Kas skatina žmogų įsipareigoti tautai?

2 psl. / 487 žod.

Ištrauka

Nuo seno žinoma, kad kievienas žmogus priklauso atskirai tautai. Kitaip tariant, individą bei  jo kilmės žmonių grupę sieja abipusis įsipareigojimas, dažnai gimstantis grėsmės akivaizdoje. „Tauta - tai orakulas, jo reikia teirautis, kad suvoktum, ko reikalauja amžina pasaulio tvarka“,– teigė moralinių autoritetu laikomas Alberas Kamiu, apmąstydamas neginčijamą tautos būtinybę individui. Vis dėlto XXI a. tautinė savivoka atsidūrė vertybinių nuostatų užribyje. Akivaizdžiai kyla klausimas, ar pareigos jausmą tautai skatina pavojų keliančios istorinės aplinkybės bei atsakomybės suvokimas ginti tautinį identitetą?

                      Visų pirma, įsipareigoti gimtojo krašto žmonėms pastūmėja suvokimas, kad yra privalu ginti gimtinės kultūrą, papročius ir kalbą. Kova už gimtojo identiteto išsaugojimą dar kartą tapo aktuali XX a. antrojoje pusėje, kai Rytų Europa, pasak britų politiko V. Čerčilio, atsidūrė „po geležine uždanga“. Kitais žodžiais, buvusios rytinės Senojo kontinetno valstybės, taip pat ir Lietuva, pateko į nutautinimo, represijų bei teroro kupiną sovietinį pasaulį. Totalitarinėje tikrovėje nebuvo vietos gimtojo krašto kultūrai, papročiams, kalbai.  Kai kurie okupuotų šalių intelektualai suvokė atsakomybę savo tautai – vydkė pasyvią kovą prieš sovietus. Tautinių vertybių gynėju galima vadinti ir žymų Lietuvos rašytoją Justiną Marcinkevičių. Dramaturgas teigė, kad kiekvienas turi jausti pareigą tėvynei. Šiuos žodžius Marcinkevičius, sovietmečiu buvęs vienas iš Lietuvos Sąjūdžio ideologų, paliudijo asmeniniu gyvenimu. Individo įsipareigojimą gimtojo krašto žmonėms rašytojas pavaizdavo ir poetinėje dramoje „Mažvydas“. Sovietmečiu išleistas kūrinys yra draminės trilogijos dalis, kuria autorius okupacijos metais stengėsi pabrėžti nacionalinės būties elementus. Dramoje „Mažvydas“ vaizduojamas pirmosios lietuviškos knygos kūrėjo Martyno Mažvydo gyvenimas praėjus penkliolikai metų po „Katekizmo“ išleidimo.


Reziumė

Autorius
tutatasas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 6, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Kodėl žmogus turi įsipareigoti tėvynei?

Literatūra Rašinys sigitatita
Kiekvienas turi tėvynę, kurią jam likimas paskiria gimstant. Tai gimtieji namai, kuriuose žmogus auga, bręsta, pradeda savo gyvenimą, todėl ji tokia svarbi kiekvieno...

Kas žmogų skatina įsipareigoti bendruomenei?

Literatūra Rašinys 2019 m. Gretaaa__3
Rašinyje tema "Kas žmogų skatina įsipareigoti bendruomenei" yra apibendrinti teiginiai, kiekvienam teiginiui pateikiami du argumentai. Remiamasi E. M. Remarko kūriniu „Vakarų fronte nieko...