Kaip menas veikia žmogų?

3 psl. / 1100 žod.

Ištrauka

Šiais laikais tiksliai paaiškinti sąvoką „menas“ yra beveik neįmanoma. Internete, literatūroje ar kitoje informacijos sklaidos aplinkoje apstu įvairiausių, neretai net sunkiai suprantamų, apibūdinimų. Galbūt net nėra konkretaus ir visiems tinkamo apibrėžimo. Vieni žmonės suprasti meną vadovaujasi sukaupta patirtimi, kiti – girdėtais ar skaitytais pokalbiais ir citatomis, o treti – iš vis be nuomonės. Skirtinga žmonių patirtis sudaro nevienodą visuomenės suvokimą apie meną ir jo poveikį. Šios sąvokos tamprumas, universalumas, sugebėjimas prisitaikyti prie skirtingų visuomenės požiūrių, tačiau tuo pačiu ir netilpimas į jokius standartinius rėmus, konstatuoja faktą, kad tai itin specifinė sąvoka, kuri gali būti suprantama visiškai skirtingai. Dažnas, besidomintis menu, žmogus supranta kas jam yra menas, bet nemoka paaiškinti. Mat kuo labiau gilinies į tai, tuo mažiau lieka konkretumo. Nauji potyriai atnaujina senus, taip formuodami vis grynesnį suvokimą apie meną.


Reziumė

Autorius
mesopotamija
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

„Meno kūrinys yra vertybė, nes jis yra kvietimas“, – cituoja Žaną Polį Sartrą kultūrologas Eugenijus Ališanka, aiškindamas kultūrą kaip nuolatinę žmogaus pastangą peržengti save ieškant būties prasmės. Kokie meno kūriniai jums yra kvietimas peržengti save?

Literatūra Rašinys sunset
Vokiečių filosofas A. G. Baumgartenas estetiką yra apibūdinęs kaip pažintinės veiklos rūšį, kurios aukščiausia apraiška yra menas. Menas - tai nuolatinis mokslininkų ir...

Kaip žmogų veikia socialinė aplinka?

Literatūra Rašinys zaibas11
„Tas, kuris nori būti laisvas, iš tikro yra laisvas“ – rašė žymus prancūzų filosofas, švietėjas, politikos teoretikas Žanas Žakas Ruso. Panašu, kad maištingas...

Kaip menas veikia žmones?

Literatūra Rašinys 2018 m. Gretaaa__3
Rašinyje tema "Menas gydo ir žeidžia" yra apibendrinti teiginiai, pateikti teiginius atitinkantys konkretūs argumentai. Rašinyje remiamasi Igno Šeiniaus kūriniu "Kuprelis" ir Oskaro Vaildo...