Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai?

2 psl. / 1021 žod.
Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? 12 klasės kalba. Darbas įvertintas puikiai. Autoriai: Mikalojjus Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją", Viljamas Šekspyras „Hamletas“, Alberas Kamiu „Svetimas“, Jonas Radvanas „Radviliada“, Balys Sruoga „Dievų miškas“. Renesanso ir Naujųjų laikų lyginimas.

Ištrauka

Renesanso epocha, vyravusi XIV-XVI a., savo pasaulėžiūra, vertybių sistema panaši į šių laikų žmogaus: asmenybės individualumas, realaus pasaulio sureikšminimas bei žmogaus laikymas viso ko centru yra būdingas abiems šioms epochoms. Tačiau šių laikų žmogaus, nors ir išsaugojusio Atgimimo bruožų, pasaulio procese pasaulėžiūra jau pakito. Šiuolaikinis žmogus – didžiąsias amžiaus katastrofas išgyvenusi asmenybė, palaužta ar vis dar kovojanti su išoriniais bei vidiniais išbandymais, nes nusisukome nuo Dievo, kurio taip siekė Atgimimo žmogus. Lyginant J. Radvano, M. Daukšos, V.Šekspyro kūrinių veikėjus, jų pasaulėžiūrą bei idealus su A. Škėmos, A. Kamiu kūriniais, galime teigti, jog šiuolaikinį žmogų ištiko prioritetų, pilietinio suvokimo bei vertybių krizė, tapome vulgarūs ir praradome šventumo pojūtį.

Reziumė

Autorius
nepernelyg
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 9, 2016
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Žmogaus laikysena ribinėse situacijose

Literatūra Rašinys klenkauskaite
Kiekvienas žmogus gyvendamas patenka į keblias situacijas, kuriose kartais reikia priimti itin greitus ir ne viesiems tinkančius sprendimus. Tokiais atvejais reikia pasitelkti šaltą...