Poetiniai liepimai XIX a. lietuvių poezijoje

2 psl. / 498 žod.

Ištrauka

XIX a. lietuvoje buvo ypač sunkus laikotarpis. Uždrausta spauda, pradėtos kurti rusiškos mokyklos. Tokia sudėtinga situacija slopino žmonių tautinę dvasią, vis dažniau lietuviai pasiduodavo svetimųjų priespaudai ir užmiršdavo esą lietuviai. Ši susiklosčiusi padėtis paskatino rastis tėvynės gynėjų ir tautinės žmonių dvasios prikėlėjų. Du žymiausi XIX a. lietuvių poetai Vincas Kudirka ir Maironis savo kūriniais siekė atgaivinti lietuvišką kultūrą, juose skatino, liepė žmonėms mylėti, ginti savo tėvynę, dirbti jos labui. Nors Vincas Kudirka jaunystėje ir niekino lietuvystę, tačiau vėliau labai prisidėjo prie lietuviškos kultūros atgaivinimo. Jis buvo antrojo lietuviško laikraščio “Varpas” redaktorius. Laikraštyje, kaip ir savo eilėraščiuose, skatino žmones mylėti, ginti savo tėvynę.


Reziumė

Autorius
guoja
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 5, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Lietuviškumo samprata lietuvių poezijoje

Literatūra Rašinys lietuve
Lietuviškumas – tai papročiai, istorija, paveldas, tradicijos, protėviai, bet, visų pirma, kalba. Įvairių religijų šventose knygose paliudijima dieviška kalbos prigimtis: Senajame Testamente Dievas...

Tautosaka lietuvių poezijoje

Literatūra Rašinys pince18
Tautosaka yra, kaip žinoma, tautos balsas, tautos išmintis. Jei gerai įsiklausysime, gal kiek nustebę suvoksime, kad per amžių amžius jis kartoja vis tą...