Žmogus ir tėvynė A. Mickevičiaus bei Maironio kūryboje

2 psl. / 861 žod.

Ištrauka

Maironis – garsiausias lietuvių romantikas. Poeto Jono Mačiulio-Maironio (1863–1932) gyvenimo ir kūrybos pradžia – tautinio atgimimo laikas, kai Lietuva vadavosi iš carinės Rusijos sudėties, kai nelegaliai buvo platinama lietuviška spauda. Vadinasi, poeto kūrybą formavo tautinio atgimimo sąjūdis. Maironio kūryba – tai ne kartą papildytas eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“, poemos, istorinės dramos.


Svarbiausia „Pavasario balsų“ tema – tėvynės ir individo / tautos santykis. Šios temos svarbiausi aspektai tokie:
  • tėvynė suprantama kaip poetizuotas kraštovaizdis,
  • tėvynės kraštovaizdis neatsiejamas nuo gimtosios kalbos,
  • kraštovaizdyje ypač svarbūs tėvynės istoriniai ir kultūriniai centrai (Vilnius, Trakai ir kt.), atskleidžiantys garbingos praeities ir nykios dabarties kontrastą,
  • tikima tėvynės ateitimi, ypač jos kultūriniu atgimimu.
Reziumė

Autorius
prancuzija
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 17, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Šarlis de Monteskjė, prancūzų filosofas ir politikas, yra sakęs, kad nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui, nes svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti. Ką jūs manote apie skaitytojo kaip bendraautoriaus vaidmenį? Aptarkite knygą, kuri jus labiausiai įtraukė į tokį kūrybinį bendradarbiavimą

Literatūra Rašinys 2012 m. rytoj
Kiekvienas žmogus literatūrinius kūrinius supranta vis kitaip. Galbūt tai priklauso nuo rašytojo, kuris savo kūryboje visada palieka tam tikrą plotmę apmąstymams. Daugelis kūrėjų...