Kalbos / Lietuvių kalba

Intelektuali, visuomeniška bei turinti vidinį gyvenimą moteris lietuvių literatūroje.

0 atsiliepimų
Autorius:

Moteris lietuvių literatūroje buvo pradėta vaizduoti tik XIX a. pabaigoje. Iš pradžių ji buvo vaizduojama kaip namų šeimininkė. Tačiau keičiantis gyvenimo normoms keičiasi ir moters paveikslas. Moteris pradedama vaizduoti išsilavinusi, ji dirba visuomenei naudingus darbus. Neveltui L. Tolstojus yra pasakęs: „Moterys – tai ašis, aplink kurią viskas sukasi.“ Tokia moteris ne tik rūpinasi šeima, namais, aplinkiniais bet ir randa laiko sau. XIX – XX a. rašytojos Šatrijos Raganos apysakoje „Sename dvare“ bei XX a. realisto Vinco Mykolaičio – Putino romane „Altorių šešėly“ vaizduojamos moterys yra intelektualios, visuomeniškos, turinčios vidinį gyvenimą.

Šatrijos Raganos apysakoje „Sename dvare“ vaizduojama moteris yra išsilavinusi, visuomeniška bei turinti vidinį gyvenimą. Šį kūrinį iš kitų to meto kūrinių išskiria lyrinis Šatrijos Raganos kalbėjimo būdas, rašymas pirmuoju asmeniu, dienoraščių forma, praeities ir dabarties gretinimas, psichologinių, pedagoginių, katalikiškų ir kitų idėjų vaizdavimas. „Sename dvare“ rašytoja užpildė asmenine, suemocinta patirtimi. Pagrindinė apysakos veikėja – mamatė. Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė apie mamatę sako: Ji – autorės antrininkė ne tik nuotaikomis, mintimis, bet ir kai kuriais veiksmais, pavyzdžiui, aktyviu nacionalinio sąjūdžio rėmimu. Mamatė savo „Užrašuose“ ne tik su ypatingu pietizmu atkuria dievdirbio ir knygnešio Levandros biografiją, bet ir duoda suprasti materialiai rėmusi draudžiamos spaudos platinimą ar leidimą: „Įdaviau jam pinigus gautus už apyrankę. Netrukus nukeliavęs atiduos, kur reikia. Džiaugiuos nors tiek prisidėjusi prie to švento darbo“. Mamatės, išlavintos inteligentės, akyse draudžiamoji spauda – skurdus pasaulinės, bendratautinės literatūros pakaitalas: „Tikros vargo knygelės: tokios mažos, plonos ir menkutės“, bet mobilizuojantis visuomeniškumui dvasios penas: „Kaip brangu viskas, kas skriaudžiama, spaudžiama, persekiojama! Kaip neapsakomai gaila man visko, kas nyksta!“ Mamatė norėtų, kad bent jos vaikai prisidėtų prie Lietuvos atgimimo. Ji yra tvirtai įsitikinusi, kad žmogus gali būti naudingas savo tėvynei tik tuomet, jei jis buvo mokomas tos tautos vertybių, pasaulėžiūros bei kultūros.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1036 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

  • Šatrijos Raganos "Sename dvare" vaizduojama Mamatė.
  • Vinco Mykolaičio Putino knygoje "Altorių šešėly" vaizduojamos baronienė Rainakienė ir Auksė

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvių prozos klasika dažnai vaizduoja kūrybingos prigimties žmonių santykį su gyvenimo rutina. Remdamiesi skaitytais kūriniais atskleiskite, kokius sunkumus turi įveikti tokios asmenybės
Paruoštukė Lietuvių prozos klasika dažnai vaizduoja kūrybingos prigimties žmonių santykį su gyvenimo rutina. Remdamiesi skaitytais kūriniais atskleiskite, kokius sunkumus turi įveikti tokios asmenybės

Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su pasauliu yra kur kas dramatiškesnis, negu paprasto žmogaus. Rašinyje bandžiau [...]

Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.
Rašinys Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.

Jau nuo XIX a. pabaigos lietuvių kultūroje ir literatūroje moterų žvilgsnis į gyvenimą darosi vis [...]

Dažnai teigiama, kad moterų literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.
Diplominis darbas Dažnai teigiama, kad moterų literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.

Žmonių pasąmonėse yra įtvirtintas stereotipas, jog vyrai – tai visuomenės žmonės, o moterų paskirtis yra [...]

Moteris lietuvių literatūroje
Rašinys Moteris lietuvių literatūroje

Moteris lietuvių literatūroje buvo pradėta vaizduoti tik XIX a. pabaigoje. Keičiantis gyvenimo normoms, keitėsi ir [...]

Lietuvės moters paveikslas XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje
Rašinys Lietuvės moters paveikslas XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje

Žemaitė, Petkevičiaitė - Bitė, Lazdynų Pelėda, rašiusios XXa. pradžioje, buvo rašytojos realistės. Jos su meile [...]

Moters vaizdavimas skirtingų epochų lietuvių literatūros kūriniuose
Rašinys Moters vaizdavimas skirtingų epochų lietuvių literatūros kūriniuose

Lietuvių literatūroje gausu įvairaus žanro kūrinių, išaukštinančių gerąsias moters savybes. Visais laikais rašytojai savo kūriniuose [...]

Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje
Rašinys Moters vaidmuo vyro gyvenime lietuvių literatūroje

Rašytojas Getė yra pasakęs : „Moterys neįveikiamos: tokios supratingos, kad neįmanoma paprieštarauti; tokios meilios, kad [...]

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje
Rašinys Moterų paveikslai lietuvių literatūroje

Jau nuo pat seniausių laikų lietuvių literatūroje buvo kreipiama vis daugiau dėmesio į moteris, todėl [...]

Visuomenės ydos lietuvių literatūroje
Rašinys Visuomenės ydos lietuvių literatūroje

Gėris ir blogis žmoguje, kaip ir visuomenėje, niekuomet nesudaro idealios pusiausvyros. Šios dvi priešybės nuolat [...]

Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą
Paruoštukė Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą

Sodybų ir pakelių saugotojas Rūpintojėlis po truputį snūsta. Pradėjo snūduriuoti dar prieš Nepriklausomybę, 1989 metais [...]

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?
Rašinys Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

Literatūra nėra vien tik gražūs ir įdomūs tekstai. Ji išmoko žmogų begalės įvairių dalykų. Didžioji [...]

Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais

Šiuo metu, vos ne kasdien galima išgirsti, kad žmogus sugebėjo pakelti prieš save ranką, rastas [...]

Kokias tautines vertybes pabrėžia lietuvių literatūra?
Rašinys Kokias tautines vertybes pabrėžia lietuvių literatūra?

Patriotizmas bene svarbiausia vertybė lietuvių literatūroje. Ją ypač pabrėžia romantikai. Šios epochos atstovų kūryboje Tėvynė [...]