Humanitariniai mokslai / Literatūra

Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės (Šatrijos Ragana)

0 atsiliepimų
Autorius:

Šatrijos Ragana – Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės pradžios rašytoja. Ji idealistinės-romantinės pasaulėjautos, krikščioniškos pasaulėžiūros kūrėja ir skleidėja.Visi išvardinti bruožai atsispindi ir rašytojos kūryboje. Šiandien noriu susikoncentruoti ir plačiau pakalbėti apie Šatrijos Raganos stiliaus ir kalbos ypatybes. Išsinagrinėjusi medžiagą ir perskaičiusi apysaką „Sename dvare“, „Viktutė“ supratau, kad rašytojos stilius įvairus ir kintantis: pakilus, romantinis, lyrinis-impresinis, apibendrintas simbolistinis ir vaizduojamasis realistinis. Be to, pasakojime kartais pasirodo ir ironija, netgi sarkazmas. Pažvelgus į kalbos ypatybes, matyti, kad kalba jausminga, o kai kurių veikėjų lūpose išlaikomos buitiškos, senosios kalbos formos, žemaičių tarmė.
Rašytojos kūryba paprasta, nekomplikuota, siekianti kalbėti apie žmogaus gyvenimą, jo atsitikimus, žmogaus galimybes. Žemaitei svarbu tikrovė, aplinkybės, priežastys. Šatrijos Ragana la¬biau akcentuoja atskirą žmogų; ne tik vargą, bet ir būties poetiškumą, kylantį iš meilės, gamtos grožio, amžinybės, idealo ilgesio (kai žmogaus dvasia tarsi veržiasi aukštyn), iš vaiko ir motinos ryšio, iš mirusiųjų, išėjusiųjų begalinio gailesčio. Šatrijos Raganos stilius įvairus, šakotas: pakilus, romantinis, lyrinis-impresinis, apibendrintas simbolistinis, vaizduo¬jamasis realistinis. Kartais pasirodo ir ironija, netgi kritinis sarkazmas. Bet iš esmės Šatrijos Ragana yra teigiamo ir teigiančio santykio rašytoja: gyvenimas, kad ir koks sunkus, yra prasmingas, gražus, vertas meilės, pasiaukojimo, tikėjimo ir pasitikėjimo. Apysakoje „Viktutė”, parašytoje dienoraščio forma, atsirado lietuvių prozoje neįprasta intymaus pokalbio su savimi tonacija, reikalaujanti „absoliutiško atvirumo”. Visą apysaką ji sukūrė klausimais ir šūksniais pulsuojančių frazių maniera, kuri turėjo žavaus mergaitiško trapumo ir lengvumo. Parašytam žodžiui suteikė ryškų emocinį elementą, ardantį referentinį pasakojimo objektyvumą. Fragmentiškumas – tokio pasakojimo norma, atliepianti moteriško intymumo prigimtį. Savo dienoraščiu paremtoje apysakoje daktaro Antano ir Viktutės santykių fone rašytoja perteikė pačios didžiausią gyvenimo vertybę – mylėti žmones ne žodžiais, o darbais, aukotis jiems.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1178 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šatrijos Raganos stilius ypatingas dėl siekimo sumoderninti kūrybos pasaulėvaizdį. Remdamiesi biografiniais faktais ir kūriniais pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Šatrijos Raganos stilius ypatingas dėl siekimo sumoderninti kūrybos pasaulėvaizdį. Remdamiesi biografiniais faktais ir kūriniais pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Baigiantis IX a. Lietuvoje vyravo socialinio realizmo stiliaus kūrybos užuomazgos. XX a. pradžioje gruboką Žemaitės [...]

Šatrijos Ragana - XIX. a pab ir XX a. pr gyvenusi ir kūrusi rašytoja
Konspektas Šatrijos Ragana - XIX. a pab ir XX a. pr gyvenusi ir kūrusi rašytoja

Šatrijos Ragana – XIX a. pab. - XX a. pr. gyvenusi ir kūrusi rašytoja, kurios tikrasis [...]

Sapno motyvas lietuvių literatūroje. Jo paskirtis kūriniuose (J. Biliūnas „Liūdna pasaka“, V. Krėvė „Skerdžius“, „Silkės“, Šatrijos Ragana „Sename dvare“)
Rašinys Sapno motyvas lietuvių literatūroje. Jo paskirtis kūriniuose (J. Biliūnas „Liūdna pasaka“, V. Krėvė „Skerdžius“, „Silkės“, Šatrijos Ragana „Sename dvare“)

Sapnas – vaizdinių, minčių ir jausmų visuma, patiriama miegant. Vizijos, kurias regime sapnuose, yra mūsų [...]

Šeimos svarba lietuvių literatūroje (Šatrijos Ragana, Jurgis Savickis)
Rašinys Šeimos svarba lietuvių literatūroje (Šatrijos Ragana, Jurgis Savickis)

„Geri tėvai savo vaikams suteikia ir šaknis, ir sparnus. Šaknis – tam, kad vaikai visada [...]

Kaip vaizduojami tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais (Šatrijos Ragana, Biliūnas, J. Aputis, B. Vilimaitė)
Rašinys Kaip vaizduojami tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais (Šatrijos Ragana, Biliūnas, J. Aputis, B. Vilimaitė)

Modernėjant lietuvių literatūrai, kūriniuose vis daugiau dėmesio buvo skiriama ne tik individo vidiniams potyriams, bet [...]

 Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (B. Sruoga, V. Mykolaitis - Putinas, Šatrijos Ragana)
Rašinys Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (B. Sruoga, V. Mykolaitis - Putinas, Šatrijos Ragana)

Žmogaus prigimties prieštaringumas gana dažnai yra apmąstomos kai kurių lietuvių rašytojų kūryboje, nes žmogus iš [...]

Meilės galia lietuvių literatūroje (Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Šatrijos Ragana)
Rašinys Meilės galia lietuvių literatūroje (Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Šatrijos Ragana)

Meilė – tai žmogaus būsena, jausmas, kuris yra vienas iš esminių tarpusavio santykius ir savęs suvokimą lemiančių ir apibrėžiančių [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]