Humanitariniai mokslai / Literatūra

Gamta ir žmogus lietuvių literatūroje

0 atsiliepimų
Autorius:

Gamtos ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje. „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ (J. V. Gėtė) „Gamta moko taip neįkyriai, jog mes per vėlai sužinom, kad ji - mūsų mokytoja.“ (Vytautas Karalius) „Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja.“ (Oskaras Vaildas) „Savo valdove pasirinkau gamtą, visų mokytojų mokytoją.“ (Leonardas da Vinčis)

Gamta – visas materialus pasaulis – visa materija, apimanti medžiagą bei įvairių formų energiją. Tai, kas nepaliesta žmogaus.; Aplink mus esantis pasaulis su įvairiomis savo apraiškomis. Gamta yra objektyvi realybė, egzistuojanti už sąmonės ir nepriklausomai nuo jos. Gamta neturi nei pradžios, nei pabaigos, ji begalinė laike ir erdvėje, be perstojo juda ir kinta.

Pagrindinė mintis – gamta nuolat supa žmogų, sukelia daugybę jausmų, išgyvenimų ,taip pat ji  gali paskatinti ir būti įkvėpimo, ramybės šaltiniu.

 

Galimi aspektai:

  1. Gamta gali suteikti žmogui džiaugsmo.

Romualdas Granauskas - apysaka „Gyvenimas po klevu“ : Senolė džiaugiasi kiekvienu pavasariu, kurį sutinka savo skurdžioje trobelėje, esančioje toli nuo miesto. Ji sako „Jau kalasi vos įmatomi dilgėlių daigeliai, nors dilgėlių, bet kalasi. Niekur neišeis paskutinė žolė iš tavo kiemo, dar pavaikščiosi basa, dar ant jos pasėdėsi.“

Antanas Baranauskas - poema „Anykščių šilelis“:  „Miškan, būdavo, eini - tai net akį veria;/Vat teip linksmina dūšią, ažu širdies tveria,/Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai:/Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!“ Jis apie mišką pasakoja trimis aspektais: vaizdu “Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!”, kvapu “Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!”, ir garsu “ Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!”. Baranauskas tais trimis aspektais nusako visą miško grožį, jis netgi tylai suteikia garsų – “Vidurnaktyj teip tyku, - kad girdi, kaip jaunas lapas arba žiedelis ant šakų kraunas”.

 

2.      Gamta – ramybės šaltinis.V. Mykolaitis – Putinas - psichologinis romanas „Altorių šešėly“ : „Vasaris paėjo toliau ir pasirinko vietą, iš kur buvo matyti ežerėlis, o pro jį Kalnynų dvaras ir bažnytkaimis. Vietelė buvo jauki ir reginys gražus. Kunigas pasitiesė apsiaustą ir pusiau gulsčiomis parvirto ant kvepiančios, saulės sušildytos žemės. Štai pagaliau jis vienų vienas, su savo mintimis ir savo atskiru pasauliu - ir jis gali dabar į tą pasaulį pažvelgti ir jame pats su savim pabūti - niekas jo nepasaugos, niekas nesutrukdys.“

Antanas Baranauskas - poema „Anykščių šilelis“:  A. Baranauskas išryškina, kad „lietuvis nežino, ko miške verkia“ – tiek čia jam jausmų, minčių ir išgyvenimų persipina. Mišką iki šiol jis jaučia labiau širdimi negu protu: „Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!“

Motiejus Kazimieras Sarbievijus - eilėraštis „Vienuoliško poilsio pašlovinimas“: Dvasinio pasitenkinimo M. K. Sarbievijui teikia Lietuvos gamta, kaimo gyvenimas: „O sielos rūpesčius sunkius visad padės/ Palengvint užmiesčio vila, Bezdonių gal drėgna giria;“

 

3.      Gamta – įkvėpimo šaltinis.V. Mykolaitis – Putinas - psichologinis romanas „Altorių šešėly“: „Vasaris jaučia, kad jis poetas, menininkas, kad jis patiria savy slaptą gamtos gyvenimą, ir jo pačio siela jungias su gamta, su pasauliu. Jo vaizduotė gyva ir laki. Jis sugeba gyventi ir jaudintis savo fantazijos padariniais.    Kartais jis bandydavo suvokti gamtos gyvenimo ritmą, jo sielą ir nuotaiką. Jis ėmė ieškoti tokių žodžių, sąskambesių ir ritmų, kurie tiktų išreikšti nepasakomam ir pasakyti neišreiškiamam.“ 4.      Žmogus gamtoje patiria neišdildomų įspūdžių.V. Mykolaitis – Putinas - psichologinis romanas „Altorių šešėly“: „Liudas Vasaris mylėjo gamtą ir jau nuo pat kūdikystės buvo patyręs iš jos neišdildomų įspūdžių. Vienas iš ankstyviausių jo atsiminimų buvo toks. Šienapjūtės metu voliojosi jisai šieno pradalgiuose ir, pargriuvęs aukštieninkas, ėmė žiūrėti į dangų. O dangum plaukė dideli baltų debesų gabalai. Ir pamažu didelė baimė ėmė spausti Liuduko širdį. Persigandęs jisai leidosi bėgti į motiną, pro verksmus šaukdamas: "Mama, dangus bėga!"“ 5.      Gamta gali paguosti žmogų.Antanas Baranauskas - poema „Anykščių šilelis“: Vidurnakčio tylos keliamą nuotaiką išblaško auštantis rytas, dienos gyvenimui atbundančios gamtos garsai. Ilgus palyginimus keičia trumpi klausiamieji sakiniai ir tokie pat atsakymai. Visi klausiamieji sakiniai sutvarkyti anaforiškai, visi sudaro sintaksinius paralelizmus. Tokie pakartojimai teikia kalbai retorinio pakilumo, perteikia džiaugsmingą nuotaiką, kuri pamažu vėl rimsta ir pereina į skausmingą praeities prisiminimą: „Ai būdavo, būdavo iš mūsų šilelio/Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio!/Ė tas visas ramumas po lietuvių dūšias,/Lyg lygumoj vėjelis po žoleles trąšias,/Plaukydamas lingavo, tamsiom vilniom tvino,/Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.“

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1513 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Žmogus ir gamta,
  • žmogaus tema lietuvių literatūroje,
  • gamtos tema lietuvių literatūroje,
  • Gamtos paveikslas lietuvių literatūroje

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogus ir gamta lietuvių literatūroje
Rašinys Žmogus ir gamta lietuvių literatūroje

„Didžiausias gėris yra sutikti su gamta ir darniai su ja gyventi“- jau senovėje didysis Ciceronas [...]

Lietuvių literatūroje gamta dažnai tampa svarbiu veikėju, padedančiu žmogui geriau suvokti save. Iliustruokite šį teiginį remdamiesi konkrečiais kūriniais
Rašinys Lietuvių literatūroje gamta dažnai tampa svarbiu veikėju, padedančiu žmogui geriau suvokti save. Iliustruokite šį teiginį remdamiesi konkrečiais kūriniais

Jau nuo seno žmogaus santykis su gamta labai glaudus. Gamta žmogui ne tik prieglobstis, maisto [...]

Ieškantis, kuriantis žmogus lietuvių literatūroje
Rašinys Ieškantis, kuriantis žmogus lietuvių literatūroje

Visą gyvenimą žmogus ieško savo gyvenimo tikslo, stengiasi sukurti kažką nepaprasta bei ypatinga. Tačiau atrasti [...]

Jurgis Savickis –XX a.3 deš. moderniosios lietuvių literatūros atstovas,ekspresionistas, Vakarų kultūros žmogus
Konspektas Jurgis Savickis –XX a.3 deš. moderniosios lietuvių literatūros atstovas,ekspresionistas, Vakarų kultūros žmogus

Rašytojas gyvenimą vaizduoja kaip teatrą,kuriame žmogus atlieka tam tikrą vaidmenį. Vaizduojamas pasaulis yra žiaurus ir [...]

Žmogus ir gamta skirtingų epochų Lietuvos literatūroje  (K.Donelaitis, A.Mickevičius,A.Baranauskas)
Referatas Žmogus ir gamta skirtingų epochų Lietuvos literatūroje (K.Donelaitis, A.Mickevičius,A.Baranauskas)

Gamta,žmogaus ryšys su ja, tautos (valstybės) likimu – tai temos, tiesiogiai susijusios su daugelio epochų [...]

Koks žmogus - kūrėjas vaizduojamas lietuvių literatūroje?
Rašinys Koks žmogus - kūrėjas vaizduojamas lietuvių literatūroje?

Viduramžiais kuriantis žmogus buvo laikomas lygiai tokiu pačiu amatininku kaip batsiuvys ar metalo apdirbėjas, tačiau [...]

Kenčiantis žmogus lietuvių literatūroje
Rašinys Kenčiantis žmogus lietuvių literatūroje

Gyvename absoliučios žodžio laisvės laikais. Mums leidžiama reikšti savo nuomonę, sakyti ką norime, kur norime [...]

Kaip literatūros kūriniuose vaizduojamas senas žmogus? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais (K. Donelaitis, J. Biliūnas, Maironis)
Rašinys Kaip literatūros kūriniuose vaizduojamas senas žmogus? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais (K. Donelaitis, J. Biliūnas, Maironis)

Žmogaus senatvė – tai ramybės, kantrybės, gebėjimo atleisti, mokėjimo palaukti, davimo nieko neprašant ir gebėjimo [...]

Vienišas žmogus lietuvių literatūroje  (Vincas Mykolaitis – Putinas, Juozas Tumas – Vaižgantas ir Salomėja Nėris)
Rašinys Vienišas žmogus lietuvių literatūroje (Vincas Mykolaitis – Putinas, Juozas Tumas – Vaižgantas ir Salomėja Nėris)

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ vienišą apibūdiną kaip esantį be kitų, atsiskyrusį ar negyvenantį santuokoje žmogų.

Šekspyro herojus Hamletas klausia: „O kas yra žmogus?“ Ką į šį klausimą atsakytų lietuvių literatūra?
Rašinys Šekspyro herojus Hamletas klausia: „O kas yra žmogus?“ Ką į šį klausimą atsakytų lietuvių literatūra?

Kiekviename literatūros laikotarpyje poetai vaizduoja lyrinį subjektą pabrėždami skirtingus, tam laikmečiui būdingus, bruožus. Romantikai labiau [...]

Gamta lietuvių literatūroje
Rašinys Gamta lietuvių literatūroje

Gamta – vienas svarbiausių dalykų kiekvieno žmogaus gyvenime, juk ji apima visa aplinkui. Neveltui rašytojas [...]

Lietuvių literatūra  Antrojo Pasaulinio  Karo ir pokario metais
Prezentacija Lietuvių literatūra Antrojo Pasaulinio Karo ir pokario metais

1. Apžvelgsime Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų literatūrą, remdamiesi istoriniu kontekstu. 2. Gilinsime gebėjimą tikslingai skaityti [...]

Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje
Rašinys Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje

Tai kalba, paruošta Lietuvių kalbos įskaitai, bet galima taikyti ir kaip rašinio pastraipas. [...]