Humanitariniai mokslai / Literatūra

Tautinės tapatybės paieškos Č. Milošo ir M. Ivaškevičiaus kūryboje

0 atsiliepimų
Autorius:

Mikalojus Daukša XVI a. lenkiškai parašytoje garsiojoje „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ išskiria tris svarbiausius tautinės tapatybės elementus – tai žemė, papročiai ir gimtoji kalba. Ko gero, tautinė tapatybė – tai ne tik priklausymas savajai tautai, tačiau tai yra tarytum prigimtinis savumas, kurį nelengva apibrėžti, tačiau kurį juntame savyje. Žinoma, tautiškumas per visą Lietuvos istorijos laikotarpį kito, o kelias, bandant suprasti, kas yra lietuvis ir kuo jis skiriasi nuo kitų tautų, buvo sunkus ir ilgas. Dar XIX a. pradžioje, kai Europoje įsibėgėjo nacionalinių valstybių kūrimasis, carinės Rusijos sudėtyje buvę LDK piliečiai lietuvį nuo kitų tautų atskyrė miglotai: sakyta, kad tai ne lenkas ir ne rusas. Ypač tautiškumo problema tapo aktuali XX a., kai vyko pasauliniai karai, o Lietuvos – mažytės valstybės pasaulio žemėlapyje – okupantai nuolat keisdavosi. Nepaisant to, moderniame pasaulyje taip pat žmogus ieško orientyrų, kurie padėtų suprasti savo tikrąsias šaknis, tačiau nūdienos pasaulis yra veikiamas globalizacijos procesų, dingsta ribos tarp to, kas sava ir kas svetima. Žinoma, prie tautinio identiteto konstravimo prisideda ir kūrėjai – XX a. poetas, Nobelio literatūros premijos laureatas Česlovas Milošas bei šiuolaikinis dramaturgas Marius Ivaškevičius, kurių kūryboje itin ryškios tautinės tapatybės paieškos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1157 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pristatykite šiandienos kultūros renginius, ugdančius tautinę tapatybę. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs, kuo – ne.
Rašinys Pristatykite šiandienos kultūros renginius, ugdančius tautinę tapatybę. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs, kuo – ne.

Šiandien gyvename globalizacijos plėtros metu, todėl yra rizika niekuo nebeišsiskirti iš kitų pasaulio tautų. Norėdami [...]

Pranešimas apie Česlovo Milošo kūrybą
Rašinys Pranešimas apie Česlovo Milošo kūrybą

Istorinė amnezija – tai istorinės atminties netekimas, istorinės tiesos bei įvairių faktų iškreipimas. Dar gali [...]

Ar tik praeities lietuviui buvo svarbi tautinė tapatybė?
Rašinys Ar tik praeities lietuviui buvo svarbi tautinė tapatybė?

Tautinė tapatybė  – tai kiekvieno žmogaus tautiškumas. Pagrindiniai tautinės tapatybės ženklai: kalba, gimtoji žemė, papročiai [...]

Tautinės tapatybės gaivinimas lietuvių literatūroje
Rašinys Tautinės tapatybės gaivinimas lietuvių literatūroje

Visais laikais patriotiškumas buvo tarsi natūralus lietuvio nacionalinio charakterio bruožas. Tačiau XVa. -XIXa. žiaurių istorinių [...]

Kurie Renesanso literatūros tautinės tapatybės ženklai aktualūs ir šiandien?
Rašinys Kurie Renesanso literatūros tautinės tapatybės ženklai aktualūs ir šiandien?

Šiandien žiniasklaida ir aplinkiniai primygtinai siūlo išsiaiškinti, kas tokie esame. Cholerikai, melancholikai, intravertai ar ekstravertai [...]

Tautinės tapatybės samprata ir jos apraiškos lietuvių literatūroje
Rašinys Tautinės tapatybės samprata ir jos apraiškos lietuvių literatūroje

Tautinė tapatybė tam tikrais laikais buvo ir, žinoma, yra suvokiama skirtingai. Tas, be abejo atsispindi [...]

Išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos, diasporos istorija ir jos kultūra
Referatas Išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos, diasporos istorija ir jos kultūra

Terminas diaspora graikiškai reiškiantis „išsisėjimą“ žymi tautos dalį gyvenančią už istorinės žemės ribų. Diasporoje gyvenama [...]