Tautinės ir moralinės idėjos Miglovaros tekstuose, požiūris į kalbą ir ryšys su tautosaka

2 psl. / 563 žod.

Ištrauka

Juozas Miliauskas-Miglovara laikytinas vienu iš žymiausių aušrininkų. Jo kūrybinis palikimas gana įvairus: poezija, publicistiniai straipsniai periodiniuose leidiniuose, filologinio pobūdžio rašiniai, atsiminimai apie 1863 m. sukilimą, knygelė „Viduklės kraštas“. Į Miglovaros kūrybą, spaudintą ir rankraštinę, parašytą lietuvių ir lenkų kalbomis, reikėtų žvelgti kaip į vieningą visumą – tai padėtų suvokti XIX a. pabaigos kūrėjo situaciją, literatūrinę jo savimonę, eilėraščių rašymo intencijas.


Kaip ir dauguma XIX a. poetų, Miglovara kūrybinio kelio pradžioje rašė lenkiškai, vėliau neatsisakė poetinės dvikalbystės – jo rankraštinį rinkinį lenkų kalba sudaro 42 eiliuoti kūrinėliai. Tai tik dalis lenkiškosios poeto kūrybos. Šia poezija Miglovara praplečia savo kūrybos tematiką (meilės tema, gan reti XIX a. lietuvių poezijoje kaimo-miesto priešpriešos, sapno motyvai). Miglovara svarsto abstraktesnius, bendražmogiškojo pobūdžio klausimus, interpretuoja religines tiesas („Pamaldumas“, „Pažinimo medis“, „Dvasios jėga“, „Amžinas gyvenimas“). Aprašomojo pobūdžio eilėraštis „Senosios Lietuvos prisiminimai“ labiausiai susijęs su romantinėmis lietuviškosios kūrybos ištakomis. Retorinė lenkalbės poezijos eilutė slopina gyvą poetinį jausmą, abstraktus žodis nevirsta gilesne poetine meditacija – tenkinamasi komentavimu ir svarstymu. Lyrizmo stinga ir lietuviškuose Miglovaros kūriniuose.


Turinys

  • Teisinės ir moralinės idėjos aušrininko Juozo Miliausko-Miglovaros tekstuose
  • Požiūris į kalbą, ryšys su tautosaka

Reziumė

Autorius
mokslincius2
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 24, 2018
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Literatūra Rašinys ziogas
Kalbininkas G. Subačius teigė, jog dėl globalizacijos lietuvių kalbos kokybė pasikeis, tačiau yra svarbu kad pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis....

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis(kalbininkas G. Subačius), įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys patri
Kiekvienam žmogui jo gimtoji kalba yra pati gražiausia. Lietuviai didžiuojasi kalbantys ne tik skambia, bet ir viena iš pačių seniausių pasaulyje kalba. Bet...

Teigiama, kad plintant globalizacijai tokių mažų tautinių kalbų, kaip lietuvių kalba, struktūra ir kokybė neišvengiamai pasikeis – svarbu, kad kalbos pavadinimas išliktų ir kad turėtume su kuo tapatintis (kalbininkas G. Subačius). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys gretavgreta
Globalizacija iškelia į pirmą vietą rinką, tada žmogus lieka tik kaip darbo jėgos mašina, visada pasiruošusi prisitaikyti prie rinkos paklausos – dirbti tai,...