Vyro paveikslas lietuvių literatūroje

5 psl. / 1390 žod.

Ištrauka

Lietuvių literatūroje vyro paveikslą reprezentuoja tiek jo fizinės, tiek charaktero savybės. Vyrą dažniausiai skaitytojai įsivaizduoja kaip narsų, drąsų, siekiantį savo tikslų, kovojantį už geresnį gyvenimą. Tačiau yra ir tokių vyro vaizdinių, kurie menkina vyro kaip žmogaus egzistavimą. Lietuvių literatūroje nėra skiriama tiek daug dėmesio, kiek yra moterų paveikslui, bet šiandien aš pristatysiu trijų autorių kūrinius, kuriuose vyro vaizdinys pateikiamas geriausiai. Remsiuosi V. Krėvės „Skirgaila“, V. Mykolaičio–Putino „Altorių šešėly“ ir A. Škėmos „Balta drobule“.Istorinė keturių dalių drama Skirgaila – labiausiai Vakarų dramos kanonus atitinkantis V. Krėvės veikalas, žmogaus egzistencijos ir pa¬saulėžiūros problemomis, tragiškojo herojaus paveikslu bei draminio veiksmo įtampa artimas V. Šekspyro kūrybai. Skirgaila – dramatiškas, istorinis asmuo, Jogailos brolis, paliktas valdyti Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę. Vincas Krėvė Skirgailą pavaizdavo, kaip dramatiškiausią figūrą, kuriai lemta skausmingiausiu būdu jungti dvi epochas – pagonybę ir krikščionybę, ginti krašto šlovę ir matyti prasidėjusį jo žlugimą. Tų priešingybių sandūroje veikėjas degte sudega ir kaip politikas, ir kaip žmogus. Besikeičiantis gyvenimas ir kultūra verčia keistis ir Skirgailą, ieškoti tiek savo, tiek savo krašto tapatybės. Jis visa siela atsidėjo Lietuvai. Matydamas, kad priešai nori suardyti Lietuvos vienybę, galybę, padalyti jos žemes, jis sukaupia visas jėgas tam keliui užkirsti. Skirgaila, kaip valdovas, ištikimai tarnauja Lietuvai, jis siekia šviesenės ateities. Norėdamas išsaugoti Lietuvos vienybę, jis prievarta veda Lydos kunigaikštytę Oną Duonutę.


Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 9, 2017
Apimtis
5 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Dvaro paveikslas lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys 2016 m. linuxas
10 klasės viešoji kalba. Dvaro paveikslas lietuvių literatūroje. Remiamasi 3 lietuvių autoriais. (K. Donelaitis, V. Mykolaitis-Putinas, Šatrijos Ragana)

Valdovų paveikslai lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys 2016 m. darbai123
Šiame rašinyje siekiama atskleisti kokie buvo valdovų paveikslai vaizduojami literatūroje. Yra remiamasi rašytojų kūriniais, siekiant pagrįsti savo mintis.

Vaiko paveikslas lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys samprotavimai
Vaikas – tai nuolat auganti, bręstanti, tobulėjanti asmenybė, kuri įprasmina suaugusiojo gyvenimą. Mažamečiui viskas yra įdomu, jis nori kuo daugiau sužinoti apie...

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys povilas321
Tikriesiems menininkams kūryba yra didžiausias pašaukimas, vienintelė gyvenimo prasmė. Nežemiškos kančios praradus galimybę kurti ir ilgas apmąstymų kelias, nueitas, kol žmogus, pamatęs savo...