Humanitariniai mokslai / Literatūra

Moralės vertybės lietuvių literatūroje

0 atsiliepimų
Autorius:

Jau nuo Antikos laikų rašytojai buvo laikomi moraliniais tautos autoritetais.  Jie tarsi vedliai rodė teisingą kelią, grįstą svarbiausiomis žmogiškomis vertybėmis, kėlė aktualias moralines problemas, ragino atsigręžti į egzistencijos pagrindus, įprasminti savo būtį. Anot M. Martinaičio, rašytojas visuomet buvo „tautos sąžinė ir protas, be kurio ji tiesiog negalėtų egzistuoti“. Visų pirma, neabejotina tai, kad tautos moraliniais autoritetais esantys rašytojai rodo teisingą kryptį, kuria ir turi žengti visuomenė. Literatūros kūriniuose teigiamos pagrindinės vertybės moko žmones pamatinių doro, išmintingo gyvenimo principų, o keliamos moralinės problemos – priverčia pagalvoti ir apie dabartinės visuomenės ydas. Šiandien savo kalboje pristatysiu J. Biliūną ir K. Donelaitį.

Vienas iš autorių,  visuomet skatinančių susimąstyti apie bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes ir naujosios kartos negeroves – J. Biliūnas. Kūriniai pasižymi humanistinėmis idėjomis, subtiliu žmogaus sielos pažinimu, lyrizmu, elegiška nuotaika, meistrišku stiliumi. Juose ypač ryškus pasakotojo, reiškiančio autoriaus dorovines nuostatas, vaidmuo. Rašytojas daugiausia dėmesio skyrė moralinėms problemoms. J. Biliūno kūryba pasižymi aiškiu žmogaus vidinių išgyvenimų pavaizdavimu, tauriu humanizmu, jautriais ir lyriškais darbo žmonių paveikslais. Novelės „Ubagas“ ištraukoje atskleidžiama labai skaudi problema: tėvai, linkėdami vaikams gera, atiduoda viską, o kai šie suauga, varo tėvus iš namų be jokių skrupulų. Taip nutiko ir pagrindiniam veikėjui Petrui. Žinoma, jis galėjo visa tam priešintis, bet čia atsiskleidžia viena iš pagrindinių ištraukos vertybių – begalinė meilė ir atsidavimas saviems vaikams. Sabaliūnas galėjo glaustis prie dukterų, bet iš begalinės meilės nenorėjo užkrauti joms sunkios naštos: „Nėra tenai man vietos.“ Jautrumas ir gailestingumas ryškiausiai atsiskleidžia šioje J. Biliūno novelėje. Šiame kūrinyje kalbama apie tai, kaip, visą gyvenimą kaupęs turtus savo sūnui, senasis Sabaliūnas išvaromas elgetauti. Pirmą kartą prašydamas svetimo žmogaus duonos kąsnio Sabaliūnas jaučiasi pažemintas ir niekam nereikalingas. J. Biliūno kūryboje būdinga vaizduoti ir sąžinės graužatį. J. Biliūnas pirmasis lietuvių literatūroje kalba apie sąžinę – svar­biausią žmogaus teisėją. Tai atsispindi novelėje „Vagis”, kurioje žmogus, siekdamas apginti save, savo turtą, užmuša vagį. Ne iš karto suvokia, ką padaręs,bet sąžinė ilgai lieka nerami („ilgai tasai žmogus mano akyse stovėjo”). Nerimą J. Bi­liūnas išreiškia savitu palyginimu: „kaip koks kirminas krūtinę man ėdė”. Vė­liau kaltės ir sąžinės graužatį stengiamasi išpirkti krikščioniškomis priemo­nėmis: išpažintimis ir aukojimu Dievo namams, tačiau šios apeigos tik kai kuriam laikui nuramina žmogaus sąžinę, kaltės skausmą. Taupiomis detalėmis J.Biliūnas išsako žmogaus išgyvenimo niuansus, pabrėždamas ištikimybę, gailestį, atjautą, pasiaukojimą kaip didžiausias vertybes. Jis neskuba teisti be teisinti veikėjų, palieka tai skaitytojui.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
976 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kokios moralinės vertybės teigiamos lietuvių literatūroje?
Rašinys Kokios moralinės vertybės teigiamos lietuvių literatūroje?

Vertybė – tai mus supančio pasaulio reikšmių charakteristikos turinčios teigiamą įtaką žmogui, kolektyvui ar visuomenei.

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

Literatūra – didžiausia visų laikų tautos kultūrinė vertybė. Manoma, kad literatūros atsiradimas siejamas su pirmaisiais [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus, susiformavusius per visą jos [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Nuo senų laikų žmonės kūrė: rašė knygas, režisavo filmus, statydavo spektaklius. Tokie užsiėmimai teikdavo laimę [...]

Kokias žmogiškąsias vertybes atspindi lietuvių literatūra? Argumentuokite remdamiesi pavyzdžiais
Rašinys Kokias žmogiškąsias vertybes atspindi lietuvių literatūra? Argumentuokite remdamiesi pavyzdžiais

Jurgio Savickio novelės: „Ad astra“, „Vagis“, „Kova“.    Vienas žymus vokiečių dramaturgas Lesingas yra sakęs: „Pati [...]

Moralinių vertybių svarbą realizmo literatūroje
Rašinys Moralinių vertybių svarbą realizmo literatūroje

        Vertybės yra šio pasaulio pagrindas ir atrama. Visi jomis vadovaujamės kiekvieną dieną, tiek atsakydami [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Kiekvienas literatūros kūrinys, kaip ir jo autorius yra unikalus. Juk visi rašytojai turi savo stilių [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Jau nuo Antikos laikų rašytojai buvo laikomi moraliniais tautos autoritetais. Jie tarsi vedliai rodė [...]

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Prancūzų rašytojas Andrė Morua teigė, jog „Moralinės vertybės – ne beprasmiški moralistų išvedžiojimai. Jos todėl [...]

Šeimos vertybės lietuvių literatūroje
Rašinys Šeimos vertybės lietuvių literatūroje

Visuomenėje vykstantys pokyčiai daro įtaką šeimai, todėl pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje didėja dėmesys jai. Giminystės ryšiai [...]

Humanistinės vertybės XX a. lietuvių literatūroje
Rašinys Humanistinės vertybės XX a. lietuvių literatūroje

Humanizmas – pažiūrų sistema, žmogų laikanti pagrindine vertybe, jo gerovę – socialinių institutų vertinimo kriterijumi [...]

Žmogiskosios vertybės suvokimas ir gyvenimas lietuvių literatūroje
Rašinys Žmogiskosios vertybės suvokimas ir gyvenimas lietuvių literatūroje

Kiekvienas žodį vertybė supranta savaip, vienam vertybė gali būti jo artimas žmogus, kitam kažkoks daiktas.Vertybė [...]