Humanitariniai mokslai / Literatūra

Kaip žmogus keičia savo gyvenamąją aplinką?

0 atsiliepimų
Autorius:

   Gyvenamosios aplinkos keitimas yra dviejų, vienas kitam atvirkščių tikslų procesas: pirmasis yra savo aplinkos tobulinimas, gražinimas, prižiūrėjimas, saugojimas – tendencija ryški, pozityvi, teigiama. Sekantis atvejis yra priešingas pirmajam: gamta yra neprižiūrima, jai yra kenkiama, ji teršiama, niokojama. Aplinkos keitimui daro įtaką daugelis aplinkybių: gyvenamosios aplinkos auklėjimas, charakterio savybės, individo vertybės, dievobaimingumas, požiūris į gamtą – ar tai vertybė kaip seniau, ar tai tiesiog niekas, tuštuma. Todėl nuo seno keliamas klausimas: kokia linkme individas keičia aplinką aplink save?

   Anksčiau minėtas teigiamas aplinkos keitimas gali įvykti, jeigu žmogus keičia savo gyvenamąją aplinką. Tokiam individui gamta yra vertybė, todėl jis ją saugo, rūpinasi. Palyginus kasdieninį šiuolaikinį žmogų su senovės , iš karto matosi ir atsiskleidžia skirtumai tarp jų. Vienas didžiausių yra požiūris į gyvenamąją aplinką, gamtą. Viena aplinkybė, kuri keitėsi per amžius yra religija. Senovėje vis dar egzistavo pagonybė, kuri buvo dominuojanti religija Lietuvoje. Todėl žmonės buvo artimesni su gamta, jie ją dievino, šlovino, gerbė. Nekeista, jog populiaraus XX amžiaus, lietuvių kalba rašusio simbolisto Vinco Mykolaičio – Putino kūryboje yra svarbu kaip keičiasi veikėjų gyvenamoji aplinka, ypač intelektualiniame psichologiniame romane „Altorių šešėly“. Kūrinyje pagrindinis veikėjas – Liudas Vasaris ne vieną kartą keičia savo gyvenamąją aplinką. Romano pradžioje Vasaris atsiranda klieriko  batuose kunigijos seminarijoje. Čia jis atsirado iš gimtinės, tėvų namų, o pradėjo eiti kunigystės, nes tėvai taip rekomendavo ir liepė, tačiau tai nebuvo priverstinas aktas, nes pats Vasaris nesipriešino stoti į šią seminariją. Pabaigęs seminariją klierikas tapo kunigu ir buvo išsiųstas į kalnynų kleboniją. Kunigui buvo keista ir nejauku iš pradžių, nes keitėsi gamta, o klebonas Platūnas ir kunigas Stripaitis jo nemėgo.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
595 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais.
Rašinys Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais."

Laikas nestovi vietoje, o kalba irgi nepaliaujamai kinta, nors tai mes dažniausiai nelabai įsisąmoniname. Kalbos [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Pirmiausia, manau, kad tikslinga būtų aptarti, kokia kalba buvo praeityje. Be abejonės visi žinome Kristijono [...]

Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių?  Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių.
Rašinys Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių.

socializacija. Bendraamžių paauglių grupė, kaip socializacijos veiksnys, yra ypač reikšmingas paauglystėje. Šiame amžiaus tarpsnyje svarbiausias [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Kalba – nuolat besikeičiantis reiškinys. Bėgant laikui vienus žodžius iš vartosenos išstumia kiti, kai kurie [...]

Kaip lietuvių prozoje atskleidžiama patarlė ,,Žmogus – savo likimo kalvis‘‘?
Rašinys Kaip lietuvių prozoje atskleidžiama patarlė ,,Žmogus – savo likimo kalvis‘‘?

Gyvenimas yra dovana, kurią gavo kiekvienas žmogus, esantis šioje žemėje. Vieni sako, kad jis gražus [...]

Kaip žmogus elgiasi dramatiškomis aplinkybėmis?
Rašinys Kaip žmogus elgiasi dramatiškomis aplinkybėmis?

            Dramatiškos aplinkybės – tai padėtis, kurioje žmogus atsiduria ties tragiškų išbandymų riba. Jos meta [...]

Žmogus kaip savo pasaulio kūrėjas
Referatas Žmogus kaip savo pasaulio kūrėjas

Tema: Žmogus kaip savo pasaulio kūrėjas.   Tikslas: Apibūdinti žmogų kaip pasaulio kūrėją.   Uždaviniai: Įrodyti, kad žmogus yra [...]

Žmogus - tai mašina. Kaip ja tampama?
Rašinys Žmogus - tai mašina. Kaip ja tampama?

Žmogaus priklausomybė mašinoms. Pramonės įmonėse rankų darbą pakeitė mašinos. Mano kaip ,,Žmogaus mašinos" santykis su [...]

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Rašinys Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje turi savo kelią. To kelio pradžią kiekvienam iš [...]

Ar svarbu išsaugoti senamiesčius, senus dvarus, jų parkus? Pagrįsdami savo nuomonę remkitės konkrečiais jūsų aplinkos pavyzdžiais
Rašinys Ar svarbu išsaugoti senamiesčius, senus dvarus, jų parkus? Pagrįsdami savo nuomonę remkitės konkrečiais jūsų aplinkos pavyzdžiais

Pradėsiu nuo to, jog taip, reikia ir negali būti niekaip kitaip. Dvarai, senamiesčiai, parkai yra [...]

Kaip žmogus tampa asmenybe?
Rašinys Kaip žmogus tampa asmenybe?

Asmenybė – tai sistema, kuri sujungia žmogaus elgesio bruožus, pažinimą, veiklumą, mąstymą į vieną unikalią [...]

Kalba gali būti ir manipuliavimo priemonė. Kaip ir iš ko atpažinti, kada kalbėtojas manipuliuoja, kaip manipuliavimo išvengti? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kalba gali būti ir manipuliavimo priemonė. Kaip ir iš ko atpažinti, kada kalbėtojas manipuliuoja, kaip manipuliavimo išvengti? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Net ir trumpalaikės komunikacijos situacijomis dažnai siekiama ne tik keistis informacija, bet ir kitų tikslų.