Apie kokias vertybes reikia kalbėti šiuolaikiniam žmogui? Kodėl?

2 psl. / 741 žod.

Ištrauka

Šių laikų žmogui reikėtų kalbėti apie daugelį vertybių, tačiau labiausiai apie toleranciją, nepagarbą senatvei ir jautrumą. Šiuolaikinė visuomenė neretai pasirodo netolerantiška kitokiai išvaizdai ar gyvenimo būdui, dažnai negerbia senjoro, taip pat žmonės atskleidžia savo nejautrumą gyvūnams, atsikratydami jų. Šios problemos vyrauja mūsų visuomenėje, todėl yra labai svarbu apie jas kalbėti.

Šiandien labai svarbu kalbėti apie toleranciją. Šių dienų visuomenė nėra pakanti kitokiam žmogui. Dažnai kritikuoja dėl kitokios išvaizdos ar gyvenimo būdo. Tokie kritikai dažniausiai vadovaujasi stereotipiniu požiūriu ir pasiduoda neigiamai visuomenės reakcijai. Jei kitas žmogus yra kitoks, vadinasi, reikia jį atstumti ir nuo jo, kuo greičiau šalintis. Tai matydama netolerantiška visuomenė pradeda elgtis taip pat, net nesigilindama į to žmogaus istoriją. Dėl šių priežasčių mokyklose yra daug patyčių. Su jomis bandoma kovoti surengiant renginį „Tolerancijos diena“. Šią dieną visose mokyklose skatinami mokiniai, mokytojai ir mokyklos administracija būti tolerantiški kito išvaizdai, nuomonei, požiūriui ar gyvenimo būdui. Ši akcija atskleidžia, kad visuomenė yra netolerantiška. Tačiau tai vyksta ne tik dabar, tai vyko ir XIXa. J.Biliūno novelėje „Nemunu“ atskleidžiamas netolerantiškas visuomenės požiūris į kitokį žmogų. Pasakotojas plaukdamas garlaiviu šalia pamato kitaip atrodančią merginą. Iš pradžių jis ieškojo priežasčių, kodėl ji tokia, kas jai atsitiko, kodėl ji čia plaukia? Tačiau po to, kai viena moteris visiems girdint šią merginą apkaltina paleistuvystę, pasakotojas ir kiti plaukę žmonės pradeda elgtis kitaip. Jis nori, kuo greičiau sprukti iš čia, nenorėdamas užsikrėsti, susitepti. Šiuo poelgiu atsiskleidžia stereotipinis visuomenės požiūris, kuris parodo, kad žmonės yra netolerantiški. Taigi, jei šiandienos žmonės kalbėtų apie toleranciją, būtų mažiau stereotipų ir patyčių.


Turinys

  • Rašinys Apie kokias vertybes reikia kalbėti šiuolaikiniam žmogui? Kodėl? Gimnazijinis darbas. 3 dėstymo pastraipos, įžanga, pabaiga. Remiamasi Biliūno nevelėmis.

Reziumė

Autorius
ernestukas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 26, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Nuo visuomenės atsiradimo pradžios, pasaulyje vyravo gana daug epochų, ir jos buvo iš dalies susijusios. Antika ir Renesanas vieni šviesiausių laikotarpių, kai žmogus proto galia buvo aukštinama, siekiama idealų. Renesansą XIV – XVI a. skatino humanistinės idėjos. Tačiau dabar XXI amžiuje sociumą ištiko vertybių krizė, žmogaus dvasinė pusiausvyra nestabili. Žmonėms svarbios naujosios technologijos ir jų tobulinimas. Tai lėmė skirtumus tarp Renesanso žmogaus ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimų. Ta

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. kastutokia
Šių laikų žmogus gyvena kamuojamas savęs nepasitikėjimo, bejėgiškumo jausmo apimtą gyvenimą, visai kitokį nei Renesanso laikais. Jo pasaulėžiūra humanistinė. Tuometinei visuomenei žmogus didžiausia...