Kokį Lietuvos mitą kuria skirtingi epochų rašytojai?

2 psl. / 618 žod.

Ištrauka

Prieš keletą metų buvo pristatytas projektas ,,Lietuva drąsi šalis”. Tokios – drąsios, veržlio, inovatyvios – šalies viziją ar, kitaip tariant, mitą Lietuva pristato šiuolaikiniam pasauliui. O kokią valstybę įsivaizdavo ir jos įvaizdį kūrė iki tol gyvenę rašytojai, menininkai? Maironis ir Sigitas Geda yra dviejų skirtingų epochų iškilūs poetai, kurių lyrikoje atsispindi skirtingi požiūriai ir gimtosios šalies vaizdiniai. Nors abu poetai daug dėmesio skiria praeičiai, Maironio eilėraščiuose ji yra idealizuojama, kuriamas Lietuvos, kaip šventos bočių žemės, karžygių tėvynės įvaizdis. Tuo tarpu moderniųjų laikų poetui S. Gedai svarbiau atskleisti tautos kultūrines šaknis, ginti indoeuropietiškąją Lietuvos tapatybę ir gyvybingos šalies mitą.

Dažnai tautos Tėvu vadinamam Maironiui teko nelengva užduotis. Būnant viena iš svarbiausių XIX a. pab. – XX a. prad. Vykusio Tautinio atgimimo figūrų reikėjo skatinti tautos patriotiškumą, pasididžiavimą savo istorija, ryžtą kovoti, todėl Maironio Lietuvos mitas remiasi į Lietuvos praeitį ir šiose žemėse nuo seno gyvenusią ryžtingą, darbščią, tvirtą tautą. Visuomeninei lyrikai priskiriami poeto eilėraščiai - ,,Trakų pilis”, ,,Lietuva brangi” – yra šlovingos Lietuvos praeities liudijimas. Maironis primena apie didingus Vytauto laikus, lietuvių kovas su kryžiuočiais. ,,Šalis, kur miega kapuos didvyriai” – taip rašo Maironis eilėraštyje ,,Lietuva brangi”. Lietuviškas karžygys – drąsos, taurumo, pasiaukojimo dėl tėvynės pavyzdys, kuriuo siekiama įkvėpti kovai už šalies išsivadavimą iš carinės Rusijos. Kuriant Lietuvos mitą akcentuojamos ir protėvių išsaugotos vertybės- vienybė, darbštumas, tikėjimas, perduodamos iš kartos į kartą ir padėjusios išlikti pačiomis sunkiausiomis akimirkomis. Lietuviai vadinami ,,broliais artojais”, ,,sesutėmis” – tauta prilyginama šeimai. Begalinis tikėjimas taip pat visais laikais suteikė vilties. Svarbi lyrikoje ir gamta, kuriai Maironis išreiškia begalinę meilę ir pagarbą. Lietuviškasis peizažas su savo žaliomis pievomis, laukais, užėmis ir viską gaubiančia ,,dangaus žydryne” yra neatskiriama ir viena esmingiausių kuriamo mito dalių.


Turinys

  • Lietuvių kalba, literatūrinis rašinys, Maironis, Sigitas Geda, Lietuvių tautos mitas , gero rašinio pavyzdys

Reziumė

Autorius
melynauzrasine
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai