Kokius veikėjų poelgius galima pavadinti lemtingais?

3 psl. / 1082 žod.

Ištrauka

dimus kaip elgtis, kurie pasuka jo gyvenimą kita linkme. Neretai priimti sprendimai tampa lemtingi, o situacijos, kurių metu tenka rinktis, dažnai žmogaus gyvenimą paverčia kitokiu, pakeičia iš pagrindų. Kartais lemtingi poelgiai nulemia tik vieno žmogaus likimą, kartais kelių, o kartais gali būti net labai svarbūs bei reikšmingi visai tautai, atnešti jai daug praradimų ar sėkmės. Apie tokius lemtingus poelgius, jų priėmimą bei pasikeitusius veikėjų gyvenimus po to mes galime sužinoti skaitydami įvairius literatūros kūrinius.

Norėdamas būti laimingas, žmogus turi priimti teisingus sprendimus, pasirinkti savo gyvenimo kelią ir tikslingai jo siekti. Kaip kartais nepaprasta nesuklysti, vaizduoja simbolistas Vincas Mykolaitis-Putinas savo psichologiniame romane „Altorių šešėly“. Pagrindinis romano veikėjas Liudas Vasaris pasirenka kunigystės kelią veikiamas tėvų, jausdamas jų spaudimą, norėdamas jiems įtikti, išsaugoti jų meilę. Tačiau jau romano pradžioje galima pamatyti, jog tai - ne jo kelias. Vien iš žodžių „Devyni kieti, plieniniai skambalo smūgiai pažadino Liudą Vasarį iš miego“ parodo, kad esama atmosfera varžo klieriko, kaip poeto, asmenybę, jis negali tobulėti nei kaip kunigas (kadangi visuomenės yra įspaustas į tam tikrus rėmus), nei kaip poetas (kūryba kyla iš kūnišumo, meilės, o kunigystė riboja šiuos potyrius). Ir pirmos savo kaip klieriko kelionės namo metu jaunuolį kankina abejonės, ar jis gyvena taip, kaip norėtų. Keliaudamas su tėvu per mišką jis tarytum atbunda kaip poetas, gamtos grožis prabudina norą kurti. Šią akimirką galima laikyti labai svarbia, nes jau tada pradeda bręsti Liudo minčių apie išėjimą iš kunigystės užuomazgos. Kyla mintys, kad reikia rinktis, kol dar ne vėlu, kadangi būdamas jautrios ir meniškos sielos jaunuolis niekaip negali suderinti dviejų pašaukimų- kunigo ir poeto. Jo sieloje vis labiau kyla dvilypumas, kuris jį ir lydės visą likusį laiką iki lemtingojo apsisprendimo – išėjimo iš kunigystės. Kūrinio pabaigoje Vasaris priima galutinį- lemtingą sprendimą išeiti iš kunigų luomo, rašo raštą vyskupystei apie pasitraukimą. Nėra žinoma, kaip veikėjas jautėsi po to, bet galima numanyti, kad jis visgi tapo laimingas nusikratęs kunigystės pančius. Jo priimtu sprendimu daug kas pasipiktino, tačiau bent romano pabaigoje vaizduojamu momentu jis jautėsi visiškai laimingas ir ramus. Liudo lemtingi poelgiai, be abejo, šiek tiek paveikė ir kitų gyvenimus (visi, kuriems jis buvo svarbus, turėjo su tuo rasti savo santykį), tačiau reikšmingiausi buvo jam pačiam.


Turinys

  • Kokius veikėjų poelgius galima pavadinti lemtingais?
  • literatūros rašinys
  • J. T. Vaižgantas
  • Vincas Mykolaitis Putinas

Reziumė

Autorius
iiuta
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 3, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Kokį žmogų galime vadinti Renesanso žmogumi?

Literatūra Rašinys rugileko
Šekspyras savo herojaus Hamleto lūpomis taip apibūdino žmogų: “Koksai nepaprastas kūrinys – žmogus! Koks prakilnus savo protu! Koks neaprėpiamas savo gabumais! Savo judesiais...