Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ Ištraukų analizė

3 psl. / 1297 žod.

Ištrauka

Ištraukų analizė ir atsakymai į klausimus:
 1. Aptarkite, kas pasakoja, koks pasakotojo santykis su vaizduojamu pasauliu?
 1. Apibūdinkite grįžtančio į namus Vasario savijautą.

 2. Kuo Vasariui reikšmingi vaikystės prisiminimai?

 3. Daug vietos ištraukoje skiriama gamtos išgyvenimams. Aptarkite, kaip gamtą jaučia Vasaris. Kodėl žodį „gamta“ autorius rašo didžiąja raide?

 4. Neišdildomi kūdikystės įspūdžiai – dideli, balti dangumi plaukiantys debesys ir naktigonės laužas – komponuojami greta. Prisiminkite Putino poeziją ir pasvarstykite, kaip šie vaizdai siejasi su poeto lyrikos pasauliu?

 5. Kaip ir kodėl keičiasi Vasario išgyvenimai?
 1. Kaip Nekalto prasidėjimo atlaiduose (šiose iškilmėse) jaučiasi Vasaris?

 2. Kas bendra tarp atlaidų ir Katedros Nepažįstamosios aprašymų?

 3. Remdamiesi tekstu, įrodykite teiginį: Vasaris gyvena ne tikrovės, o iliuzijų pasaulyje.
 1. Kas lemia Liudo Vasario poreikį kurti?

 2. Kaip jaučiasi jis tą vakarą?
 1. Kodėl rusų poeto romantiko Tiutčevo eilėraštis „Silentium“ taip sujaudina Vasarį?

 2. Dienoraštis – pokalbis su savimi, savistaba, savęs apmąstymas. Ką naujo sužinome apie Vasarį, perskaitę jo dienoraščio puslapius?

 3. Kodėl Vasaris mano, kad visas jo „gyvenimas bus ilgas silentium ir vienatvė“? Ką jis išgyvena apie tai mąstydamas?
 1. Aptarkite ištraukoje vaizduojamą vietą. Kokie jos skiriamieji požymiai?

 2. Kodėl Aušrakalnis – artimiausia vieta Liudui? Kodėl, anot pasakotojo, į savo vidinį pasaulį susitelkę, pasyviai tikrovę stebintys žmonės taip mėgsta plačius reginius, panoraminius vaizdus?
 1. Skaitydamas iš dvaro parsineštas knygas, Vasaris įsitikina, kad Europos literatūroje nėra žymių rašytojų kunigų. Jam pritaria ir baronienė: jei ir yra, tai jų vardus „literatūros istorija minės smulkiomis raidėmis“. Bandydamas ginti savo luomą, Vasaris teigia, kad kunigavimas neatima galimybių būti rašytoju. Ką atsako Rainakienė?

 2. Ištraukoje daugiausia kalba baronienė. Įrodykite, kad Vasaris nėra pasyvus klausytojas.

 3. Kaip Rainakienė ir kaip Vasaris supranta gyvenimo ir kūrybos ryšį?


Turinys

 • Analizuojamos ištraukos:
 • „Seminarijoje“;
 • „Liudo kelionė namo atostogų“;
 • „Katedros Nepažįstamoji“;
 • „Pirmieji poetiniai bandymai“;
 • „Silentium“;
 • „Pasakojimas apie Aušrakalnį“;
 • „Iš pokalbio su baroniene Rainakiene“.

Reziumė

Autorius
Tsinkelis
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai