Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo nuomonę

2 psl. / 575 žod.

Ištrauka

Kultūringas žmogus – tai žmogus, kuris laikosi visuomenei įprastų elgesio taisyklių, yra taktiškas, išsilavinęs ir išprusęs. Žmogaus elgesio kultūra dažniausiai nusakoma šiais požymiais: santūrumu, tolerancija, mandagumu, savitvarda, sugebėjimu bendrauti bei kalbos kultūra. Vienas iš esminių ir greičiausiai pastebimų kultūringo žmogaus bruožų yra taisyklinga kalba. Šiuolaikinė visuomenė dažniausiai nepaiso taisyklingos kalbos normų ir kalbos kultūros taisyklių.

Kalbos etiketas yra neatsiejama kultūringo žmogaus dalis. Jis reikalauja tinkamai, savo vietoje vartoti savas, o ne išsiverstas svetimas mandagumo formules. Kalbos etiketo laikymasis pabrėžia žmogaus asmenybės kultūrą. Jono Šukio knygoje „Kalbos kultūra visiems“ yra sakoma, kad kalba – kiekvieno iš mūsų veidrodis, ilgiau su žmogumi pabendravus, iš kalbos galima daug ką spręsti apie jo išsimokslinimą ir išsilavinimą, erudiciją, teigiamus ir neigiamus charakterio bruožus, moralę. Žmogus, kuris kalbėdamas paiso kalbos etiketo taisyklių, yra kultūringas ir gerbiamas aplinkinių. Kalbos etikai rūpi, kad kalba būtų ne tik taisyklinga, bet ir mandagi, kultūringa. Kalbant svarbiausia gerbti savo žodžiais pašnekovą, neįžeisti jo. Mandagiai, kultūringai kalbantį žmogų visuomenė linkusi mėgti labiau, negu nepagarbiai, nemandagiai kalbantį. Pasak internetinio tinklalapio ualgiman.dtiltas.lt, jeigu žmogus savo kalboje vartoja keiksmažodžius, nešvankybes tai apie tokio žmogaus kalbos ir apskritai vidaus kultūrą šnekėti net neverta. Kalbos etiketo nesilaikymas rodo nekultūringumą, neišsiauklėjimą, visuomenės ir savęs negerbimą.


Reziumė

Autorius
tarex
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 22, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą.

Literatūra Rašinys 2016 m. ruta.folk
Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...