Įsipareigojimo tema lietuvių literatūroje. Remiantis 2-3 autoriais palyginti kūrybos skirtumus šia tema (V. Krėvė, Maironis, S. Nėris)

5 psl. / 1500 žod.

Ištrauka

Daugelis tautų turi ilgą ir turtingą istoriją, kurioje yra įamžinami svarbūs faktai, turėję didelės įtakos tų valstybių formavimuisi nuo pat jų aušros. Dažniausiai literatūroje yra aprašomas įsipareigojimas tėvynei. Tuose literatūros ir istorijos puslapiuose yra minimi žmonės, kurie atidavė visą savo esybę brangios tėvynės aukštinimui bei garsinimui. Ne išimtis ir Lietuva, išauginusi aibę piliečių, pasiryžusių telktis bei kovoti prieš bet kokį agresorių, keliantį grėsmę mylimos tėvynės laisvei ir savitumui. Jau nuo seniausų laikų literatūroje yra aprašomi mūsų šalies didingi valdovai, kurie atidavė visą savo esybę brangios tėvynės aukštinimui bei garsinimui. Savo kalboje remsiuosi V. Krėvės, Maironio ir S. Nėries kūryba. Vincas Krėvė XIX a. prozininkas ir dramaturgas. Jo kūrybą galima sieti su įvairiomis srovėmis: romantizmu, ypač neoromantizmu, realizmu, net simbolizmu. Kaip romantikas Vincas Krėvė, stiprių kenčiančių asmenybių ieško istorinėje praeityje. Romantinė legendinė praeitis yra viena jo kūrybos temų. Čia dėmesys sutelkiamas į tuos laikus, kai lietuviai kovojo su kryžiuočiais. Tobuliausias šios temos kūrinys – istorinė drama (tragedija) Skirgaila. Tai keturių dalių istorinė drama iš senovės lietuvių gyvenimo, vaizduojanti 14 a. pabaigos Lietuvos valdovą Skirgailą ir to meto politines, kultūrines ir religines problemas. Dramoje atskleidžiama tragiška Skirgailos kova su aplinkiniais ir su savimi. Drama turi ir istoriografinę reikšmę. Skirgaila – tai simbolistinis epochos asmuo, kurio nusivylime juntame visos pagoniškosios Lietuvos išgyventąją tragediją. Skirgailoje veiksmas vyksta tada, kai Lietuva, oficialiai priėmusi krikštą, buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. Gresia pavojus ir Lietuvos valstybingumui. Viduje maištauja kunigaikščiai, o lenkai ir kryžiuočiai, prisidengdami naujo Dievo vardu, siekia sunaikinti senąją Lietuvos kultūrą, religiją, papročius. Šių įvykių kryžkelėje ir atsiranda Didysis Lietuvos kunigaikštis Skirgaila. Susiklosčiusių aplinkybių dėka jam buvo lemta sujungti du tikėjimus – krikščionybę ir pagonybę – į vieną. Skirgailai buvo lemta išgyventi praėjusią krašto šlovę ir prasidėjusį jos žlugimą.


Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 9, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai