Asmenybės laikysena ir jos atspindžiai lietuvių literatūroje

2 psl. / 1000 žod.

Ištrauka

Asmenybės sąvoka plati ir sudėtinga, apimanti fizinius ir psichologinius žmogaus ypatumus. Šiandien ne kiekvienas gyventojas galėtų save pavadinti asmenybe, nes jo veikloje neatsispindi kryptingumas, temperamentas, jausmai ar valia. Be galo svarbu yra ir laikysena ribinėse situacijose. Vieni individai pasižymi įžvalgumo, objektyvumo stoka ir tai skatina juos priimti abejotinus sprendimus, kiti- išlieka tvirti ir susikaupę, o paskutinė grupė žmonių nesėkmingai kovoja su negandomis. Taigi kiekvieno laikysena esant nepalankioms situacijoms yra skirtinga.

Išlikti kryptingai veikiančia asmenybe gali būti sudėtinga, todėl kai kas išklysta iš kelio. Dažniausiai tai lemia nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės, kurios priverčia rinktis. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje pilna įvairių pagundų, yra tikras iššūkis joms nepasiduoti, bet sunkiausia yra pripažinti savo klaidas, dėl jų atgailauti. Tai sugebėjo padaryti XX amžiaus žymiausia lietuvių poetė Salomėja Nėris. Ši moteris sovietų okupacijos metais tapo rusų valdžios atstove. Atsidūrusi dėmesio centre, žurnalistams kartojo stereotipinius propagandos žodžius apie sovietinės santvarkos teikiamas galimybes. Dėl tokių jos pasisakymų lietuviai ją smerkė, laikė išdavike. Prasidėjus Antrajam pasauliniui karui Salomėja Nėris ilgus metus praleido Rusijoje, save net laikė tremtine. Skaudžios dienos svetur pagimdė nauja rinkinį “Prie didelio kelio”, kuris Lietuvoje pasirodė tik 1994 metais ir yra vadinamas poetės testamentiniu rinkiniu. Ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja savo jausmus perteikia eilėraštyje „Maironiui”. Kalbančioji išsako kaltės jausmą, bandymą pasiteisinti, ji tvirtos dvasios, gali nusižeminti: net būti slieku ar rugiagėle laukuos. Ypatingai šiame eilėraštyje jaučiamas ryšys su žymiausiu XIX amžiaus lietuvių poetu romantiku Maironiu. Rašytoja žavisi juo, laiko autoritetu. Maironis visą savo gyvenimą buvo kryptingai veikianti asmenybė ir yra lyg priešingybė jai. Jokia ribinė situacija neprivertė jo išduoti savo tėvynės ar atsisakyti poeto ir dvasininko kelio. Atsiminimuose, raštuose jis iškyla kaip oficialus kunigas, orus seminarijos rektorius, o poezijoje- kaip užsidegęs, susimąstęs, labai jautrus dainius. Tikriausiai visos šios savybės ir žavėjo Salomėją Nerį.


Turinys

  • Asmenybės sąvoka
  • Maironis,
  • Antanas Škėma
  • Balys Sruoga
  • Gordonas Alportas: „Asmenybė yra dinaminė žmogaus psichologinių sistemų organizacija, nulemianti tik tam konkrečiam žmogui būdingus būdus prisitaikyti prie aplinkos”.

Reziumė

Autorius
fqbuloud
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai