Socialinė individo raida

8 psl. / 2008 žod.

Ištrauka

Šiandieninis žmogaus pasaulis įvairialypis. Kiekvienas individas yra neatsiejama visuomenės dalis ir tuo pat metu pati visuomenė yra priklausoma nuo jo. Žmogų ir jį supančią aplinką sieja sudėtingi bei subtilūs ryšiai. Todėl dažnai būna sunku aiškiai suvokti ribas tarp skirtingų socialinių erdvių. Kiekvienas žmogus gimsta jau turėdamas savyje potencialą, sudarantį prielaidas produktyviam vystymuisi. Tačiau kokybinį jo raidos rezultatą, t.y. kokia jo galimybių dalis bus išnaudota, lemia socialinė aplinka. Taigi šio darbo tikslas - individo socialinės raidos ir jo aplinkos analizė. Integracijos į visuomenę proceso įsisąmoninimas svarbus norint suvokti atskirų socialinių elementų įtaką. Aplinkos veiksnių sąveikos įvertinimas naudingas siekiant teigiamų pokyčių individo raidoje.

Taigi pagrindinė sąlyga individui egzistuoti kaip asmenybei yra visuomenė. Tik visuomeniniai ryšiai suformuoja individo savastį, autentiškumą bei asmeninę bendražmogiškų vertybių sistemą. Tai esminiai asmenybės požymiai, kurie įtakoja vienokių ar kitokių tikslų iškėlimą bei siekimą. Tačiau nuolatinė žmonių tarpusavio sąveika savasties skleidimąsi tuo pat metu ir riboja. Riba tarp autentiškumo plėtojimo ir jo apribojimo neretai sunkiai pastebima. Todėl tarp savasties kūrimo ir žmonių tarpusavio santykių vyrauja nuolatinė įtampa. Tokiu atveju labai svarbu suvokti ir įsisąmoninti tai, jog per didelis noras išlikti ištikimu vien tik sau užkerta kelią tobulėjimui. Norint sudaryti sąlygas visapusiškam asmenybės plėtojimui, visų svarbiausia yra tobulinti tarpusavio santykius. Bendrauti derėtų ne tik su savo profesinės aplinkos žmonėmis. Glaudus, laisvai pasirinktas bendravimas su pripažįstamu žmogumi daug svarbesnis. Toks ryšys sudaro sąlygas nuoširdžiai padėti tobulėti kitam, atsiskleisti jo unikalumui. Taip padėdamas, žmogus kaip asmenybė tobulėja pats. Abipusiški, glaudūs tarpusavio santykiai taip pat padeda pačiam individui giliau suvokti save, įtvirtinti pozicijas, konstruktyviau naudoti mastymą bei įgūdžius. Taip pasiekiamas vienas iš pagrindinių asmenybės tikslų – gebėjimas refleksyviai mokytis.


Reziumė

Autorius
brighid
Tipas
Rašinys
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 20, 2018
Publikuotas
2005 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Kognityvinė raida pilnametysėje (anglų k.)

Psichologija Rašinys 2011 m. fancy
Rašinys apie kognityvinį vystymąsi sulaukus pilnametystės. Pirmoje darbo dalyje apibendrinama ir interpretuojama vadovėlio medžiaga, o vėliau pateikiami gyvenimiški pavyzdžiai, atspindintys nagrinėjamą temą. ANGLŲ...

Kalbos ir individo amžiaus sąsajų analizė

Psichologija Referatas keturkampistrikampis
Kalba yra ženklų sistema, atliekanti daug funkcijų (referentinę, komunikacinę ir kt.). Joje užkoduota tautos istorija, papročiai, gyvenimo būdas. Bėgant laikui komunikacija keičiasi. Tad...

Žmogaus raida

Psichologija Prezentacija comprendo
Raida - pasikeitimai, vykstantys kūno sandūroje, psichikoje ir žmogaus elgesyje dėl biologinių organizmo procesų ir aplinkos poveikio. Įdomi, išsami prezentacija...

Asmenybės socializacija. Konflikto analizė

Psichologija Referatas dovile1990
Kiekvieno iš mūsų asmenybė yra skirtinga. Norėdami išsiaiškinti kas mes esame turime pasinerti į ieškojimo gelmes. Kiekvienos asmenybės ugdymas prasideda nuo jo šeimos,...

Socializacijos sąvoka, socializacija vaikystėje

Psichologija Kursinis darbas 2009 m. rasa13
Temos aktualumas. Ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai veikia daugelio Lietuvos žmonių gyvenimą. Socializacija – individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti tam...

Socialinė psichologija

Psichologija Referatas gvarnyte
Socialinė psichologija - tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis - visuomeninis). Socialinė psichologija - kaip mokslas remiasi objektyviais kriterijais ir visuotinai...