Esė. Vaikų pažeidžiamos teisės Lietuvoje ir užsienyje

4 psl. / 1499 žod.

Ištrauka

Žmogaus teisės rūpi nedaugeliui žmonių, gal labiau jaunuolių ir jie ne visada įžvelgia tiesioginį ryšį tarp šių teisių ir savo bei pažįstamų žmonių padėties. Apie konkrečias vaiko teises jie žino dar mažiau, nors mano, kad vaikai taip pat turi daugumą žmogaus teisių. Visų pirma man iškyla klausimas - kas dažniausiai pažeidžia vaiko teises? Remdamasi įvairiais įstatymais aš susidariau nuomone ir galiu išskirti tris pagrindinius šaltinius, kurie vienodai liečia tiek Lietuvą, tiek ir visas kitas užsienio šalis.

Artimiausieji vaiko giminaičiai. Kaip bebūtų skaudu, tačiau neretai vaiko teisės manau yra pažeidžiamos jo tėvų, senelių, vyresnių brolių ar seserų. Kartais suaugę net nežino, kokias teises ir laisves, teisėtus interesus vaikas turi, dažnai jie elgiasi taip, kaip su jais elgdavosi jų pačių tėvai (pavyzdžiui, fizinių ir psichologinių bausmių taikymas ir pan.). Kai kuriose šeimose manau pamirštama, kad prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata, moraliniu, dvasiniu ugdymu, išlaikyti juos, sudaryti palankias visapusiškos ir darnios raidos sąlygas, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje – visų pirma yra artimiausiųjų giminaičių, tėvų pareiga. Švietimo sistemos darbuotojai. Antras pavojaus vaiko teisėms šaltinis slypi manau nekvalifikuotų pedagogų, darželio auklėtojų, nekompetentingų užklasinės veiklos švietėjų sąmoningoje ar nesąmoningoje veikloje. Mano supratimu pedagogai turėtų tinkamai rūpintis vaikais, nesityčioti, vadovautis profesinės etikos taisyklėmis, saugoti vaikų garbę ir orumą pamokėlių, užklasinės veiklos metu, aiškinti jiems apie jų turimas teises, o tuo pačiu kiekvienam vaikui priimtinu būdu priminti ir apie pareigas. Bendraamžiai. Trečias pavojaus šaltinis, mano nuomone, glūdi bendraamžių vaikų bendravime bei jų santykiuose su vyresniais vaikais. Ne tik viešoje erdvėje (žiniasklaidoje) neretai pastebime, bet ir realiame gyvenime susiduriame su nemaloniais pavyzdžiais, kai net ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpusavio santykiai būna atšiaurūs, paremti jėga, smurto demonstravimu. Todėl vis dažniau visuomenėje išreiškiamas susirūpinimas, kad dėl viešai deklaruojamų vaiko teisių pradedama pamiršti, jog, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, vaikas privalo prisiimti ir pareigas, o savo veiksmais nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

Reziumė

Autorius
justyyyynka
Tipas
Rašinys
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 10, 2017
Apimtis
4 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

Teisė Referatas vaidas634
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas...

Vaiko teisių politika Lietuvoje

Teisė Kursinis darbas 2013 m. kristina
Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui nuo 0 iki 18 metų. Vaiko teisės priklauso...

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisė Referatas debesiux
Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – visuomeninės santvarkos dalis. Nors siauresne prasme teisėtvarką reikėtų...

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...