Pasaulio universitetuose yra lituanistinių centrų. Pristatykite keletą jų. Kokia jų funkcija, reikšmė puoselėjant lietuvių kalbą?

2 psl. / 815 žod.

Ištrauka

     Visų pirma, kas tai yra lituanistika? Tai baltistikos (baltų kalbos tyrinėjimo) pošakis, tiriantis lietuvių kalbą, literatūrą ir tautosaką. Užsienio universitetuose lituanistika studijuojama kaip baltistikos dalis. Pirmieji lituanistikos centrai užsienio universitetuose buvo pradėti steigti 1980 metais. Šie centrai yra finansuojami švietimo ir mokslo ministerijos europinėmis lėšomis.Vieni iš tokių universitetų pasaulyje, kurie turi lituanistinius centrus yra Čikagos ir Čekijos.

   LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS ČIKAGOJE -

visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija, išlaikoma visuomenės aukomis ir Lietuvių Fondo. Centras įkurtas 1981 metais. Tai viena didžiausių mokslo organizacijų lietuvių išeivijoje. Idėja ir pagrindas jam įsteigti buvo įvairios kultūros mokslo ir švietimo organizacijos, susibūrusios  Jaunimo Centro Čikagoje. Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą administruoja jo įkūrėjas ir ilgametis valdybos pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas. Didžiausias šio lituanistikos centro rūpestis  –  išsaugoti Lietuvos praeities paminklus: archyvinę, istorinę, mokslinę, kultūrinę vertę turinčią medžiagą. Šis centras atsirado sujungus visas organizacijas į vieną mokslo ir kultūros vienetą ir taip tapo lengviau koordinuoti mokslinę veiklą, kaupti ir dalintis informacija, atlikti tyrinėjimus.

 Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tikslai ir siekiai: rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą ir kalbą, archyvus, tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti knygas, rengti parodas, kurių dėka visuomenė supažindinama su esančiais turtais, sukauptais šios įstaigos. Čikagos lituanistikos centras yra išleidęs virš 50 knygų, iš kurių viena, gavo pasaulinį pripažinimą ir buvo įtraukta į 30 geriausių pasaulyje istorinių knygų sąrašą, išleistų 2001 metais, sąrašą.Tai  Williamo Urbano knyga "Tannenberg and After". Lituanistikos Tyrimų ir Studijų centro darbo tikslai yra dideli ir įvairūs. Tai mokslinių studijų ruošimas lietuvių kalba, parodų rengimas, bendradarbiavimas ir talkinimas mokslo institucijoms Lietuvoje ir visame pasaulyje, suteikia informaciją užsienio ir Amerikos spaudai, radijo ir televizijos tarnyboms, superka svarbius Lietuvos istorijai dokumentus.


Turinys

  • Turinys susideda iš įvado apie tai, kas yra lituanistika, apie lituanistikos centrus, kurie įsikūrę Čikagoje ir Čekijoje.
  • Dėstymas: 1) LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS ČIKAGOJE;
  • 2)LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS ČEKIJOJE;
  • IŠVADOS.

Reziumė

Autorius
gintes
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 5, 2018
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami

Literatūra Rašinys 2016 m. jusala
Kalbėjimo tema: Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus....

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami

Literatūra Rašinys 2016 m. linuxas
10 klasės lietuvių įskaitos tema "Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius...