Humanitariniai mokslai / Istorija

Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos kultūriniame gyvenime

0 atsiliepimų
Autorius:

Praktiškai visose Rytų ir Vidurio Europos valstybėse, kurios išgyveno komunistinio režimo laikotarpį, religinės bendruomenės vaidino labai svarbų vaidmenį kultūriniame bei išsivadavimo judėjime. Jos buvo disidentinės veiklos centrais. Lietuva – ne išimtis. Sovietmečiu Lietuvoje Katalikų Bažnyčiai teko itin svarbus vaidmuo. Tuo metu, kai totalitarinė sovietinė sistema buvo užgniaužusi kiekvieną laisvą mintį, kai buvo planuojama Lietuvą surusinti, Katalikų Bažnyčia vienintelė sugebėjo atsilaikyti nesutriuškinta, turėjo įtakos Lietuvos kultūriniame gyvenime, skelbė išsivadavimo idėjas.

Istorinės sąlygos skatino Katalikų Bažnyčią užimti vietą išsivadavimo judėjimo priešakyje. Dar XIX amžiuje susiformavo tautiškumo ir religiškumo sąjunga, vaidinusi labai svarbų vaidmenį Lietuvoje sovietinės okupacijos metais. Juk komunistinis režimas reiškė ne tik politinę priespaudą, nutautinimo pastangas, bet ir siekį sunaikinti religiją. Tačiau sovietinė antireliginė politika ne tik nesugebėjo sunaikinti Bažnyčios, bet priešinai, paskatino ją aktyviai įsijungti į išsilaisvinimo judėjimą.

Rašytiniai šaltiniai liudija, jog Katalikų Bažnyčios padrąsinimas ar net tiesioginė parama pokario kovose buvo nepaprastai svarbus, stiprybę teikiantis veiksnys. Be to, nepaisydami  represijų, didžioji dalis kunigų, vienuolių slapta ar atvirai palaikė partizanus, patys aktyviai dalyvavo ginkluotoje rezistencijoje. Kunigams labai svarbus vaidmuo teko ir tremtyje. Į Sibirą išvežtiems lietuviams tautiniai ir religiniai motyvai buvo labai svarbūs. Kolektyvinės religijos praktikos iš esmės buvo vienintelis dalykas, padėjęs išlaikyti dvasinę stiprybę Sibire.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
685 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje
Rašinys Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje

Rašytojas Getė yra pasakęs : „Moterys neįveikiamos: tokios supratingos, kad neįmanoma paprieštarauti; tokios meilios, kad [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe?

Literatūra – didžiausia visų laikų tautos kultūrinė vertybė. Manoma, kad literatūros atsiradimas siejamas su pirmaisiais [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą

Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus, susiformavusius per visą jos [...]

Kultūriniai, literatūriniai elementai kino filme ,,Mėnulio Lietuva‘‘
Rašinys Kultūriniai, literatūriniai elementai kino filme ,,Mėnulio Lietuva‘‘

Kino filme ,,Mėnulio Lietuva‘‘, sukurtame pagal Sauliaus Šaltenio novelę ,,Duokiškis‘‘, vaizduojamas nedidelis Lietuvos miestelis pokario [...]

Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Kalbos etiketas – nusistovėjusios kalbinio bendravimo normos, rodančios mandagius ar pagarbius pašnekovų santykius. Etiketo turi [...]

Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą
Rašinys Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą

Šie metai Lietuvoje yra paskelbti Etnografinių regionų metais. Lietuva yra susiskirsčiusi į keletą atskirų regionų.

Mažosios lietuvos kultūrinis paveldas
Prezentacija Mažosios lietuvos kultūrinis paveldas

Katekizmas – pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Išleista 1547 m. sausio 8 d. Autorius – Martynas Mažvydas.Pirmosios lietuviškos [...]

Tiriamasis darbas apie lenkus - „Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje”
Tyrimas Tiriamasis darbas apie lenkus - „Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje”

Tiriamasis kokybinis darbas tema "Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje". Siekta nustatyti veiksnius, kurie [...]

Koks klasikos vaidmuo kultūroje ir žmogaus gyvenime?
Rašinys Koks klasikos vaidmuo kultūroje ir žmogaus gyvenime?

Klasika vadiname didžiausios meninės vertės žmonijai ar kuriai tautai svarbius, išliekančius kūrinius. Klasikos kūriniai svarbūs [...]

Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje
Rašinys Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje

                Gamtos vaidmuo lietuvių literatūroje iš tiesų yra labai svarbus. Gamta vaizduojama dar nuo tų [...]

Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę
Rašinys Lietuvių literatūros vaidmuo visuomenės kelyje į Nepriklausomybę

„Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę [...]

Lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos. Šokio vaidmuo juose.
Prezentacija Lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos. Šokio vaidmuo juose.

•Net ir sunkiausiais laikais, net ir toli nuo gimtinės lietuviai laikosi savo tradicijų ir papročių.

Suvalkijos vaidmuo Lietuvos visuomenės vystymuisi 1864 - 1904 m.
Referatas Suvalkijos vaidmuo Lietuvos visuomenės vystymuisi 1864 - 1904 m.

XIX a. Užnemunė vystėsi skirtingai nuo kitų lietuviškų gubernijų, patekusių į Rusijos imperijos sudėtį po [...]