Kaip žmogus keičia savo gyvenamąją aplinką?

2 psl. / 595 žod.

Ištrauka

   Gyvenamosios aplinkos keitimas yra dviejų, vienas kitam atvirkščių tikslų procesas: pirmasis yra savo aplinkos tobulinimas, gražinimas, prižiūrėjimas, saugojimas – tendencija ryški, pozityvi, teigiama. Sekantis atvejis yra priešingas pirmajam: gamta yra neprižiūrima, jai yra kenkiama, ji teršiama, niokojama. Aplinkos keitimui daro įtaką daugelis aplinkybių: gyvenamosios aplinkos auklėjimas, charakterio savybės, individo vertybės, dievobaimingumas, požiūris į gamtą – ar tai vertybė kaip seniau, ar tai tiesiog niekas, tuštuma. Todėl nuo seno keliamas klausimas: kokia linkme individas keičia aplinką aplink save?

   Anksčiau minėtas teigiamas aplinkos keitimas gali įvykti, jeigu žmogus keičia savo gyvenamąją aplinką. Tokiam individui gamta yra vertybė, todėl jis ją saugo, rūpinasi. Palyginus kasdieninį šiuolaikinį žmogų su senovės , iš karto matosi ir atsiskleidžia skirtumai tarp jų. Vienas didžiausių yra požiūris į gyvenamąją aplinką, gamtą. Viena aplinkybė, kuri keitėsi per amžius yra religija. Senovėje vis dar egzistavo pagonybė, kuri buvo dominuojanti religija Lietuvoje. Todėl žmonės buvo artimesni su gamta, jie ją dievino, šlovino, gerbė. Nekeista, jog populiaraus XX amžiaus, lietuvių kalba rašusio simbolisto Vinco Mykolaičio – Putino kūryboje yra svarbu kaip keičiasi veikėjų gyvenamoji aplinka, ypač intelektualiniame psichologiniame romane „Altorių šešėly“. Kūrinyje pagrindinis veikėjas – Liudas Vasaris ne vieną kartą keičia savo gyvenamąją aplinką. Romano pradžioje Vasaris atsiranda klieriko  batuose kunigijos seminarijoje. Čia jis atsirado iš gimtinės, tėvų namų, o pradėjo eiti kunigystės, nes tėvai taip rekomendavo ir liepė, tačiau tai nebuvo priverstinas aktas, nes pats Vasaris nesipriešino stoti į šią seminariją. Pabaigęs seminariją klierikas tapo kunigu ir buvo išsiųstas į kalnynų kleboniją. Kunigui buvo keista ir nejauku iš pradžių, nes keitėsi gamta, o klebonas Platūnas ir kunigas Stripaitis jo nemėgo.


Reziumė

Autorius
kimpas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 23, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Meno kūrinys yra vertybė, nes jis yra kvietimas“, – cituoja Žaną Polį Sartrą kultūrologas Eugenijus Ališanka, aiškindamas kultūrą kaip nuolatinę žmogaus pastangą peržengti save ieškant būties prasmės. Kokie meno kūriniai jums yra kvietimas peržengti save?

Literatūra Rašinys sunset
Vokiečių filosofas A. G. Baumgartenas estetiką yra apibūdinęs kaip pažintinės veiklos rūšį, kurios aukščiausia apraiška yra menas. Menas - tai nuolatinis mokslininkų ir...

Meno kritikė Jolanta Marcišauskytė - Jurašienė kviečia pasivaikščioti po savo miestą ar miestelį, pasižvalgyti į skulptūras ar lentelių užrašus ir sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo gyvenamosios aplinkos įdomybes

Literatūra Rašinys klenkauskaite
„Pasiekti Dievą galima tik darbais,tikėti galima tik darbo tikslingumo instinktu. Protas kaip žibintuvas gali parodyti tikusius kelionei ir netikusius kelionei kelius, bet...

Kaip žmogus elgiasi dramatiškomis aplinkybėmis?

Literatūra Rašinys breznevas
            Dramatiškos aplinkybės – tai padėtis, kurioje žmogus atsiduria ties tragiškų išbandymų riba. Jos meta iššūkį įprastai kasdienybei. Dramatiškomis aplinkybėmis žmonės elgiasi itin...

Kaip meilė keičia žmogų?

Literatūra Rašinys 2019 m. natasa369
Lietuvių kalbos rašinys "Kaip meilė keičia žmogų?" Meilė – vienas gražiausių ir tyriausių jausmų. Meilė gali būti juntama žmogui ar net gi tėvynei...