Kodėl svarbu gerai atlikti savo pareigą?

2 psl. / 586 žod.

Ištrauka

Kiekvienas žmogus turi savas teises ir pareigas. Dažniausiai dauguma akcentuoja tik pirmąjį aspektą. „Aš turiu savo teises!”-sako jie. Tačiau nederėtų užmiršti ir savų pareigų. Jų būna įvairių. Kiekienas mokinys jų turi mokykloje, šeimos narys – savo šeimoje, individas turi pareigų savo bendruomenei, tėvynei. Kyla klausimas, o kam gi tai reikalinga apskritai? Kodėl svarbu tai atlikti teisingai?


Turinys

  • Įžanga
  • Pirma dėstymo pastraipa (Visi me sesame skirtingų valstybių gyventojai ir turime tam tikrų pareigų savo valstybei – dalyvauti šalies gyvenime, pavyzdžiui, eiti į balsavimą, rinkti valdžią.)
  • Antra dėstymo pastraipa (Kiekvienas individas yra ir tam tikros smulkesnės bendruomenės dalis, tad jis lygiai taip pat turi atlikti pareigas jos labui. Neatliekantis to žmogus bus negerbiamas visuomenės.)
  • Trečia dėstymo pastraipa (Šeimoje taip pat yra tam tikrų pareigų:)
  • Pabaiga

Reziumė

Autorius
bluemonday0
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 25, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...

Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities?

Literatūra Rašinys nežiniukas159
Daugelis tautų turi ne vieną amžių siekiančią savo istoriją, kuri pasakoja apie protėvių žygdarbius, laimėjimus bei įveiktas negandas. Šiais laikais, ypač, jauni žmonės,...

Kodėl svarbu būti geram?

Literatūra Rašinys 2019 m. odeta sakalauskienė
Rašinys pagal temą ,,Kodėl svarbu būti geram?" . 502 žodžiai. Adomo Mickevičiaus gilusis kontekstas.

Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities?

Literatūra Rašinys 2020 m. bruhmomentas
Rašinys „Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities?". Remiamasi keturiais autoriais Jonu Radvanu, Broniu Krivicku, Vincu Kudirka ir Kristijonu Donelaičiu. Rašinys turi žiedinę konstrukciją...