Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

4 psl. / 1481 žod.

Ištrauka

Jau nuo seniausių laikų kalba laikoma kaip – nepamainomas kiekvienos tautos pagrindas, neatsiejama jos kultūros dalis. Kalba yra jos literatūros, kultūros kūrimo priemonė, tautos savimonės, vertybių – būdo, papročių ir mąstymo išraiška. Daugelio tautų šviesuoliai – filologai, – ne vieną šimtmetį nagrinėjo ir suprato gimtosios kalbos reikšmę asmenybei ir tautai. Tautos gyvybingumas, jos galia remiasi kalbos jėga. Gal būtent todėl 1599 m. M. Daukša „Postilės“ „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ rašė: „Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti...“Tačiau, kad ir kaip gražiai skambėtų šie žodžiai, plintant globalizacijai begalo sunku rūpintis bei puoselėti savą kalba. Globalizacija veikia žmones, jų pasaulėžiūrą ir net tapatybę. Anot Kalbininko G.Subačiaus: „Plintant globalizacijai tokių mažų kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis“. Šį požiūrį aš ir stengsiuos įvertinti savo kalboje.

*Globalizacija tai - didėjantis darbo našumas ir prieinamumas prie visų tautų kultūros lobių. Šiandienos pasaulis toks mažas, kad aplink pasaulį galime apkeliauti per 24 valandas. Technologiniai žmonijos laimėjimai padarė tai, ko per šimtmečius negalėjo padaryti romėnų imperija ar kitos užkariautojų tautos. Geležinkeliai, mašinos, elektra bei internetas apjungė praktiškai visą žmoniją Didžiųjų valstybių įtaka kitoms tautoms tapo nebeišvengiama, todėl privalome kiek įmanoma daugiau pasinaudoti jos privalumais bei sumažinti galimas neigiamas pasekmes.

Globalizacijos procesai didžiausią įtaką daro kalbai, jos struktūrai bei vartosenai, todėl kaip jau minėjo kalbininkas „G.Subačius“, mes privalome išlaikyti savo kalbos pavadinimą bei rasti su kuo tapatintis. Pastaruosius šimtmečius didžiausią įtaką mūsų tautai bei kalbai darė rytų milžinė Rusija. Ilgą laiko tarpą patyrėme rusifikaciją, kuri smarkiai atsiliepė dabartiniai mūsų kalbai. Tačiau mintys, jog esame pilnavertė Europos dalis padėjo mums atsiriboti nuo Rytų Europos įtakos. Vakarų Euoropa, tai ta kryptis į kurią turėtume žvelgti, o ne jos beprasmiškai bijoti. Būtent iš Vakarų Europos, daugiausia per Lenkiją, pastaraisiais šimtmečiais mes gavome kone visą tą kultūrinį pagrindą, ant kurio dabar laikomės. Taip pat gavome įrankius, įgalinančius saugoti, puoselėti ir platinti mūsų tautinę kultūrą. Juk savo visą folklorą užrašome rašto sistema, pagrįsta lotyniškais rašmenimis.


Reziumė

Autorius
deimantejov
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 6, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Literatūra Rašinys ABC12345
Kalbininkas G. Subačius teigė, jog dėl globalizacijos lietuvių kalbos kokybė pasikeis, tačiau yra svarbu kad pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis....

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis(kalbininkas G. Subačius), įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys patri
Kiekvienam žmogui jo gimtoji kalba yra pati gražiausia. Lietuviai didžiuojasi kalbantys ne tik skambia, bet ir viena iš pačių seniausių pasaulyje kalba. Bet...

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys gretavgreta
Globalizacija iškelia į pirmą vietą rinką, tada žmogus lieka tik kaip darbo jėgos mašina, visada pasiruošusi prisitaikyti prie rinkos paklausos – dirbti tai,...

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...