Istorija, mitas ir kultūra Maironio poemose „Lietuva“ bei „Tarp skausmų į garbę“

5 psl. / 1645 žod.
Aptariamose Maironio poemose gausu kultūrinių motyvų – literatūros, dainų, kalbos, kraštovaizdžio aprašymų, sąsajų su krikščioniškąja tradicija. Čia taip pat prisimenamas istorinis Lietuvos kelias, šalį garsinę mūsų protėviai, lietuvių santykis su kitomis tautomis. Išsamiau apie nagrinėjamus kūrinius galite pasiskaityti pačiame darbe, įvertintame aukščiausiu balu.

Ištrauka

Pirmasis didesnės apimties Jono Mačiulio-Maironio kūrinys buvo poema ,,Lietuva“. Jos rankraštį 1888 m., baigęs mokslus Kaune, Maironis įteikė vyskupui Antanui Baranauskui. Deja, ši ,,Anykščių šilelio“ autoriui dedikuota poema taip ir liko neišspausdinta. Humanitarinių mokslų daktarė Brigita Speičytė savo straipsnyje ,,Maironio palimpsestas“ teigia, jog savo poema ,,Lietuva“ Maironis ,,sukūrė sau tarsi poetinę „kanvą“ – kultūrinį Lietuvos reljefą“. Ir iš tiesų – šiame kūrinyje gausu tautinių motyvų, lietuvių kasdienio gyvenimo elementų, tipiško lietuvio charakterio pagal regionus aprašymų. Be to, čia yra daug istorinę atmintį įprasminančių dalykų. Na, o poema ,,Tarp skausmų į garbę“, kurią Maironis laikė savo pirmąja knyga, skatinančia reikštis tautiškumą, taip pat įdomi savo istoriniais bei kultūriniais aspektais. Taigi savo darbe aptarsiu minėtose dviejose Maironio poemose randamus kultūrinius bei istorinius motyvus ir pamėginsiu įžvelgti šių kūrinių sąsajas su mitologija.

Poemą ,,Lietuva“ Maironis pradeda kreipiniu į ,,tėvynės tėvą“ Antaną Baranauską. Prisimenami Baranausko nuopelnai tėvynei, švietėjiška veikla: ,,Giliu mokslu šarvuotas, / Pirmas stojai į karę; / Tavo įkvėptas protas / Akis broliams atdarė“. Šio kūrinio pradžioje džiaugiamasi aktyvia Baranausko kultūrine veikla, darbais, randančiais atgarsį tautos istorijoje: ,,Tenai gieda lietuvė / Dūmas Tavo, Tėveli! / Kelias broliai pražuvę / Skaito Tavo ,,Šilelį“! Šiomis eilutėmis Maironis teigia, jog lietuvių poetinė kultūra neatskiriama nuo Baranausko ir jo kūrinių, turinčių išliekamąją vertę. Juos skaitydavo anksčiau, skaito dabar ir skaitys vėliau dar daugybė kartų. Poemoje ,,Lietuva“ taip pat minima kita didi asmenybė – tautos literatūrinės kultūros atstovas Kristijonas Donelaitis ir jo,,Metai“ bei švietėjiškos spaudos leidiniai: ,,Aušra“, ,,Šviesa“, ,,Varpas“. Tautinę savimonę žadinantys rašytiniai tekstai lietuvio yra vertinami: ,,Pradalgę plačią tenai išvaręs, / Lietuvis savo laikraštį skaito“. Poemos ,,Tarp skausmų į garbę“ pradžia siejama su senųjų laikų ir garsaus Lietuvos vardo nostalgija ir viltimi, kad tėvynė dar ,,atbus“: ,,Atbusi, brangiausia tėvyne! / Jau kilsnoji sparnus <...>“. Toliau seka daugiau ženklų, bylojančių apie Lietuvos tautinį atgimimą: atėjęs pavasaris, sumanymas išleisti ,,Varpą“, sukurti himną, literatūriniai bei kultūriniai užmojai (,,Prižadinkim Lietuvą mūsų!“). Čia pat galima paminėti, kad poemoje ,,Tarp skausmų į garbę‘‘ Donelaitis lyginamas su pirmuoju Europos poetu Homeru.

Turinys

  • Įvadiniai teiginiai
  • Kreipimasis į Antaną Baranauską
  • Sąsajos su kultūra
  • Kraštovaizdžio elementai
  • Krikščioniška tradicija
  • Istoriniai motyvai
  • Požiūris į lietuvius

Reziumė

Autorius
literatė
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 12, 2018
Apimtis
5 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami

Literatūra Rašinys 2016 m. jusala
Kalbėjimo tema: Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus....

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami

Literatūra Rašinys 2016 m. linuxas
10 klasės lietuvių įskaitos tema "Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius...

Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje

Literatūra Rašinys meidab
Antika tai senovės istorijos laikotarpis, prasidėjęs prieš Jėzaus Kristaus gimimą ir pasibaigęs kartu su Vakarų Romos imperijos žlugimu. Antikine literatūra priimta vadinti senovės...