Stojiška asmenybės laikysena lietuvių literatūroje

4 psl. / 1315 žod.

Ištrauka

Remiantis terminų žodynu, stojiškas yra suvokiamas kaip tvirtas, ištvermingas, ramiai pakeliantis sunkumus ir nelaimes. Visų pirma, žmogui išlikti oriam grėsmingose situacijose padeda pasiryžimas kovoti. Istorijos kryžkelėje žmonijai teko susidurti su įvairiais pavojais. XX amžiuje pasaulį sudrebino netgi du milžiniško masto karai, be to, Lietuvos žemių „stumdymas“ iš rytų į vakarus taip pat sukėlė didžiulę sumaištį bei nerimą. Turbūt didžiausią grėsmę patyrė žmonės, siekę apginti Lietuvos nepriklausomybę po Antrojo pasaulinio karo – Lietuvos partizanai. Baroko literatūra ugdė stojišką Lietuvos žmogaus laikyseną – padėjo jam nepalūžti, ištverti sunkius likimo smūgius. Net į mirtį Lietuvos rašytojai kvietė žvelgti su lengva ironija. Šiandien savo kalboje pristatysiu trijų autorių kūrinius, kuriuose yra pateikiama stojiška asmenybė. Remsiuosi V. Krėvės „Skirgaila“, V. Kudirkos „Labora“ ir Radvano „Radviliada“.

Vincas Krėvė XIX a. prozininkas ir dramaturgas. Jo kūrybą galima sieti su įvairiomis srovėmis: romantizmu, ypač neoromantizmu, realizmu, net simbolizmu. Kaip romantikas Vincas Krėvė, stiprių kenčiančių asmenybių ieško istorinėje praeityje. Romantinė legendinė praeitis yra viena jo kūrybos temų. Čia dėmesys sutelkiamas į tuos laikus, kai lietuviai kovojo su kryžiuočiais. Tobuliausias šios temos kūrinys — istorinė drama (tragedija) Skirgaila. Tai keturių dalių istorinė drama iš senovės lietuvių gyvenimo, vaizduojanti 14 a. pabaigos Lietuvos valdovą Skirgailą ir to meto politines, kultūrines ir religines problemas. Dramoje atskleidžiama tragiška Skirgailos kova su aplinkiniais ir su savimi. Drama turi ir istoriografinę reikšmę. Skirgaila — tai simbolistinis epochos asmuo, kurio nusivylime juntame visos pagoniškosios Lietuvos išgyventąją tragediją. Skirgailoje veiksmas vyksta tada, kai Lietuva, oficialiai priėmusi krikštą, buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. Gresia pavojus ir Lietuvos valstybingumui. Viduje maištauja kunigaikščiai, o lenkai ir kryžiuočiai, prisidengdami naujo Dievo vardu, siekia sunaikinti senąją Lietuvos kultūrą, religiją, papročius. Šių įvykių kryžkelėje ir atsiranda Didysis Lietuvos kunigaikštis Skirgaila.


Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 9, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys d0nutt
„Būt ar nebūt“ – įsimintiniausia Renesanso dramaturgo Viljamo Šekspyro tragedijos „Hamletas“ frazė. Ji apibendrintai nurodo, jog žmogus susiduręs su įvairiais sunkumais viską racionaliai...