Paauglių konfliktai

14 psl. / 2000 žod.

Ištrauka

Mokykloje konfliktai kyla daţniausiai dėl nepaklusimo normoms ar taisyklėms, kartais dėl negebėjimo susikoncentruoti. „Visgi pedagogai, puikiai paţįstantys mokinius ir gebantys su jais uţmegzti ryšį, retai kalba apie kilusius konfliktus. Ir ne veltui. Paauglys puikiai jaučia, kai suaugusysis elgiasi teisingai, kai gerbia paauglį, geba su juo pajuokauti, domisi jo gyvenimu ir atsiţvelgia į paauglio elgesį, nulemtą būtent gyvenimo tarpsnio. Mokytojai, kurie yra nustatę aiškias ribas, tačiau į kiekvieną vaiką ţiūrintys kaip į asmenybę ir ne tik nuoširdţiai atliekantys savo darbą, bet ir mielai bendraujantys su paaugliais vargu ar taps konfliktų dalyviais”, – pasakojo psichologė.

Tuo tarpu namuose paaugliai su tėvais gali konfliktuoti dėl daugelio dalykų, stengdamiesi plėsti savo ribas. Pasak A.Ţelvienės, tėvai turėtų reaguoti geranoriškai, būti lankstūs. Svarbu pabrėţti vaikui, jog konfliktas, susipykimas nereiškia, jog dabar jie tapo priešais ir nebemyli vienas kito. Konfliktai – normalus dalykas ţmonių bendravime, tačiau reikia mokytis juos valdyti, konkrečiai išsakyti, kodėl supyko, kas mus įskaudino. Jei tėvai rodys pavyzdį, kaip konstruktyviai elgtis ir spręsti konfliktus, vaikui tai bus ne tik puikus pavyzdys šeimoje, bet ir uţ jos ribų.Vaikų psichologė teigė, kad paauglystės periodu ţmogaus asmenybei būdingas tam tikras elgesys, mąstymo būdas, emocijos, tačiau tai visai nebūtinai turi tapti kliūtimi ar sunkumu bendraujant su paaugliu, reikia tik mokėti priimti jį tokį, koks jis yra tuo metu.


Turinys

  • Įvadas
  • Paauglių cahrakteriai
  • Konfliktų priežastys
  • Konfliktų sprendimo būdai
  • Lyčių skirtumai
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
ggg023
Tipas
Rašinys
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 26, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Kaip valdyti konfliktą?

Psichologija Referatas agnieshka85
Konfliktus galima spręsti arba stengtis, kad jie neatsirastų, tačiau antrasis variantas sunkiai įmanomas. Bet koks konfliktas labai stipriai veikia asmenis bei lemia jų...

Konfliktai ir jų valdymas

Psichologija Referatas vilavi
Kasdienybėje labai dažnai kyla konfliktų dėl menkų priežasčių, kurie mus veikia neigiamai. Mes tampame suirzę, nenorime bendrauti, o šie veiksniai lemia blogą bendravimą...

Aktualios paauglių psichologinės problemos

Psichologija Referatas 2013 m. reand
Paauglystė – gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiojo amžiaus. Ji trunka nuo fizinio lytinio brendimo pradžios iki tol, kol pasiekiama savarankiško suaugusio...

Pratimai paauglių konfliktų valdymo užsiėmimams

Psichologija Praktikos ataskaita 2008 m. sarmi
Užduotys pamokų metu, kurias atlikę paaugliai galės paaiškinti, kaip jie suvokia konfliktą. Aprašyta tikslas, uždaviniai, priemonės, darbo euga, apibendrinimas. 4 užduotys.