Humanitariniai mokslai / Literatūra

Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ Ištraukų analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Ištraukų analizė ir atsakymai į klausimus:
 1. Aptarkite, kas pasakoja, koks pasakotojo santykis su vaizduojamu pasauliu?
 1. Apibūdinkite grįžtančio į namus Vasario savijautą.

 2. Kuo Vasariui reikšmingi vaikystės prisiminimai?

 3. Daug vietos ištraukoje skiriama gamtos išgyvenimams. Aptarkite, kaip gamtą jaučia Vasaris. Kodėl žodį „gamta“ autorius rašo didžiąja raide?

 4. Neišdildomi kūdikystės įspūdžiai – dideli, balti dangumi plaukiantys debesys ir naktigonės laužas – komponuojami greta. Prisiminkite Putino poeziją ir pasvarstykite, kaip šie vaizdai siejasi su poeto lyrikos pasauliu?

 5. Kaip ir kodėl keičiasi Vasario išgyvenimai?
 1. Kaip Nekalto prasidėjimo atlaiduose (šiose iškilmėse) jaučiasi Vasaris?

 2. Kas bendra tarp atlaidų ir Katedros Nepažįstamosios aprašymų?

 3. Remdamiesi tekstu, įrodykite teiginį: Vasaris gyvena ne tikrovės, o iliuzijų pasaulyje.
 1. Kas lemia Liudo Vasario poreikį kurti?

 2. Kaip jaučiasi jis tą vakarą?
 1. Kodėl rusų poeto romantiko Tiutčevo eilėraštis „Silentium“ taip sujaudina Vasarį?

 2. Dienoraštis – pokalbis su savimi, savistaba, savęs apmąstymas. Ką naujo sužinome apie Vasarį, perskaitę jo dienoraščio puslapius?

 3. Kodėl Vasaris mano, kad visas jo „gyvenimas bus ilgas silentium ir vienatvė“? Ką jis išgyvena apie tai mąstydamas?
 1. Aptarkite ištraukoje vaizduojamą vietą. Kokie jos skiriamieji požymiai?

 2. Kodėl Aušrakalnis – artimiausia vieta Liudui? Kodėl, anot pasakotojo, į savo vidinį pasaulį susitelkę, pasyviai tikrovę stebintys žmonės taip mėgsta plačius reginius, panoraminius vaizdus?
 1. Skaitydamas iš dvaro parsineštas knygas, Vasaris įsitikina, kad Europos literatūroje nėra žymių rašytojų kunigų. Jam pritaria ir baronienė: jei ir yra, tai jų vardus „literatūros istorija minės smulkiomis raidėmis“. Bandydamas ginti savo luomą, Vasaris teigia, kad kunigavimas neatima galimybių būti rašytoju. Ką atsako Rainakienė?

 2. Ištraukoje daugiausia kalba baronienė. Įrodykite, kad Vasaris nėra pasyvus klausytojas.

 3. Kaip Rainakienė ir kaip Vasaris supranta gyvenimo ir kūrybos ryšį?

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1297 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

 • Analizuojamos ištraukos:
 • „Seminarijoje“;
 • „Liudo kelionė namo atostogų“;
 • „Katedros Nepažįstamoji“;
 • „Pirmieji poetiniai bandymai“;
 • „Silentium“;
 • „Pasakojimas apie Aušrakalnį“;
 • „Iš pokalbio su baroniene Rainakiene“.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ 1d. 7sk. pab. interpretacija
Rašinys Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ 1d. 7sk. pab. interpretacija

Ištrauka pradedama protagonisto, Liudo Vasario, erdvės pakeitimu: iš uždaros namų aplinkos, ji tampa atvira, gamtiška [...]

Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ pagrindinio veikėjo aprašas
Rašinys Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ pagrindinio veikėjo aprašas

Vinco Mykolaičio Putino  romano „Altorių šešėly“ pradžioje pagrindinis veikėjas Liudas  Vasaris vaizduojama kaip nepasitikinti savimi [...]

Moterų charakteriai Vinco Mykolaičio – Putino romane ,,Altorių šešėly“
Rašinys Moterų charakteriai Vinco Mykolaičio – Putino romane ,,Altorių šešėly“

Vincas Mykolaitis- Putinas, gimęs 1893m., miręs 1967 m. , buvo vienas reikšmingiausių Lietuvos simbolistų. Jo [...]

Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ problematika
Prezentacija Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ problematika

1. Kelio pasirinkimo problema2. Kunigo ir poeto santykio, kūrybos laisvės problema3. Žmogaus tapsmo [...]

Moterų paveikslai Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame romane „Altorių šešėly“ ir Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“
Rašinys Moterų paveikslai Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame romane „Altorių šešėly“ ir Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“

Garsus filosofas Denis Diderot yra pasakęs „Moterys mus stebina pirmiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, neišsenkančia [...]

Mylimosios paveikslas Vinco Mykolaičio–Putino romane ,,Altorių šešėly‘‘, Jono Biliūno apysakoje ,,Liūdna pasaka‘‘ ir Maironio eilėraščiuose
Rašinys Mylimosios paveikslas Vinco Mykolaičio–Putino romane ,,Altorių šešėly‘‘, Jono Biliūno apysakoje ,,Liūdna pasaka‘‘ ir Maironio eilėraščiuose

Visais laikais buvo kuriamas moters įvaizdis. Ypač literatūroje moterims buvo sukuriamas vaizdingas jų paveikslas. Lietuvių [...]

Vincas Mykolaitais Putinas: “Altorių šešėly” aprašymas, santrauka, analizė, interpretacija
Rašinys Vincas Mykolaitais Putinas: “Altorių šešėly” aprašymas, santrauka, analizė, interpretacija

Romano sukūrimo istorija. Pagarsėjęs kaip poetas, sukūręs keletą dramos kūrinių, Mykolaitis-Putinas daugeliui netikėtai parašė didelį [...]

Vinco Mykolaičio - Putino eilėraščio
Rašinys Vinco Mykolaičio - Putino eilėraščio "Margi sakalai" analizė

Eilėraštis „Margi sakalai“ (iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų)  įtvirtino simbolistinį V. Mykolaičio-Putino kūrybos periodą. Eilėraštyje [...]

V. Mykolaičio - Putino ,,Altorių šešėly' Liucės paveikslas
Rašinys V. Mykolaičio - Putino ,,Altorių šešėly' Liucės paveikslas

Liucė buvo pirmoji moteris atėjusi į Liudo Vasario gyvenimą. Ji buvo graži mergaitė, apie 20 [...]

Žmogaus dvasinio išsivadavimo tema V. Mykolaičio-Putino romane
Rašinys Žmogaus dvasinio išsivadavimo tema V. Mykolaičio-Putino romane "Altorių šešėly"

„Gyvenime svarbu ne eiti su dauguma, o sutarti su vidiniais paties suvoktais įstatymais." Markas Aurelijus Tokia jau [...]

Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias V. Mykolaičio - Putino romane
Rašinys Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias V. Mykolaičio - Putino romane "Altorių šešėly'

Žmogus ateina į gyvenimą. Tada jis dar nepažįsta pasaulio, daug ko nesupranta. Tačiau kiekvienas turi [...]

Vinco-Mykolaičio Putino asmenybė
Prezentacija Vinco-Mykolaičio Putino asmenybė

„Jis išgyveno nesusipažinęs su tikru skurdu: jis visada turėjo pastogę ir duoną. Jis neturėjo ir [...]

Tekstologinių priedų rūšys ir jų paskirtis Vinco - Mykolaičio - Putino, Balio Sruogos ir Kazio Binkio raštuose
Referatas Tekstologinių priedų rūšys ir jų paskirtis Vinco - Mykolaičio - Putino, Balio Sruogos ir Kazio Binkio raštuose

Šiame rašto darbe pamėginsiu išanalizuoti Vinco Mykolaičio-Putino, Balio Sruogos bei Kazio Binkio pirmuose raštų tomuose [...]

Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias V. M. Putino romane „Altorių šešėly“
Rašinys Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias V. M. Putino romane „Altorių šešėly“

Kiekvienas žmogus nori nugyventi prasmingą gyvenimą, reikšmingais darbais įprasminti savo būtį, jaustis naudingas, reikalingas bei [...]

Faustiškasis žmogus Vinco Mykolaičio – Putino ir Vytauto Mačernio kūryboje
Rašinys Faustiškasis žmogus Vinco Mykolaičio – Putino ir Vytauto Mačernio kūryboje

Dar XVIII amžiuje J. V. Gėtės apdainuotas Faustas simbolizuoja žmogų, kuris nuolat susiduria su [...]