Kas trukdo žmogui būti laisvam?

2 psl. / 872 žod.
Kalbos tikslas: apžvelgti rašytojų Balio Sruogos ir V. Mykolaičio-Putino, Antano Škėmos kūrinių pagrindinių veikėjų vidinį pasaulį, aptarti situacijas, kas jiems trukdo būti laisviems. Pagrindinė mintis. Literatūros kūriniuose aktuali laisvės tema.

Ištrauka

Visais laikais visame pasaulyje žmonės siekė būti laisvi ir nepriklausomi. Lietuvos ir daugelio šalių konstitucijos teigia, jog kiekvienas pilietis yra laisvas. XIX a. panaikinta vergija suteikė teisę visiems žmonėms tapti lygiais ir laisvais. Tačiau ką ištiktųjų reiškia būti laisvu žmogumi? Pripažinimas, jog kiekvienas žmogus yra laisvas, turi teisę siekti sėkmės, laimės, šlovės įrodo, jog negali būti jokių suvaržymų dėl šios teisės. Žmogus iš prigimties yra laisvas, todėl jam yra neapsakomai sunku gyventi apribojimų kupiną gyvenimą. Vidinė laisvė – laimingo žmogaus gyvenimo pamatas. Remdamasis modernisto Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“, egzistencialisto Antano Škėmos „Balta drobulė“ ir Balio Sruogos „Dievų miškas“ veikėjų paveikslais savo kalboje aptarsiu, kas trukdo žmogui būti laisvam.

Reziumė

Autorius
daliagr
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 9, 2016
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras

Susiję darbai

Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje

Lietuvių kalba Rašinys kristale10
Rašinyje kalbama laisvės svarbą, žmogaus gyvenimą lageriuose ir tremtyje. Remiamasi Grinkevičiūtės, B. Sruogos, A. Frank memuariniais autobiografiniais kūriniais.

Ką reiškia būti laisvu žmogumi?

Lietuvių kalba Rašinys withoutnick
„Laisvė – tai galimybė elgtis spontaniškai...“, „Laisvė leidžia man nevaržomai judėti, kalbėti, gyventi“, „Laisvė – tai mano būties esmė“ – taip atsakė mano...

Viename pokalbyje Ričardas Gavelis sako: „Turejau drąsos ir nelaimės parodyti žmonėms jų gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų buvo. drastiškai išsityčiojau iš lietuviško neveiklumo, bejėgiškumo ir provincialios didybės manijos“. Ką jūs manote apie tikrovės ir jos vaizdavimo literatūroje santykį? ar visada kūrėjas tūretų būti kritiškas? Savo mintis argumentuokite remdamiesi šiuolaikinės lietuvių literatūros pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys monika.bijeikyte
Akivaizdu, kad daugelis šiuolaikinių lietuvių rašytojų taip nemano. Jų knygose tikrovė yra atgrasi, slogi, atstumianti. Tačiau manau, kad tokį rašytojų požiūrį galima nesunkiai...

Nuo visuomenės atsiradimo pradžios, pasaulyje vyravo gana daug epochų, ir jos buvo iš dalies susijusios. Antika ir Renesanas vieni šviesiausių laikotarpių, kai žmogus proto galia buvo aukštinama, siekiama idealų. Renesansą XIV – XVI a. skatino humanistinės idėjos. Tačiau dabar XXI amžiuje sociumą ištiko vertybių krizė, žmogaus dvasinė pusiausvyra nestabili. Žmonėms svarbios naujosios technologijos ir jų tobulinimas. Tai lėmė skirtumus tarp Renesanso žmogaus ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimų. Ta

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. kastutokia
Šių laikų žmogus gyvena kamuojamas savęs nepasitikėjimo, bejėgiškumo jausmo apimtą gyvenimą, visai kitokį nei Renesanso laikais. Jo pasaulėžiūra humanistinė. Tuometinei visuomenei žmogus didžiausia...

Kas trukdo žmogaus laimei?

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. shamballa
Samprotaujamojo tipo rašinys. Šis darbas rašytas per bandomąjį egzaminą, į buvo vertintas 100 balų.

Žmogaus laikysena prievartos pasaulyje

Lietuvių kalba Rašinys 2016 m. natasa369
Šiuolaikinis žmogus gyvena politinių teisių ir žodžio laisvės laikotarpyje. Jis gali bet kada daryti tai, ko nori. Neturi jokių prievolių ar įsipareigojimų. Taip...