Humanitariniai mokslai / Literatūra

Tautinės tapatybės gaivinimas lietuvių literatūroje

0 atsiliepimų
Autorius:

Visais laikais patriotiškumas buvo tarsi natūralus lietuvio nacionalinio charakterio bruožas. Tačiau XVa. -XIXa. žiaurių istorinių aplinkybių genama Lietuva išgyveno daug lūžių, kai tautiškumo idėjos nublankdavo prieš socialines problemas ar karų nuojautas. Čia didelę svarbą turėjo šalies šviesuoliai, kurie visuomenine veikla bei literatūriniais darbais gaivino tautinę tapatybę ir ragino piliečius sąmoningam pasirinkimui aukštinti savo tėvynę. Pirmąją lietuvišką knygą LDK sukūręs Mikalojus Daukša „Postilės“ vertime mėgina įtvirtinti visiškai naują tautos sampratą, taip siekdamas mažinti nutautėjimą. Tautinės tapatybės gaivinimo mintis skleidė ir Vincas Kudirka, kuris tapęs pasiaukojamo darbo pavyzdžiu skatino įsisąmoninti savo pareigą Lietuvai.


 

Norėčiau pradėti kalbėti apie bene šviesiausią asmenybę Renesanso epochos Lietuvių katalikų bažnyčioje - M. Daukšą, kuris pamokslų rinkinio „Postilė“ vertime žadina lietuvius gerbti savąją kalbą ir iškelia ją kaip didžiausią vertybę. Amžininkų atmintyje autorius yra išlikęs kaip švietėjas, humanistinių idealų reiškėjas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių XVI a., tad nenuostabu, jog jo dėka buvo pradėtas stabdyti protestantizmas LDK. Žymiausiam savo darbui, jėzuito J. Vujeko pamokslų rinkinio „Postilė“ vertimui, M. Daukša parašė dvi originalias prakalbas, vieną lotynų, kitą lenkų kalba. Ypač reikšminga yra antroji, lenkiškai rašyta „Prakalba į malonųjį skaitytoją“. Šį darbą drąsiai galima laikyti manifestu – iškilmingu programiniu kreipimusi dėl lietuvių kalbos teisių ir puoselėjimo. Čia kūrėjas smerkia prasidėjusį Lietuvos bajorų lenkėjimą, savos kalbos paniekinimą, nesirūpinimą jos ugdymu. Taip pat pirmą kartą pateikiama renesansinė tautos samprata: ji neįsivaizduojama be „tėvų žemės, papročių ir kalbos“, tad lietuvis yra įsipareigojęs saugoti protėvių žemes bei papročius, aukštinti ir vartoti gimtąją kalbą, nes be šių esminių dalykų tauta greit išnyks. Tačiau svarbiausią dėmesį autorius skiria kalbai, pasak Daukšos, ji „yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, tautiškumo tėvas, valstybės sargas“. Rašytojas sako, kad prigimtis labiausiai susaisto žmogų su tauta ir pirmiausia reiškiasi gimtosios kalbos vartojimu, o jos paniekinimas tolygus prigimties išsižadėjimui ir neprotingam priešinimuisi Dievo ir gamtos tvarkai. Prakalboje užsimenama, kad kitos tautos verčia knygas į valstybinę kalbą, tačiau lietuviai to nedaro. Daukša siūlo savąjį „Postilės“ vertimą, kaip sektiną pavyzdį, kartu siūlydamas pasimokyti iš didžiųjų šalių rašyti gimtąja kalba kūrinius, vartoti ją visuomeninėje erdvėje ir taip gaivinti tautiečių tapatybę. Taigi, autorius savo darbe išaukštino Lietuvių kalbą ir priartėjo prie tautinės idėjos, kuri lietuviams tapo aktuali tik XIXa. pabaigoje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
998 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ar tik praeities lietuviui buvo svarbi tautinė tapatybė?
Rašinys Ar tik praeities lietuviui buvo svarbi tautinė tapatybė?

Tautinė tapatybė  – tai kiekvieno žmogaus tautiškumas. Pagrindiniai tautinės tapatybės ženklai: kalba, gimtoji žemė, papročiai [...]

Tautinės tapatybės samprata ir jos apraiškos lietuvių literatūroje
Rašinys Tautinės tapatybės samprata ir jos apraiškos lietuvių literatūroje

Tautinė tapatybė tam tikrais laikais buvo ir, žinoma, yra suvokiama skirtingai. Tas, be abejo atsispindi [...]

Kurie Renesanso literatūros tautinės tapatybės ženklai aktualūs ir šiandien?
Rašinys Kurie Renesanso literatūros tautinės tapatybės ženklai aktualūs ir šiandien?

Šiandien žiniasklaida ir aplinkiniai primygtinai siūlo išsiaiškinti, kas tokie esame. Cholerikai, melancholikai, intravertai ar ekstravertai [...]

Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu pažinti šį istorinį procesą? Savo nuomonę pagrįskite literatūros pavyzdžiais
Rašinys Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu pažinti šį istorinį procesą? Savo nuomonę pagrįskite literatūros pavyzdžiais

Tautiškumas, išreikšdamas žmogaus identitetą, nusako jo santykį su pasauliu, kitomis tautomis, priklausomybę bendruomenei. Šioji etninė [...]

Pristatykite šiandienos kultūros renginius, ugdančius tautinę tapatybę. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs, kuo – ne.
Rašinys Pristatykite šiandienos kultūros renginius, ugdančius tautinę tapatybę. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs, kuo – ne.

Šiandien gyvename globalizacijos plėtros metu, todėl yra rizika niekuo nebeišsiskirti iš kitų pasaulio tautų. Norėdami [...]

Lietuvių literatūra  Antrojo Pasaulinio  Karo ir pokario metais
Prezentacija Lietuvių literatūra Antrojo Pasaulinio Karo ir pokario metais

1. Apžvelgsime Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų literatūrą, remdamiesi istoriniu kontekstu. 2. Gilinsime gebėjimą tikslingai skaityti [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]

Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje
Rašinys Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje

Tai kalba, paruošta Lietuvių kalbos įskaitai, bet galima taikyti ir kaip rašinio pastraipas. [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

Literatūra – didžiausia visų laikų tautos kultūrinė vertybė. Manoma, kad literatūros atsiradimas siejamas su pirmaisiais [...]

Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais

Kiekviena epocha yra kuo nors ypatinga, turinti savitų bruožų, įdomių visuomenės bei kultūros veikėjų. Šiuolaikiniam [...]

Ar sutinkate su mintimi, kad lietuvių literatūra neturi stiprių romano žanro tradicijų? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar sutinkate su mintimi, kad lietuvių literatūra neturi stiprių romano žanro tradicijų? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Jei mano kalbos trukmė būtų vos kelios minutės, į temos klausimą nedvejodama atsakyčiau teigiamai. Iškart [...]

Ko ir kodėl lietuvių literatūra mokė žmogų nuo raštijos pradžios?
Rašinys Ko ir kodėl lietuvių literatūra mokė žmogų nuo raštijos pradžios?

Knygos, kurias mes skaitome, mus sudomina arba ne, bet visos kažko moko. Literatūrą galėtume pavadinti [...]