Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikyčiau didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

2 psl. / 530 žod.

Ištrauka

Iš praeities žinome, kad mūsų valstybės amžius skaičiuojamas nuo pat pirmojo jos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, kurie atlieka dokumentavimo funkciją ir yra prieinami bei pasiekiami bet kuriam asmeniui. Tereikia būti raštingam, suprasti ir mokėti savo gimtąją kalbą. O tai yra ypač svarbu žmogui, norinčiam turėti gerą išsilavinimą, išprusimą ir aukštą intelektą. Nes žodis virsta literatūra, kuomet kūrinys yra meniškas, o rašant kūrinį išlieka ne tik lietuvių kalbos žodis, bet ir užfiksuojamos istorijos, aprašomos amžinosios vertybės, istoriniai įvykiai, laikotarpiai, aprašomi buitiniai rūpesčiai. Tarkim iš kur mes, Lietuviai, žinotume apie savo krašto istoriją, kultūrą, apie savo tautos šaknis, tradicijas, šventes? Būtent literatūra ir išsaugojo visus šiuos esminius dalykus. Visi kūriniai, pasiekę mūsų dienas, sudaro tautinės savimonės išlikimą.

Mūsų šalies rašytojai jau nuo pat seniausių laikų kūrė, rašė knygas: romanus, apyskas, poemas, eilėraščius, aprašė istorinius įvykius... Kūriniuose buvo ir yra kalbama apie žmogų, tam tikrą gyvenamą laikotarpį, svarbius nutikimus, buvo nurodomi pagrindiniai akcentai – žmogaus kaip asmenybės tobulėjimas ir vystymasis. Skaitytoją būtent tai ir domina, nes visais laikais žmones domino tai, kas susiję su jais. Lietuvių literatūroje tokių kūrinių yra išties gausu, tad tikrai turime kuo didžiuotis. Mūsų tauta garsėja daugeliu gerai žinomų rašytojų, kurie sugebejo vaizdingai aprašyti, interpretuoti visą siužetą, tiksliai nupasakoti visų veikėjų išvaizdas, visą aplinką ir daugelį kitų smulkmenų pateikti popieriaus lape. Pavyzdžiui Antano Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“. Puikiai nupasakojamas lietuviškos gamtos paveikslas. Kalbos grožis ir gamtos vaizdingumas yra laikomas kaip pagrindinė ir didžiausia verybė. Idealizuojama Lietuvos praeitis, senovė, atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys. Taip pat išreiškiamas protestas prieš lietuvių kalbos engimą. Šis kūrinys yra literatūrinis gamtos paminklas, kalbos išraiškos paveldas, vaizdingas, tikroviškas bei meniškas aprašymas. Daugeliui žmonių šio kūrinio hegzametras yra pernelyg painus ir sudėtingas, bet būtent dėl šios priežasties, dėl hegzametro grožio ir spalvingumo, dėl apdainuojamo gamtos grožio „Anykščių šilelis“ yra svarbus ir vertingas mūsų tautai.


Reziumė

Autorius
eimalako
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Viename pokalbyje Ričardas Gavelis sako: „Turejau drąsos ir nelaimės parodyti žmonėms jų gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų buvo. drastiškai išsityčiojau iš lietuviško neveiklumo, bejėgiškumo ir provincialios didybės manijos“. Ką jūs manote apie tikrovės ir jos vaizdavimo literatūroje santykį? ar visada kūrėjas tūretų būti kritiškas? Savo mintis argumentuokite remdamiesi šiuolaikinės lietuvių literatūros pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys monika.bijeikyte
Akivaizdu, kad daugelis šiuolaikinių lietuvių rašytojų taip nemano. Jų knygose tikrovė yra atgrasi, slogi, atstumianti. Tačiau manau, kad tokį rašytojų požiūrį galima nesunkiai...

Nuo visuomenės atsiradimo pradžios, pasaulyje vyravo gana daug epochų, ir jos buvo iš dalies susijusios. Antika ir Renesanas vieni šviesiausių laikotarpių, kai žmogus proto galia buvo aukštinama, siekiama idealų. Renesansą XIV – XVI a. skatino humanistinės idėjos. Tačiau dabar XXI amžiuje sociumą ištiko vertybių krizė, žmogaus dvasinė pusiausvyra nestabili. Žmonėms svarbios naujosios technologijos ir jų tobulinimas. Tai lėmė skirtumus tarp Renesanso žmogaus ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimų. Ta

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. kastutokia
Šių laikų žmogus gyvena kamuojamas savęs nepasitikėjimo, bejėgiškumo jausmo apimtą gyvenimą, visai kitokį nei Renesanso laikais. Jo pasaulėžiūra humanistinė. Tuometinei visuomenei žmogus didžiausia...

Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais?

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. fruitella
Lietuvių kalbėjimo potemė tema: Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių...

Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos nuostata daro galimybėms puoselėti ir kalbą, ir jos tarmes?

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. emilijaema
Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos...