Meilės samprata lietuvių literatūroje.

4 psl. / 1124 žod.

Ištrauka

  1. Meilė – vienas kilniausių žmogiškų jausmų. Nieko nuostabaus, jog ir literatūroje meilės tema yra plačiai aptariama. Aptarsiu kelis pasirinktus lietuvių literatūros kūrėjus, kurių darbuose atsiskleidžia meilės tema.

1. Nuo seno susiformavęs vaizdinys, kad lietuviui be galo svarbus gimtasis kraštas, o meilė Tėvynei – neįveikiama net didžiausių sunkumų akivaizdoje. Atsidavimas Tėvynei akivaizdus romantizmo srovės atstovo, XIX a. II pusės – XX a. I pusės poeto ir kunigo, Jono Mačiulio – Maironio eilėraštyje „Taip niekas tavęs nemylės“. Tai – tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kokia meilės samprata aptinkama lietuvių literatūroje.

2. Greta meilės Tėvynei reikšminga yra meilė kitam žmogui. Tokia meilė matoma Jono Biliūno, XIX a. pab. – XX a. pr. lyrinės lietuvių prozos pradininko, apysakoje „Liūdna pasaka“. Taigi meilė lietuvių literatūroje gali būti amžina ir kitam žmogui, tačiau ji suteikia neapsakomas dvasines kančias, kuriomis asmuo užbaigia savo gyvenimą.

3. Meilė, kaip gyvenimo pamatas, vaizduojama lietuvių lyrikoje. Eilėraštyje „Išvakarės“ lyrinis „aš“ tarsi išgyvena išsiskyrimą: tai paskutinis kartas būnant drauge su mylimuoju, kuris netrukus išeis, paliks eilėraščio žmogų, moterį, vieną sužeista širdimi. Tokia visa apimanti meilė ir visiškas atsidavimas jai iš tiesų būdinga lietuvių kūrybai.

III. Tai gali būti meilė Tėvynei, jos žmonėms, taip pat besąlygiška meilė konkrečiam žmogui, privedanti prie beprotybės, moralinių kančių ir dvasinės mirties. Visa tai rodo, kad meilės samprata daugialypė, tačiau tai nesumenkina jos reikšmės kūrėjui ir skaitytojui.


Reziumė

Autorius
kariinutee
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 5, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Meilė lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys baibai
Meilė – tema, kuri jau tūkstančius metų domino filosofus, rašytojus, eilinius žmones. Tai jausmas, kuris apdainuojamas dainose, jam nuolatos kuriamos sentencijos ir eilės....

Meilės samprata Lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys 2014 m. laurin
Meilė – tai didžiausia paslaptis, kurią įminti stengėsi ne vienas žmogus. Nuo seniausių laikų garbinama mene ir gyvenime, įamžinta nemirtinguose kūriniuose, ji atrodo...

Meilės tema lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys 2015 m. dama22
Meilė- plati ir amžina tema, kurią dažnai galima sutikti lietuvių literatūros kūriniuose: meilė tarp vyro ir moters, meilė tėvynei.