Muzikinio ugdymo kokybės kriterijai

9 psl. / 1768 žod.

Ištrauka

Žmonijos kutūrinio vystymosi pradžioje kilo fundamentalūs klausimai: ko mokyti, kaip mokyti bei organizuoti mokymą. Nuo jų sprendimo priklausė daug kas : ne tik jaunųjų kartų parengimo spręsti gyvenimo uždavinius kokybė, bet ir paties gyvenimo pažanga. Mokymo procesas labai sudėtingas. Jame susitinka du skirtingi subjektai - mokytojas ir mokinys. Jie abu turi įvairius įgimtus duomenis, nevienodą išsilavinimą ir išsiauklėjimą, skirtingą amžių ir gyvenimo patyrimą, kitaip žiūri į mokymo turinio vertybes, supami klasės kolektyvo , kitokios socialinės aplinkos. Jiems didžiulę įtaką daro konkreti epocha, visuomenės ekonominis, kultūrinis gyvenimas. Žodžiu, mokymo procesas yra visuomeninis - kultūrinis, psichologinis ir valdymo - organizavimo reiškinys. Tačiau, kaip minėjau, tarp informacijos adresanto ir adresato yra nemažai skirtumų, kurie sąlygoja informacijos pasisavinimo kiekį, todėl visais laikais nuo pat žmogaus evoliucijos vyrauja švietimui aktualus probleminis klausimas : "kaip teikti informaciją, kad ją maksimaliai įsisavintų ir sėkmingai panaudotų mokinys?", ypatingai , akcentuojant meno disciplinas, kurios reikalauja ne tik loginio, bet ir perkusinio, bei vizualinio mąstymo, tai sudėtinga užduotis, reikalaujanti daug pastangų, bei darbo.


Reziumė

Autorius
ievasle111
Tipas
Rašinys
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Priešmokyklinis ugdymas

Pedagogika Referatas irmerna
Šiandieninėje ikimokyklinio ugdymo sampratoje vienas svarbiausių aspektų yra vaiko brandinimas mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje ir bendrojoje programoje išryškėja mintis, kad vaikai mokyklai brandinami...

Muzikinis ugdymas

Pedagogika Referatas geisa
Žmogaus auklėjimas nuo seniausių laikų neatsiejamas nuo muzikinio ugdymo. Visais laikais ugdymo teorijoje ir praktikoje muzika užėmė garbingą vietą šalia kitų svarbių ugdymo...

Ikimokyklinio ugdymo kokybė

Pedagogika Referatas 2020 m. lilijana
Šiuolaikiniame pasaulyje kiekvienas žmogus neapsieina be vienokios ar kitokios paslaugos. Ne daugelis iš mūsų susimąstome apie savo kasdienybę, paskendę savo rutinoje mes nė...