Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu?

5 psl. / 1432 žod.

Ištrauka

Tarptautinių žodžių žodynas žodį ,,epas‘‘ apibūdina kaip − plačios apimties, dažniausiai eiliuotą pasakojamąjį kūrinį apie legendinių ar istorinių laikų žygius. Tačiau jo funkcija tautai yra kur kas platesnė. Epas – mitologinio tautos, valstybės mąstymo išraiška, jos savasties šerdis, priminimas, kad istorijos niekada negalima pamiršti, nes žmonės be istorijos – žmonės be veidų. Deja, Lietuvos epas arba nesukuras, arba jis yra tiesiog dingęs.Tai yra keista, nes aplinkinių šalių epai yra garsūs ir reprezentuoja tas šalis visame pasaulyje, tai suomių „Kalevala“, estų „Kalevipõeg“, latvių „Lačplėsis“. Verta paminėti ir dar keletą epų – tibetiečių, apie šventąjį Geserą, kuris yra pats ilgiausias pasaulyje (apie 20mln. žodžių), indų „Mahabharata“, Homero „Iliada“, „Odisėja“. Kad Lietuvoje nubuvo sukurtas epas, neįtikėtina, nes yra susiformavusi nuomonė, kad visos karingos tautos turi epus. Kuo lietuvių tauta prastesnė? Visgi istorija mena, kad lietuviai buvo labai karingi, Lietuva tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Kita vertus, galbūt galėtume kaip Lietuvos epą įvardinti kai kuriuos plačios apimties kūrinius, kuriuose aprašoma lietuvių narsa, karingumas, valstybės kūrimas. Puikūs to pavyzdžiai galėtų būti Jono Radvano „Radviliada“, Kristijono Donelaičio „Metai“ arba Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija „Mindaugas“, „Mažvydas“ ir „Katedra“. Taigi aš norėčiau juos aptarti plačiau, pateikti pavyzdžių, kad jie gali būti pavadinti Lietuvos epu.


Turinys

 • I. Įžanga
 • 1. Epo reikšmė ir funkcijos literatūrai ir vasltybei
 • 2. Lietuvos epo problema
 • 3. Kitų šalių epai
 • 4. Kūriniai, apie kuriuos kalbėsiu – J.Radvano „Radviliada“, K. Donelaičio „Metai“, Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“.
 • 5. Kalbėjimo tikslas
 • II. Dėstymas
 • 1. Jono Radvano poemos „Radviliada“ nagrinėjimas
 • a. Parašymo kalbos problema
 • b. Poemos siužetas – Livonijos karas
 • c. Dalinė išvada – poema „Radviliada“ gali būti vadinama epu, nes yra plačios apimties, pasakoja apie garsų Lietuvos karvedį Mikalojų Radvilą Rudąjį.
 • 2. Kristijono Donelaičio poema „Metai“
 • a. Darius Kuolys „Laimei, Donelaitis“
 • b. „Metų“ reikšmė lietuvių literatūrai
 • c. Vyžos kaip valstybingumo įvaizdis kūrinyje „Mes lietuvninkai vyžoti“
 • d. Dalinė išvada – „Metai“ yra neįprastas herojinis epas
 • 3. Justinas Marcinkevičius „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“
 • a. Kūrinius vienija tai, kad visų, jų pagrindiniai veikėjai jaučia stiprų nacionalinės pareigos jausmą.
 • b. Konfliktas tarp istorinio būtinumo ir subjentyvių žmogaus poelgių
 • c. Dalinė išvada – epas apie tuos pagrindinius elementus, iš kurių pasak Just. Marcinkevičiaus „išaugo, nuo kurių ir prasidėjo tai, ką vadiname Lietuva“.
 • III. Pabaiga
 • 1. Lietuvių literatūroje yra kūrinių, kurie gali būti pavadinti epu.
 • 2. Lietuvių epai nėra tradiciniai.
 • 3. Lietuvių epuose pasakojama apie Lietuvos herojus, valstybės kūrimąsi.
 • IV. Šaltiniai
 • 1. Dariaus Kuolio straipsnis „Laimei, Donelaitis“
 • 2. Interviu su Sigitu Narbutu (Jūratė Mičiulienė)
 • 3. Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas (Eglė Patiejūnienė)
 • 4. Straipsnis „Kristijono Donelaičio poema “Metai” – kūrinys, kurį reikėtų išversti, kad jis patraukliai pristatytų Lietuvą“
 • 5. Straipsnis „Trilogija ir epilogas. Mindaugas. Mažvydas. Katedra. Daukantas.“ (Sigitas Renčys)

Reziumė

Autorius
emile123
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai