Išeivijos vaizdavimas Algirdo Landsbergio novelistikoje

4 psl. / 1095 žod.
Šiame darbe bandoma atskleisti, kaip savo kūriniuose, rašytojas Algirdas Landsbergis vaizdavo išeiviją. Kokias problemas jis iškėlė, kaip vaizdavo išeivius ir visą jų, svetimoje šalyje, besikeičiantį gyvenimą. Atskleidžiama, kaip autorius pateikia amerikietiškosios svajonės realybę. Darbe bandoma atskleisti, kokį elgesį rašytojas skatino ir kokį, deje, pasmerkė.

Ištrauka

Kiekvienas A. Landsbergio kūrinys yra vis kitoks, daugelio literatūros tyrinėtojų teigimu, tiek prozinė, tiek draminė rašytojo kūryba nevienalytiška, daugiasluoksniška ir polifoniška. (plg. I. Ruchlevičienė 2005: 69). Pasak V. Kubiliaus daugiasluoksnė novelių medžiaga yra tvirtai valdoma išradingos, kaskart kitokios konstrukcijos, nepripažįstančios sentimentalių lyrinių išsiliejimų. Plačia žanrine ir stilistine skale pasižyminčioje A.Landsbergio dramaturgijoje tarpsta farsas, bufonadinis škicas, komedija, tragedija, stebuklingas vaidinimas. Rašytojo kūriniuose labai svarbių vaidmenį atlieka laikas – praeitis. Naudodamasis naratyvu A. Landsbergis skaitytojus mėgdavo nukelti į praeitį. Visgi vėlesniuose kūriniuose pradėjo vyrauti vietos, erdvės, o ne laiko kategorijos. Permainos pradeda vykti ne einant laikui, o pakeičiant vietą. (plg. V. Višomirskytė 2000: 213). Algirdas Landsbergis, kaip ir daugelis kitų išeivijos rašytojų, nors ir gyvendamas toli nuo Lietuvos, savo tėvynės nepamiršo. Savo rašymu A. Landsbergis stengėsi išsaugoti lietuviškąsias vertybes. Jo kūriniuose visi pagrindiniai veikėjai yra lietuviai, tačiau kaip ir pats autorius, išeiviai. Novelėse vaizduojamos jų problemos, požiūriai į gyvenimą, vertybės, bei jų kaita. Vienokių ar kitokių išeivijos problemų vaizdavimas matomas beveik visuose A. Landsbergio kūriniuose. Savo postmodernistinėse novelėse rašytojas nevengia vaizduoti veikėjų dvasinį skurdumą, pasidavimą amerikietiškos kultūros įtakai.

Turinys

  • Algirdo Landsbergio autobiograja.
  • Autoriaus rašymo subtilybės, bei kūrinio "Tyrine Power ir Martin Fierro plačiajame ekrane" analizė.
  • Kūrinio "Dangūs tuštėja, dangūs pildosi" analizė.
  • Kūrinio "Trys psichiatrai pienių lauke" analizė.
  • Išvados.

Reziumė

Autorius
egllu
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 3, 2018
Apimtis
4 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Moters vaizdavimas lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys kamilaa
Visais laikais buvo kuriamas moters įvaizdis. Ypač literatūroje moterims buvo sukuriamas vaizdingas jų paveikslas. Galima teigti, kad beveik visais laikais moteris buvo ir...

Žmogaus prieštaringumo vaizdavimas literatūroje

Literatūra Rašinys povilas321
Pasaulinės literatūros kūriniuose asmenybės prieštaringumo tema – itin dažna. Baroko epochoje susiformavusi samprata, kad žmogus – tai dramatiška ir prieštaringa būtybė, aktuali ir...