Salomėja Nėris – XX a. poetė, neoromantikė, romantinės pasaulėjautos kūrėja

2 psl. / 615 žod.

Ištrauka

Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“ – karo metų lyrika, priskiriamas XX a. vidurio katastrofų literatūrai.

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, poetė kolaboravo su su okupantais, o po metų, naciams okupavus Lietuvą, su sūnumi pasitraukė į Rusijos gilumą –ten gimsta paskutinis rinkinys. Paskutinis poezijos rinkinys sovietinės cenzūros buvo ideologiškai perdirbtas ir pervadintas „Lakštingala negali nečiulbėti“ – šis rinkinys toks, kokio norėjo poetė, išėjo 1994 m. pavadintas „Prie didelio kelio“.

Temos:

  • Tėvynės ilgesys, grįžimas į gimtinę.
  • Dvasinė būklė žmogaus, kuris nutolo nuo tėvynės.
  • Svetima aplinka.
  • Atgaila.

Problemos:

  • Žmogaus išgyvenimai esant toli nuo namų.

Vertybės:

  • Namai, tėvynė.
  • Laimė, meilė. (Gimtasis kraštas siejamas su laime ir meile)

Eilėraščių žmogus:

Lyrinis subjektas yra liūdnas, jaučia ilgesį gimtajam kraštui.

kūryba autobiografiška, todėl poezijos žmogus – nostalgiją išgyvenantis lyrinis

herojus,

tėvynė, kaip ir romantikams, suprantama kaip gimtinės gamta;

svajojama grįžti į tėvynė, tačiau abejojama, ar tėvynė subjektą priims – jaučiama kaltė, mėginama atsiprašyti, atgailauti, teisintis („Maironiui“)

rinkinyje aptariama visos kartos tragedija (eil. „Prie didelio kelio“) - buvimas prie didelio kelio – tai mažo žmogaus, mažos tautos situacija vykstant Antrajam pasauliniam karui.

Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 27, 2016
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Praeities paveikslas romantikų kūryboje

Literatūra Rašinys lukas3745
Daugelis romantizmo epochos rašytojų bandė savo kūryboje vaizduoti praeitį, norėjo atskleisti jos grožį, priversti skaitytoją pamilti praeitį. Jie kūrė praeities paveikslą savo kūriniuose....

Kančios tema neoromantikų poetų kūryboje

Literatūra Rašinys pince18
Kančią galėtų apibūdinti kiekvienas, nes visi savo gyvenime yra su ja susidūrę. Sugebėjimas nepalūžti kančios akivaizdoje lemia mūsų gyvenimo sėkmę. Kančia yra vienas...

„Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti“, - rašė poetas Marcelijus Martinaitis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, ką jūs atrandate poezijoje

Literatūra Rašinys 2016 m. j.m2020
                   Poezija – grožinės literatūros dalis, kurioje išnaudojamos ne tik tiesioginės prasminės kalbos savybės, bet ir estetinės ar keliančios jausmus. Na, o kaip rašė poetas...