais.
  • 4. Dėstymo pastraipa. Joje remiamasi J. Marcinkevičiaus „Mažvydas".
  • 5. Pabaiga.

Reziumė

Autorius
eeemilijaaa
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 19, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Ką reiškia būti įsipareigojusiu žmogumi?

Literatūra Rašinys baibai
XXI amžius - tai visur skubančių, lekiančių ir daug įsipareigojimų turinčių žmonių era. Karjera, buitis, asmeninis gyvenimas... Turime tiek pareigų, kad kai kuriomis...

Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokiu priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus,- teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą

Literatūra Rašinys martynaka
Kalba – tai ne tik viena svarbiausių bendravimo priemonių, tačiau ir kiekvienos tautos kultūrinis palikimas. Visos šalys turi savo kalbą ir stengiasi ją...

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, - teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą

Literatūra Rašinys 2016 m. justeeand
     „Kalba – bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją- sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę, užtemdysi saulę danguje, sumaišysi...