Kūrybos autobiografiškumas lietuvių literatūroje (B.Sruoga)

4 psl. / 1075 žod.

Ištrauka

Balys Sruoga yra vienas žymiausių lietuvių rašytojų, poetų, prozininkų, dramaturgų, kritikų, literatūros ir tautosakos tyrėjų, kurio literatūrinis palikimas stebina ir įvairove, ir menine skvarba. Simbolizmo-ekspresionizmo-neoromantizmo konvencijas perėmusiam rašytojui kone didžiausias asmenybės ir kūrybinės tvermės išbandymas buvo žiauriausia tikrovė – kalinimas hitlerinėje mirties stovykloje, Štuthofe. Ironiškasis B. Sruogos „Dievų miškas“ – vienas žymiausių literatūros kūrinių. „Dievų miško“ struktūra, semantikos sugestyvumas yra neatplėšiamai suaugę su autobiografiškuoju klodu, realybe, o kita vertus – išraiškos planas, pasakojimo lygmuo ir stiliaus audinys pranoksta įprastinius, tradicinius „gyvenimo imitavimo“ būdus ir sukuria ganėtinai nejaukų interpretacijos lauką. „Dievų miškas“ – dokumentas ir literatūros kūrinys. Dokumentikai atstovauja tiksliai registruojami įvykiai, jų aplinkybės, autentiškos pavardės, tikri veiklos ir gyvenimo faktai, pagaliau asmeninė istorija – du kartus patekta į klipatų gretas ir abu kartus per plauką išvengta mirties. Meniniu kūriniu (net romanu) šis tekstas vadinamas pirmiausia dėl jo stiliaus – tariamai objektyvaus, nešališko, o iš tikrųjų giliai ironiško santykio su patirtu siaubu. Autobiografinis, memuarinis romanas „Dievų miškas“, parašytas talentingo XX a. rašytojo Balio Sruogos, tapo netik skaudžios praeities įamžinimu lietuvių tautai, tačiau ir pavyzdžiu visam pasauliui apie hitlerinės Vokietijos žiaurumą. „Dievų miško“ pagrindinis veikėjas ir yra pats Balys Sruoga. Jis aprašo savo sunkų gyvenimą, kaip jis buvo išveštas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Jam ten buvo labai sunku, nes su žmonėmis ten buvo elgiamasi nehumaniškai. B. Sruoga į tą sąrašą pateko greičiausiai dėl bendro antifašistinio nusiteikimo, o patį suėmimą nulėmė kritiška hitlerinės armijos padėtis Rytų fronte, nepavykęs mėginimas sudaryti lietuviškąjį SS legioną, pastangos dėl to įbauginti Lietuvos visuomenę. Sunkiomis lagerio sąlygomis jis stengėsi išlikti savimi.

Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 9, 2017
Apimtis
4 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kūrėjas ir kūryba lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys gabitello
Kūrėjo asmenybė, pasaulėžiūra atsispindi jo kūryboje. Lietuvių rašytojai patyrė skaudžių išgyvenimų Antrojo pasaulinio karo metais: treminai, emigracija, kalėjimai bei pokario klasių kovą. B.Sruoga...