Humanitariniai mokslai / Filosofija

Tikėjimo ir proto santykis viduramžių filosofijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Viduramžiai – ilgiausias kultūrinis laikotarpis Europos istorijoje. Šiame laikotarpyje iš genčių formuojasi tautos, plinta krikščionybė, keičiasi ar prievarta keičiamas pasaulio suvokimas. Europa, pasiimdama Antikos likučius, neria į visai naują gyvenimą. Naujasis tikėjimas, atsiradęs kaip paguoda žemiausiems Romos Imperijos sluoksniams, sakantis, kad po mirties visi bus lygūs, turi prisitaikyti prie naujos santvarkos, prie Europos genčių, besimeldžiančių stabams.
Pasaulį žmogus jaučia antropocentriškai, tačiau yra priverstas jį vertinti teocentriškai, todėl gyvenimą kuo doriau nugyventi žmogus gali tik suprasdamas savo prigimtį ir dieviškosios pasaulėrangos tvarką. Negana to, žmogus dar ir atsakingas už savo sielą – metafiziškai nepaneigiamą asmenybės pagrindą. Didžiausias ir individualus Viduramžių žmogaus rūpestis – sielos išganymas (Romualdas Ozolas). Bet ar galėjo žmogus protu suvokti ne tik savo prigimtį, savo sielos amžinumą ir nemirtingumą, bet ir savo kūrėją – Dievą? O gal tai už racionalumo ribų ir protu nesuvokiama bei nepaaiškinama? Savo darbe „Tikėjimas ir protas Viduramžių filosofijoje“ trumpai apžvelgsiu, ką tų laikų filosofai, išsilavinę ir tikintys vienuoliai, galvojo apie šias problemas, kokių atsakymų ieškojo ir kokiais būdais juos nagrinėjo.
Darbe remsiuosi „Filosofijos istorijos chrestomatija. Viduramžiai“, kur trumpai aptariami ryškiausi to laikotarpio mąstytojai, apsiribodama tik Vakarų, t.y. Europos, filosofais. Plačiau aptarsiu du, iki šių dienų gerai žinomus, filosofus bei Dievo buvimo įrodymo oponentus – Anzelmą Kenterberietį ir Tomą Akvinietį. Jų pateikiamas skirtingas proto ir tikėjimo sferų suvokimas leis plačiau ir objektyviau pažvelgti į šią problematiką bei atsakyti į temos keliamą klausimą – ar protas ir tikėjimas galėjo vienas kitą papildyti?

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais
Referatas Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais

Daugelį šimtmečių Viduramžių epochą lydėjo „sustingimo laikotarpio“, „tamsos šimtmečių“, „begalinio melagingumo“, „baisios viduramžių nakties“ epitetai.

Proto ir patyrimo santykis pažinime
Referatas Proto ir patyrimo santykis pažinime

Džonas Lokas - anglų filosofas, politinis veikėjas, pedagogas. Savo darbuose jis teigia, kad bet kokio [...]

Proto ir patyrimo santykis pažinime
Rašinys Proto ir patyrimo santykis pažinime

Pažinimas, kognicija (lot. cognoscere: „pažinti“) – vyksmas, kuriantis mūsų sąmonę. Žmogui, kuris yra neabejingas filosofiniams [...]

Tikėjimo ir etikos konfliktas S. Kierkegaardo filosofijoje
Rašinys Tikėjimo ir etikos konfliktas S. Kierkegaardo filosofijoje

Tikėjimas visuomet buvo nevienareikšmis – jau gilioje senovėje kildavo karai bei nesutarimai dėl to, kaip [...]

Filosofijos ir mokslo santykis
Referatas Filosofijos ir mokslo santykis

Žodis ,,filosofija“ yra graikiškos kilmės. Veiksmažodis ,,philein“ reiškia ,,mylėti“; ,,sophia“ iš pradžių reiškė bet kokį [...]

D. Hume filosofija - mintis neprilygsta pojūčiui
Rašinys D. Hume filosofija - mintis neprilygsta pojūčiui

Žmogus sudėtinga būtybė, sudėtinga, pasimetusi, išsigandusi ir pilna įvairiausių minčių. Neįmanoma nutildyti tų minčių, kurios [...]

Politinė filosofija ir politinės doktrinos
Paruoštukė Politinė filosofija ir politinės doktrinos

Politika Pagrindiniai valdymo tipai Politinės filosofijos kryptys Politinės doktrinos (politinės ir ideologinės srovės): Politinis spektras [...]

Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė
Referatas Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė

Filosofijos paskaita [...]

Senovės baltų tikėjimai
Prezentacija Senovės baltų tikėjimai

Baltų religija vadinama baltų tautų ikikrikščioniškų tikėjimų ir kultų* visuma. [...]

Rusijos protokolinė etika
Prezentacija Rusijos protokolinė etika

Darbo tikslas – pristatyti Rusija bei jos verslo etiketą. Darbo uždaviniai: 1. Pristatyti Rusijos geografinius duomenis. 2. Pristatyti [...]

Protokoliniai telefono pokalbių reikalavimai
Konspektas Protokoliniai telefono pokalbių reikalavimai

Telefonas yra populiariausia ryšio priemonė, padedanti žmonėms jų kasdieniniame darbe ir asmeniniame gyvenime, taip pat [...]

Filosofija ir istorija. Filosofijos istorija
Referatas Filosofija ir istorija. Filosofijos istorija

Istorija ir yra tikroji viešojo filosofijos gyvenimo sritis ir svarbiausias to gyvenimo būdas. Ir būtent [...]

A. Šliogerio knygos „Kas yra filosofija
Rašinys A. Šliogerio knygos „Kas yra filosofija" analizė

A. Šliogerio knygoje „Kas yra filosofija?“ , (Vilnius, 1995), skyrius „Filosofija ir klausimas“ yra suskirstytas [...]

Klasikinė vokiečių filosofija
Referatas Klasikinė vokiečių filosofija

Atlikdama šį darbą trumpai apžvelgiau klasikinę vokiečių filosofiją, susipažinau su pagrindiniais jos atstovais. Rašant šį [...]

Filosofija kaip pasaulėžiūra ir mokslas
Rašinys Filosofija kaip pasaulėžiūra ir mokslas

Filosofija — mokslas apie bendriausius, universaliausius principus ir dėsningumus, instrumentarijus [...]