Humanitariniai mokslai / Literatūra

Kokios vertybės svarbiausios lietuvių literatūroje?

0 atsiliepimų
Autorius:

Pirmoji lietuviška Martyno Mažvydo knyga „Katekizmas“, išleista 1547 m., priklausė dvasinei literatūrai, o pirmuoju grožiniu kūriniu laikomas Kristijono Donelaičio iki šiol skaitytojus žavintis šedevras „Metai“, kuris aukštino darbštumą, išmintį bei gerumą. Amžiaus viduryje išleistas Antano Baranausko kūrinys „Anykščių šilelis“ bei kiek vėliau leista poeto Maironio poezija atstovavo romantizmo krypčiai - sureikšmino jausmus, taip pat tuo metu aktualų patriotiškumą. Prozininko ir poeto Vinco Kudirkos bei pirmosios išgarsėjusios lietuvių rašytojos moters Žemaitės kūryboje aiškiai atsispindėjo realizmui būdingos vertybės – darbštumas, vidinė stiprybė, dorovingumas, tautiškumas. Vėliau, jau XX a., į Lietuvą iš užsienio atkeliavo modernistinės literatūros kryptys, turėjusios įtakos Jono Biliūno kūrybai.

Jonas Biliūnas, žinomas savo novelėmis „Brisiaus galas“, „Kliudžiau“, „Laimės žiburys“ bei apysaka „Liūdna pasaka“, rašymo meno mokėsi užsienyje ir grįžęs į Lietuvą parsiveržė modernistinių idėjų. Jis pirmasis ėmė rašyti pirmuoju asmeniu, tai lėmė artimesnį ryšį tarp skaitytojo ir veikėjo. Rašydamas J. Biliūnas sprendė žmogaus egzistencinius klausimus, atskleidė žmogaus jausmus, vidines kovas, kančias (dėl to jo literatūra laikoma kiek tragiška). Novelėje „Lazda“ sūnus prisimena tėvo kadaise jam ir kitiems vaikams pasakotą istoriją apie poną Dumbraucką, kadaise jį mušusį lazda už menką vagystę. Tėvas paaiškina, kad poną taip pasielgti vertė pareiga, tėvas esą jam atleidęs, o Dumbrauckas – netiesiogiai atsiprašęs. Išties neigiamo veikėjo istorijoje nėra, nes yra vadovaujamasi tokiomis vertybėmis kaip atlaidumas, nuolankumas, atgaila. Kitoje novelėje, pavadinimu „Vagis“, pagrindinis veikėjas Jokūbas kalba apie tai, kad neprisipažino jaunystėje nužudęs žmogų, nes nenorėjęs sugriauti laimingo gyvenimo ateities, bet jį visą gyvenimą graužė sąžinė ir tai tapo jo bausme.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
613 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kokios moralinės vertybės teigiamos lietuvių literatūroje?
Rašinys Kokios moralinės vertybės teigiamos lietuvių literatūroje?

Vertybė – tai mus supančio pasaulio reikšmių charakteristikos turinčios teigiamą įtaką žmogui, kolektyvui ar visuomenei.

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

Literatūra – didžiausia visų laikų tautos kultūrinė vertybė. Manoma, kad literatūros atsiradimas siejamas su pirmaisiais [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus, susiformavusius per visą jos [...]

Kokios vertybės aukštinamos literatūroje?
Rašinys Kokios vertybės aukštinamos literatūroje?

Vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos, turinčios teigiamą reikšmę žmogui [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Nuo senų laikų žmonės kūrė: rašė knygas, režisavo filmus, statydavo spektaklius. Tokie užsiėmimai teikdavo laimę [...]

Kokias žmogiškąsias vertybes atspindi lietuvių literatūra? Argumentuokite remdamiesi pavyzdžiais
Rašinys Kokias žmogiškąsias vertybes atspindi lietuvių literatūra? Argumentuokite remdamiesi pavyzdžiais

Jurgio Savickio novelės: „Ad astra“, „Vagis“, „Kova“.    Vienas žymus vokiečių dramaturgas Lesingas yra sakęs: „Pati [...]

Kokios šeimos vertybės akcentuojamos Realizmo ir XXa. literatūroje?
Rašinys Kokios šeimos vertybės akcentuojamos Realizmo ir XXa. literatūroje?

,,Negera žmogui būti vienam‘‘,- tarė Dievas ir sukūrė Adomui žmoną Ievą. Nuo tų laikų ir [...]

Kokios šeimos vertybės akcentuojamos Realizmo ir XX a. literatūroje?
Rašinys Kokios šeimos vertybės akcentuojamos Realizmo ir XX a. literatūroje?

Lietuvių literatūroje šeimos vertybės visuomet užėmė gana svarbią vietą. XX a. ir Realizmo literatūroje šeima [...]

Kokios žmogaus ydos kritikuojamos XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūroje?
Rašinys Kokios žmogaus ydos kritikuojamos XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūroje?

Remiantis Terminų žodynu, yda yra suvokiama kaip bloga ypatybė ar trūkumas. Iš šio apibrėžimo galima [...]

Pasidomėkite, kokios Lietuvos literatūrinės premijos ir už ką skiriamos. Pristatykite du– tris pasirinktus paskutinių metų laureatus.
Referatas Pasidomėkite, kokios Lietuvos literatūrinės premijos ir už ką skiriamos. Pristatykite du– tris pasirinktus paskutinių metų laureatus.

Literatūra yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Ji mums padeda tobulinti savo supratimą apie žmogaus [...]

Kokios svarbiausios vertybės žmogaus gyvenime?
Rašinys Kokios svarbiausios vertybės žmogaus gyvenime?

   Vertybė- tai kiekvienam žmogui skirtingas jausmas, reiškinys ar charakterio savybė, kas tam žmogui yra [...]

Kokios vertybės ginamos katastrofizmo literatūroje?
Rašinys Kokios vertybės ginamos katastrofizmo literatūroje?

1.  Įžanga. Kokios vertybės ginamos katastrofizmo literatūroje? 2. I dėstymo pastraipa. Vienos iš pagrindinių katastrofizmo [...]